Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την πηγή "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής

[proj_id=64]

Περίοδος εκτέλεσης: Μάιος 2000–Δεκέμβριος 2001

Ανάθεση: Σύλλογος Καλοσκοπής Παρνασσίδας "Η Αγία Τριάς"

Εκτίμηση της δυναμικότητας της πηγής "Κεφαλόβρυσο" Καλοσκοπής και εκπόνηση προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίησής της.