Μελέτη για την αποκατάσταση, στερέωση, προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού μνημείου της Κνωσού, Γεωερευνητικές εργασίες

[proj_id=43]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Ιανουάριος 1983

Ανάθεση: Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών

Ανάδοχος: Ι. Σκανδάλης

Συνεργαζόμενοι:

  1. Π. Μελισσάρης
  2. Δ. Κουτσογιάννης

Έγγραφα: