Μελέτη φράγματος Πλακιώτισσας Μεσαράς Κρήτης - Οριστική μελέτη

[proj_id=34]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1986–Δεκέμβριος 1986

Ανάθεση: Υπουργείο Γεωργίας

Ανάδοχοι:

  1. Δ. Κωνσταντινίδης
  2. Γραφείο Δοξιάδη

Έγγραφα: