Προμελέτη φράγματος Δερείου, Κυρίως προμελέτη

[proj_id=41]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Δεκέμβριος 1983

Ανάθεση: Υπουργείο Δημοσίων Έργων

Ανάδοχοι:

  1. Γραφείο Δοξιάδη
  2. Δ. Κωνσταντινίδης

Έγγραφα: