Πρόγραμμα εκτίμησης της επίδρασης της πυρκαγιάς του 1995 στην αύξηση της στερεοπαροχής του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας

[proj_id=54]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1996–Νοέμβριος 1996

Ανάθεση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής

Έγγραφα: