Μελέτη αποχέτευσης Αγίας Μαρίνας κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας - Οριστική μελέτη

[proj_id=71]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιανουάριος 1982–Ιούνιος 1984

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πειραιά

Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

Οριστική μελέτη δικτύου ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Έγγραφα: