Μελέτη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Αγίου Νικολάου Κρήτης

[proj_id=65]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1984–Δεκέμβριος 1986

Ανάθεση: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Akvadan - Σ. Ταπεινός - Ε. Τάλιος

Μελέτη εφαρμογής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του Αγίου Νικολάου Κρήτης (δυναμικότητα 35000 κατοίκων, μικτή εγκατάσταση νωπών λυμάτων και βοθρολυμάτων) στα πλαίσια της εργολαβίας κατασκευής του έργου.