Οριστική μελέτη ανακαίνισης δικτύου ύδρευσης Καρπενησίου

[proj_id=68]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1979–Δεκέμβριος 1979

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Ευρυτανίας

Ανάδοχος: Α. Ψιλόπουλος