Οριστική μελέτη διευθετήσεως χειμάρρου Καλλιθέας Μυτιλήνης

[proj_id=37]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1988–Δεκέμβριος 1988

Ανάθεση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάδοχος: ΤΕΝΕΤ

Έγγραφα: