Ποταμός Άραχθος, Υδροηλεκτρικά έργα Μέσου Ρου, Μελέτη εναλλακτικών λύσεων

[proj_id=51]

Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 1981–Μάρτιος 1982

Ανάθεση: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Ανάδοχος: Arachthos Swiss-Anglo-German Consulting Group (ASAG)

Έγγραφα: