Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας, Προκαταρκτική μελέτη

[proj_id=70]

Περίοδος εκτέλεσης: Σεπτέμβριος 1981–Δεκέμβριος 1981

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά

Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

Προκαταρκτική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Έγγραφα: