Έλεγχος του νέου μετρητικού συστήματος στο υδραγωγείο Μόρνου

[proj_id=59]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 2001–Δεκέμβριος 2003

Προϋπολογισμός: 18 880 000 DRS (περίπου €55 407)

Ανάθεση: Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας

Ανάδοχος: Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων

Project director: Δ. Κουτσογιάννης

Κύριος ερευνητής: Ι. Γαβριηλίδης

Σε προηγούμενο ερευνητικό έργο είχε προταθεί η δημιουργία αυτόματου μετρητικού συστήματος από σταθμήμετρα και παροχόμετρα στο δίκτυο υδραγωγείων της ΕΥΔΑΠ με σκοπό τον έλεγχο λειτουργίας των υδραγωγείων και την κατάρτιση ορθών ισοζυγίων. Με την υλοποίηση του μετρητικού συστήματος, πρέπει να ελεγχθούν οι συσκευές του ως προς την ορθότητα της λειτουργίας τους. To παρόν έργο παροχής υπηρεσιών, αφορά στην κατάρτιση και εκτέλεση προγράμματος μετρήσεων παροχής στις θέσεις των παροχομέτρων που εγκαθιστά η ΕΥΔΑΠ στο υδραγωγείο Μόρνου, ώστε να ελεγχθεί η αξιοπιστία τους, με βάση τη μεθοδολογία που προτάθηκε στο προηγούμενο ερευνητικό έργο. Συγκεκριμένα, προβλέπονται μετρήσεις με χρήση μυλίσκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές ISO 748 (1979, 1997· Measurement of liquid flow in open channels - Velocity-area methods). Σε κάθε θέση προβλέπονται 5 μετρήσεις για διαφορετικές τιμές της παροχής (κατά μέσο όρο μία ημερήσια μέτρηση ανά μήνα) σε συνθήκες μόνιμης ροής. Παράλληλα, γίνεται η κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων, ενώ για προβλήματα αναξιοπιστίας οργάνων που τυχόν διαπιστώνονται, μελετώνται και υποδεικνύονται οι κατάλληλες λύσεις.