Ειδική προκαταρκτική μελέτη αρδεύσεως οροπεδίου Λασιθίου

[proj_id=44]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1982–Δεκέμβριος 1982

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Λασιθίου

Ανάδοχοι:

  1. ΜΕΤΕΡ
  2. Εξάρχου και Νικολόπουλος
  3. Καλατζόπουλος

Μελέτη εναλλακτικών σχεδίων και επιλογή του τελικού σχήματος ανάπτυξης του Οροπεδίου Λασιθίου, με συνεκτίμηση των υδρολογικών, γεωργικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών και οικονομικών παραμέτρων του προβλήματος. Προκαταρκτική μελέτη των έργων αξιοποίησης επιφανειακών υδατικών πόρων (φράγμα Εγκυσού στο Οροπέδιο Καθαρού, στεγανές λεκάνες στο Οροπέδιο Λασιθίου), των έργων ενίσχυσης των υπόγειων υδροφορέων, των αρδευτικών και των λοιπών αναπτυξιακών έργων. Προϋπολογισμός έργου: 1 δισεκατομμύριο δραχμές. (Η μελέτη βραβεύτηκε).

Έγγραφα: