Προκαταρκτική μελέτη έργων ανακατασκευής κρατικής αλυκής Μέσης Κομοτηνής

[proj_id=69]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1983–Δεκέμβριος 1983

Ανάθεση: Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας

Ανάδοχοι:

  1. ΜΕΤΕΡ
  2. Η. Βασιλόπουλος
  3. Χ. Φουρνιώτης-Παυλάτος