Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το μικρό υδροηλεκτρικό έργο του ποταμού Μετσοβίτικου

[proj_id=63]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1995–Δεκέμβριος 1995

Ανάδοχος: Έψιλον