Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη"

[proj_id=62]

Περίοδος εκτέλεσης: Οκτώβριος 2000–Δεκέμβριος 2002

Προϋπολογισμός: €1 782 000

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Αποσελέμη

Έγγραφα: