Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων Καναλλακίου Πρέβεζας

[proj_id=74]

Περίοδος εκτέλεσης: Ιούνιος 1982–Δεκέμβριος 1982

Ανάθεση: Νομαρχιακό Ταμείο Πρεβέζης

Ανάδοχος: Η. Βασιλόπουλος

Προμελέτη δικτύου ακαθάρτων

Έγγραφα: