Συνολική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Εκτροπής Αχελώου

[proj_id=30]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1995–Δεκέμβριος 1995

Προϋπολογισμός: 46 000 000 DRS (περίπου €153 569)

Ανάδοχος: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Αχελώου

Συνεργαζόμενοι: Υδροεξυγιαντική

Έγγραφα: