Προκαταρκτική μελέτη αποχέτευσης Καναλλακίου Πρέβεζας

[proj_id=73]

Περίοδος εκτέλεσης: Απρίλιος 1981–Ιούνιος 1982

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης

Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

Προκαταρκτική μελέτη δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων, αντιπλημμυρικών τάφρων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

Έγγραφα: