Οριστική μελέτη (εφαρμογής) αντιπλημμυρικών έργων λεκάνης Βοιωτικού Κηφισού

[proj_id=36]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1985–Δεκέμβριος 1985

Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Ανάδοχος: Δ. Κωνσταντινίδης

Έγγραφα: