Οριστική μελέτη αποχέτευσης Δήμου Καρπενησίου

[proj_id=66]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1979–Δεκέμβριος 1979

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας

Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος

Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικές τάφροι, διευθετήσεις χειμάρρων. Κάτοικοι: 14300.

Έγγραφα: