Καλώς ήρθατε στον Κηφισό

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κηφισός ποταμός πηγάζει κυρίως από την Πάρνηθα και την Πεντέλη συλλέγει όμως ύδατα και από το όρος Αιγάλεω καθώς και από μέρος του Υμηττού. Το μήκος του από το Κρυονέρι μέχρι το Φάληρο είναι περίπου 30 χιλιόμετρα αλλά το συνολικό μήκος των πολλών παραχειμμάρων του υπερβαίνει τα 150 χιλιόμετρα. Δίνει έτσι διέξοδο προς το Φαληρικό όρμο, όπου είναι οι εκβολές του, στο μεγαλύτερο μέρος των υδάτων του λεκανοπεδίου και γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία από υδραυλική άποψη για την Πρωτεύουσα, αποτελεί όμως ταυτόχρονα ένα φυσικό ποτάμιο οικοσύστημα. Συνολικά το σύστημα του Κηφισού και των παραχειμάρρων του αποστραγγίζουν μια έκταση περίπου 361 km2 και αποτελεί το σημαντικότερο σύστημα του Λεκανοπεδίου Αττικής.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το 1994 θεσπίσθηκε ειδικό Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του. Σύμφωνα με αυτό ορίσθηκε Α΄ Ζώνη Προστασίας με πλάτος 50 μέτρων εκατέρωθεν της μέσης γραμμής, όπου απαγορεύεται κάθε δόμηση και Β΄ Ζώνη Προστασίας που εκτείνεται πέραν της Α΄ Ζώνης, σε διαφορετικό κατά περιοχές πλάτος, όπου επιτρέπεται δόμηση με πολύ μικρό συντελεστή και ήπιες χρήσεις. Το Προεδρικό Διάταγμα έδωσε επίσης δεκαετή προθεσμία για την απομάκρυνση όλων των εγκαταστάσεων που βρίσκονται μέσα στη Ζώνη Προστασίας, σήμερα όμως αυτές εξακολουθούν να παραμένουν ύστερα από παράταση της προθεσμίας. Το σύνολο των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις Ζώνες Προστασίας είναι 12.000 στρέμματα και αυτά αποτελούν εν δυνάμει, ένα μεγάλο φυσικό πάρκο με ελάχιστη δόμηση που συνδέει το περιαστικό πράσινο με την Πρωτεύουσα. Το 2002 με Προεδρικό Διάταγμα ιδρύθηκε ο «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων» (ΦΔΑΚ) με σκοπό την εφαρμογή του Π.Δ. του 1994 και το συντονισμό όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών για την προστασία και τη διαχείρισή του.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Το 1996 αποφασίστηκε να καλυφθεί στα τελευταία δέκα χιλιόμετρα, από τις Τρείς Γέφυρες μέχρι τις εκβολές του και να μετατραπεί σε αυτοκινητόδρομο που θα συμπλήρωνε τον Ολυμπιακό δακτύλιο, τη σημερινή λεωφόρο Κηφισού.

Παρά τη θεσμική προστασία του ο Κηφισός υφίσταται συνεχώς προσβολές που επιδεινώνουν και το φυσικό του περιβάλλον και την ποιότητα των νερών. Αν και το Προεδρικό Διάταγμα του 1994 απαγορεύει ρητά η ρύπανση των Ζωνών Προστασίας και του ποταμού, ο Κηφισός εξακολουθεί να δέχεται μεγάλο φορτίο ρύπων με αποτέλεσμα αφ’ ενός τη δυσοσμία και την ενόχληση των κατοίκων των παρακηφίσιων περιοχών αφ’ ετέρου τη ρύπανση του Σαρωνικού.

Η απόρριψη μπάζων και στερεών απορριμμάτων κάθε φύσεως αποτελεί ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα καθώς μειώνεται η διατομή του ποταμού, αλλοιώνεται η μορφολογία του και δημιουργούνται κίνδυνοι απόφραξης.

Μια τρίτη «πληγή» αποτελεί η αυθαίρετη δόμηση. Αυθαίρετα κτίσματα, επεκτάσεις υπαρχόντων καθώς και περιφράξεις μέσα στην Α Ζώνη εξακολουθούν να γίνονται, κατά παράβαση του Προεδρικού Διατάγματος προστασίας του Κηφισού, καθώς οι μηχανισμοί ελέγχου δεν είναι επαρκείς ενώ τα πρόστιμα και οι κατεδαφίσεις εφαρμόζονται σε μικρό, αναλογικά, ποσοστό. Τέλος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην προσπάθεια προστασίας του Κηφισου.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρ’ όλα αυτά ο Κηφισός και πολλοί παραχείμμαροί του εξακολουθούν να διατηρούν πλούσια βλάστηση και σπάνια φυσική ομορφιά, ιδιαίτερα στα βόρεια τμήματα. Η κατάσταση εντός των Ζωνών Προστασίας είναι αναστρέψιμη και στόχος του ΦΔΑΚ είναι να αναδείξει τη μεγάλη οικολογική και ιστορική σημασία που έχει ο Κηφισός για την Πρωτεύουσα, να καταγράψει τα προβλήματα, να βοηθήσει στην επίλυσή τους και να προχωρήσει, σύμφωνα και με τις επιταγές του Προεδρικού Διατάγματος ίδρυσής του (346/2002) στη διαχείρισή του και στην ανάπλαση τμημάτων του έτσι ώστε αφ’ ενός μεν να γίνει επισκέψιμος και να τον απολαμβάνουν οι πολίτες, αφ’ ετέρου δε να παροχετεύει με επάρκεια και ασφάλεια τα όμβρια ύδατα προς τη θάλασσα.


Φορέας Διαχείρισης Κηφισού

Το 2002 με Προεδρικό Διάταγμα ιδρύθηκε ο «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμάρρων» (ΦΔΑΚ) με σκοπό την εφαρμογή του Π.Δ. του 1994 και το συντονισμό όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών για την προστασία και τη διαχείρισή του.

Με βάση το ΦΕΚ ΥΟΔΔ 258/13-6-2008 συγκροτήθηκε το ΔΣ του ΦΔΑΚ με τριετή θητεία ως εξής

ΘΕΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Πρόεδρος

Σίσκος Παναγιώτης του Αποστόλου, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

Καπερώνη Παναγιώτα του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος Μηχανικός

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ

Παπανικολάου Μάνος του Νικολάου, Προϊστάμενος του Οργανισμού Αθήνας

Ορεστίδης Σταύρος του Γουλιέλμου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής περιβαλλοντικής, οργάνωσης "Οικολογική Εξόρμηση Αττικής"

Τσίτουρας Παναγιώτης του Λεωνίδα

Λάσκαρης Κωνσταντίνος του Αρτεμίου

Εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς

Αντωνάκου Δανάη του Γρηγορίου, Νομαρχιακή Σύμβουλος

Μπένου-Καπέλη Νίνα του Αθανασίου, τέως Νομαρχιακή Σύμβουλος 

Εκπρόσωπος Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Κουτσογιάννης Δημήτρης του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αφτιάς Εμμανουήλ του Μιχαήλ. Επίκουρος Καθηγητής

Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚΝΑ ο οποίος εκπροσωπεί τους ΟΤΑ από τα διοικητικά όρια των οποίων διέρχεται ο Κηφισός

Χιωτάκης Νικόλαος του Γεωργίου, Δήμαρχος Κηφισιάς

Κοντός Στάυρος του Αργυρίου, Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας

Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚΝΑ ο οποίος εκπροσωπεί τους ΟΤΑ από τα διοικητικά όρια των οποίων διέρχεται ο Κηφισός

Τζίτζιφας Δημήτριος του Γεωργίου, Δήμαρχος Μεταμόρφωσης

Φωτιάδης Παναγιώτης του Γεωργίου, Δήμαρχος Αχαρνών


Αυτοψίες


Βιβλιοθήκη

ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΦΕΚ 632Δ / 27-6-1994

 ΜΕΛΕΤΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ)

"Για την κάλυψη του Κηφισού ποταμου", Δημήτρης Κουτσογιάννης, 20-2
 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΦΕΚ 499Δ/16-7-1998
   Ελευθεροτυπία, 11/11/2002
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΦΔΑΚ ΦΕΚ ΥΟΔΔ/258/13-6-2008    "Ακτινογραφία της κοινωνίας μας είναι ο Κηφισός", Δημήτρης Κουτσογιάννης, Καθημερινή 2007

1η Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και με τον Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των Παραχειμάρρων διοργάνωσε την πρώτη Επιστημονική Διημερίδα με θέμα τον Κηφισό ποταμό και με τίτλο:


«Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα του Κηφισού»


Η Διημερίδα διεξήχθη στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Κτηρίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου στις 13 & 14 Μαρτίου 2008.


Κεντρικός άξονας της Διημερίδας είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική καταγραφή και προσέγγιση των πολυδιάστατων προβλημάτων του Κηφισού και η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους.


Η Διημερίδα περιελαμβάνε τις παρακάτω θεματικές ενότητες:


Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο τύπου της Διημερίδας που περιλαμβάνει και τα συμπεράσματα της διοργάνωσης από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Διημερίδας

Η Διημερίδα περιελάμβανε έξι θεματικές ενότητες. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις θεματικές ενότητες κάθε ημέρας της Διημερίδας καθώς και των αριθμό των παρουσιάσεων σε κάθε ενότητα.

Πεμπτη 13 Μαρτιου αρ.
Παρασκευη 14 Μαρτιου αρ.
Ιστορική αναδρομή 4
Υδραυλικά προβλήματα 5
Οικολογική - Περιβαλλοντική διάσταση 4
Προβλήματα ρύπανσης 4
Θεσμικό καθεστώς προστασίας - Αυθαίρετες δραστηριότητες 3
Αναπλάσεις - Διεθνείς τάσεις 5

Μπορείτε να κατεβάσετε το αναλυτικό πρόγραμμα της Διημερίδας καθώς και το σύνολο των περιλήψεων των παρουσιάσεων επιλέγοντας τους παρακάτω συνδέσμους:


Στα πλαίσια της διημερίδας παρουσιάστηκε το εικαστικό έργο με θέμα «Τα στοιχεία που θάψαμε, όλη αυτή η Φύση μας, αλυχτά το αέναο κάλεσμά της» το οποίο αποτελείται από έργα γλυπτικής του Γ.-Φοίβου Σαργέντη, καλλιτεχνική φωτογραφία- ψηφιακό κολάζ της Ματίνας Κούγκια και τις προβολές των ταινιών «Κηφισσός, πρόσκαιρη νάρκη» της Διονυσίας Κοπανά και "Κηφισός το ποτάμι" της Νάνσυ Μπινιαδάκη την Πέμπτη 13 Μαρτίου, ώρα 18:15 στο Κτήριο Διοίκησης-Αίθουσα Τελετών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμό.

Ημέρα Πρώτη

09:00-09:30 Προσέλευση
09:30-11:30 Πρωτη Συνεδρια: Χαιρετισμοι
09:30-09:40 Έναρξη – Εισαγωγή εκπροσώπου Οργανωτικής Επιτροπής
09:40-09:50 Χαιρετισμός Πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κ. Μουτζούρη
09:50-10:00 Χαιρετισμός Νομάρχη Ανατολικής Αττικής κ. Λ. Κουρή
10:00-10:10 Χαιρετισμός αν. Πρόεδρου Φ.Δ.Α.Κ. κ. Ευτ. Παναγιωτοπούλου
10:10-11:30 Χαιρετισμοί εκπροσώπων Κοινοβουλίου, Κεντρικής Διοίκησης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων Φορέων
11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:30 Δευτερη Συνεδρια: Εισαγωγη - Ιστορικη αναδρομη
12:00-12:20 Κηφισός ποταμός: Από τα προβλήματα στις προοπτικές
Κ. Λάσκαρης Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης Κηφισού (ΦΔΑΚ)
12:20-12:40 Η εικόνα της περιοχής του κάτω ρου του Κηφισού όπως αναδύεται μέσα από τις αρχαίες πηγές και τα μνημεία
Μ. Πετριτάκη Αρχαιολόγος, ΚΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟ
12:40-13:00 Αρχαία μνημεία και καθεστώς θεσμικής προστασίας
 • Περίληψη
Ν. Βαλάκου Δ/ντρια της Γ΄ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, ΥΠΠΟ
13:00-13:20 Το Αδριάνειο υδραγωγείο, ο Κηφισός ποταμός και η υδρογεωλογική τους συνάφεια
Σ. Χιώτης Δρ. Μεταλλειολόγος Μηχανικός, πρ. Διευθυντής & Σύμβουλος ΙΓΜΕ
13:20-13:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση
13:30-15:00 Γεύμα
15:00-16:30 Τριτη Συνεδρια: Οικολογικη - Περιβαλλοντικη διασταση
15:00-15:20 Η οικολογική διάσταση των αστικών ρεμάτων - Η περίπτωση του Κηφισού
Κ. Χατζημπίρος Αν. Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
15:20-15:40 Το φυσικό οικοσύστημα του Κηφισού Ποταμού
Η. Αποστολίδης
Θ. Αδαμόπουλος
Δασολόγος
Δασολόγος
15:40-16:00 Τα υπόγεια νερά της λεκάνης του Κηφισού
Π. Μαρίνος
Δ. Παπούλη
Μ. Παντελιάδου
Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
Γεωλόγος, MSc Υδ. Πόρων
Γεωλόγος, MSc Υδ. Πόρων
16:00-16:20 Εκβολή του Κηφισού στον Φαληρικό Όρμο: Οικολογική ποιότητα του θαλάσσιου αποδέκτη και προοπτικές για το μέλλον
Π. Παναγιωτίδης Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
16:20-16:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση
16:30-17:00 Διάλειμμα - Καφές
17:00-18:15 Τεταρτη Συνεδρια: Θεσμικο καθεστως προστασιας - Αυθαιρετες δραστηριοτητες
17:00-17:20 Το νομικό καθεστώς προστασίας του Κηφισού (αδυναμίες, αντιφάσεις, προτάσεις)
Μ. Χαϊνταρλής Δικηγόρος, Δρ. Νομικής
17:20-17:40 Από τη νομική αντιμετώπιση της προστασίας στη διαχείριση
Α. Χαροκόπου Δικηγόρος
17:40-18:00 Η δράση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Γ. Δερμιτζάκης Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), ΥΠΕΧΩΔΕ
18:00-18:15 Ερωτήσεις - Συζήτηση
18:15-20:00 Προβολη Ντοκιμαντερ με θεμα τον Κηφισο

Ημέρα Δεύτερη

09:00-09:30 Προσέλευση
09:30-11:30 Πεμπτη Συνεδρια: Υδραυλικα προβληματα
09:30-09:55 Κριτική επισκόπηση του υδραυλικού σχεδιασμού του Κηφισού
Σ. Δάλλας Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
09:55-10:15 Τα έργα αναδιευθέτησης του κάτω ρου του Κηφισού
Λ. Λαζαρίδης
Αικ. Δανιήλ
Σ. Μίχας
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc
10:15-10:35 Ποταμός Κηφισός - Αντιπλημμυρική προστασία Λεκανοπεδίου
Α. Νικολόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
10:35-10:55 Εκτροπή Κυκλοβόρου - Ιλισού (μερική) - Πρ. Δανιήλ στον Κηφισό
Ν. Μαυρομιχάλης Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής Υδραυλικών Έργων
10:55-11:15 Εργαλεία διαχείρισης του υδροσυστήματος του Κηφισού ποταμού: Υδρομετρικό δίκτυο και δίκτυο παρακολούθησης ποιότητος ύδατος
Α. Κούσης
Αικ. Μάζη
Διευθυντής Ερευνών
Υδρογεωλόγος, MSc
Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
11:15-11:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση
11:30-12:00 Διάλειμμα - Καφές
12:00-13:30 εκτη Συνεδρια: Προβληματα ρυπανσης
12:00-12:20 Προτάσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης του Αττικού Κηφισού
Α. Ανδρεαδάκης
Κ. Νουτσόπουλος 
Δ. Μαμάης
Ν. Μαμάσης
Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός
Επίκ. Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
Λέκτορας Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ
12:20-12:40 Τοξικές χημικές ουσίες στο νερό του Κηφισού
Λ. Εβρένογλου Πολιτικός Μηχανικός, Υγιεινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
12:40-13:00 Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων του ποταμού Κηφισού
Β. Τσελέντης Αν. Καθηγητής Θαλασσίου Περιβάλλοντος Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών Πανεπιστήμιου Πειραιά
13:00-13:20 Ο μύθος των τοξικών ορίων
Π. Νικολοπούλου Σταμάτη
Αν. Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
13:20-13:30 Ερωτήσεις - Συζήτηση
13:30-15:00 Γεύμα
15:00-16:50 εβδομη Συνεδρια: Αναπλασεις - Διεθνεις τασεις
15:00-15:20 Δυνατότητες αισθητικής και αρχιτεκτονικής παρέμβασης στις παραρρευμάτιες εκτάσεις του ποταμού Κηφισού
Θ. Λώλης Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών, ΥΠΕΧΩΔΕ
15:20-15:40 Ο σχεδιασμός του Κηφισού στα πλαίσια των θεσμικών ρυθμίσεων του φυσικού περιβάλλοντος της πρωτεύουσας
Θ. Ψυχογιός Τοπογράφος Μηχανικός, Οργανισμός Αθήνας, ΥΠΕΧΩΔΕ
15:40-16:00 Οι αστικοί χείμαρροι ως δίκτυα δημόσιων χώρων: Επισκόπηση των διεθνών τάσεων στον αστικό σχεδιασμό και διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρμογής τους στην Αθήνα
Π. Δραγώνας Επίκ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Τμήματος Αρχιτεκτόνων Πανεπιστημίου Πατρών
16:00-16:20 Δυνατότητες παρέμβασης της Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση και στην προστασία των ποταμών
 • Περίληψη
Δ. Αντωνάκου Αντινομάρχης Περιβάλλοντος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών & μέλος του Δ.Σ. του ΦΔΑΚ
16:20-16:40 Κηφισός: Τα σφάλματα του παρελθόντος μηνύματα αισιοδοξίας για το μέλλον
 • Περίληψη
Ι. Πολύζος Αντιπρύτανης ΕΜΠ, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
16:40-16:50 Ερωτήσεις - Συζήτηση
16:50-17:20 Διάλειμμα - Καφές
17:20-19:00 ογδοη Συνεδρια: Συζητηση-Συμπερασματα-Παρεμβασεις

Προεδρείο: Από ΕΜΠ: Γ. Χριστοδούλου, Κ. Χατζημπίρος, Α. Ανδρεαδάκης, από ΕΜΠ/ΦΔΑΚ: Δ. Κουτσογιάννης,
                από Νομ. Αν. Αττ.: Νομάρχης Λ. Κουρής, από ΦΔΑΚ/Νομ. Αθηνών: Αντινομάρχης Δ. Αντωνάκου.

Τελικά συμπεράσματα της Διημερίδας για τον Κηφισό

Τοποθέτηση επί των συμπερασμάτων της Διημερίδας
Γ. Χριστοδούλου Καθηγητής Σχ. Πολ. Μηχ. ΕΜΠ

Παρεμβασεις

Κίνηση Πολιτών ΚΙΦΙ-SOS
Α. Αλωνιάτης Οικονομολόγος

Παρέμβαση σε θέματα που αφορούν τον π. Κηφισό και όχι μόνο
Κ.Γ. Αμπακούμκιν Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ

Ο Κηφισός μέσα από τα τεκμήρια του παρελθόντος
Ν. Ζαρκαδούλας Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Υδατικών Πόρων

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του οδικού έργου στον Κηφισό
Ρ. Λειβαδάρος Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων - Μεταλλουργός

Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου της Οργανωτικής Επιτροπής της 1ης Επιστημονικής Διημερίδας για τον Κηφισό ποταμό με θέμα:

«Ολοκληρωμένη προσέγγιση στα προβλήματα του Κηφισού»

που διεξήχθη στις 13 & 14 Μαρτίου 2008 στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου και διοργανώθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής και τον Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού (ΦΔΑΚ).

Μπορείτε να κατεβάσετε το Δελτίο τύπου από τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διημερίδα ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα αργά το βράδυ της Παρασκευής 14 Μαρτίου. Οι επιστημονικές συμμετοχές ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες και πολύπλευρες, καλύπτοντας πολλές πτυχές και διαστάσεις των προβλημάτων του Κηφισού και των ενδεδειγμένων λύσεων στις θεματικές ενότητες:

Κυρίαρχη πρόταση αναδείχτηκε η μετατροπή του Κηφισού σε Μητροπολιτικό Πάρκο της Πρωτεύουσας. Αξιόλογη ήταν η συμμετοχή Φορέων και κοινού. Από τις εργασίες προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις για τη διαχείριση του ποταμού και για τη βελτίωσή του στο μέλλον. Η Οργανωτική  Επιτροπή της Διημερίδας επεξεργάστηκε τα συμπεράσματα και τα εισηγήθηκε στην 8η Συνεδρία της Διημερίδας. Η παρούσα τελική μορφή περιλαμβάνει τις παρατηρήσεις και μεταβολές που έγιναν κατά τη συζήτηση και έτυχαν της ομόφωνης αποδοχής των συνέδρων.


ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Α. Ιστορικό

 1. Τον 20ο αιώνα οι δημόσιες παρεμβάσεις στον Κηφισό αφορούσαν μονομερώς το υδραυλικό/αντιπλημμυρικό σκέλος
 2. Παράλληλα η έκταση που καταλαμβάνει ο Κηφισός θεωρήθηκε ιδανική για την ανάπτυξη οδικών αξόνων
 3. Ο Κηφισός αφέθηκε απροστάτευτος από κάθε μορφής παραβιάσεις ιδιωτών αλλά και δημόσιων φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
 4. Δε δόθηκε σημασία στην αρχαιολογική-ιστορική και στην περιβαλλοντική διάσταση
 5. Τα πιο πρόσφατα (Ολυμπιακά) έργα αποτελούν εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για τον Κηφισό και αλλοίωσαν τον ποταμό και τις εκβολές του

Β. Σημερινή κατάσταση

 1. Ως σύνολο ο Κηφισός είναι σοβαρά υποβαθμισμένος
 2. Το κατώτερο τμήμα του είναι οδικός άξονας συνδυασμένος με αντιπλημμυρικό οχετό/κανάλι
 3. Η επιλογή της εκβάθυνσης της κοίτης του κάτω Κηφισού (αντί της διαπλάτυνσης) προκαλεί επιπλέον προβλήματα ρύπανσης και όχλησης
 4. Το ανώτερο τμήμα του αποτελεί άξονα ανάπτυξης παντοειδών δραστηριοτήτων και υποδοχέα απορριμμάτων και ρύπων
 5. Τα τμήματά του που διατηρούν φυσικό κάλλος δεν έχουν αναδειχθεί και είναι ελάχιστα προσβάσιμα στο ευρύ κοινό

Γ. Νομικό καθεστώς προστασίας

 1. Τα διατάγματα για τις ζώνες προστασίας και για την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης και Ανάπλασης αποτελούν κατά βάση θετική εξέλιξη
 2. Ωστόσο παρουσιάζουν προβλήματα και αδυναμίες που δεν επιτρέπουν την αποτελεσματική λειτουργία των θεσμών
 3. Η θέσπιση των διαταγμάτων υποκρύπτει αδιέξοδα δεδομένου ότι δεν προέβλεψαν κανένα κονδύλιο για την υλοποίησή τους
 4. Ο Φορέας έχει κυρίως συντονιστικό ρόλο, ενώ οι κανονιστικές αρμοδιότητες ανήκουν στην κεντρική και περιφερειακή διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, που όμως δεν έχουν ανταποκριθεί επαρκώς

Δ. Άμεσα μέτρα βελτίωσης σε επίπεδο μελέτης

 1. Ανάπτυξη και συστηματική λειτουργία συστήματος μετρήσεων για την παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας του νερού στον Κηφισό (με τη μορφή συνεχών χρονοσειρών)
 2.  Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης κάθε δραστηριότητας στον Κηφισό με έμφαση στην άμεση και πλήρη δημοσιοποίηση των συλλεγόμενων πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου
 3. Κατασκευή μοντέλων υδρολογίας, υδραυλικής λειτουργίας και ποιότητας νερού του Κηφισού
 4. Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την αντιπλημμυρική λειτουργία του λεκανοπεδίου πριν υλοποιηθεί οποιοδήποτε νέο μεμονωμένο υδραυλικό έργο που επηρεάζει τον Κηφισό
 5. Οριοθέτηση του ποταμού βασισμένη σε σύγχρονη υδρολογική και υδραυλική μεθοδολογία
 6. Κτηματογράφηση των παρακηφίσιων ζωνών προστασίας (Α και Β)
 7. Περιβαλλοντική μελέτη του Κηφισού με στόχο την καταγραφή της κατάστασης και την τεκμηριωμένη κατάρτιση μέτρων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ενδημικών ειδών)

Ε. Άμεσα μέτρα βελτίωσης σε επίπεδο έργων

 1. Κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων και απομάκρυνση των αυθαίρετων δραστηριοτήτων 
 2. Μετεγκατάσταση των βιομηχανιών και βιοτεχνιών, μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη των προβλημάτων και των ενδεδειγμένων λύσεων
 3. Πιλοτικά έργα ανάπλασης τμημάτων του Κηφισού και ανάδειξης του περιβάλλοντος χώρου
 4. Κατασκευή Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κατάλληλο χώρο δίπλα στον Κηφισό
 5. Ανάδειξη των ιστορικών περιοχών και των αρχαιολογικών ευρημάτων
 6. Αντιμετώπιση του προβλήματος των στάσιμων νερών στο κατώτερο τμήμα του Κηφισού

ΣΤ. Όραμα για τον Κηφισό

 1. Ο Κηφισός πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ποταμός με την πλήρη ιστορική, περιβαλλοντική και υδρολογική του διάσταση
 2. Το ακάλυπτο τμήμα του Κηφισού πρέπει να μετατραπεί σε Μητροπολιτικό Πάρκο της πρωτεύουσας
 3. Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου προϋποθέτει ανάλογης κλίμακας χρηματοδότηση με χρονική κλιμάκωση
 4. Η επιλογή της κάλυψης του κατώτερου τμήματος του ποταμού και της δημιουργίας αυτοκινητόδρομου απαιτεί επαναθεώρηση στα πλαίσια της έννοιας του διαρκούς ανασχεδιασμού, με τελική προοπτική την ένταξη και αυτού του τμήματος στο Μητροπολιτικό Πάρκο Κηφισού

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Εκ μέρους των οργανωτών χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κ. Μουτζούρης, ο Νομάρχης Ανατολ. Αττικής κ. Λ. Κουρής και η αν. Πρόεδρος του ΦΔΑΚ κ. Ευτ. Παναγιωτοπούλου. Στις εργασίες παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής βουλευτής κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, οι βουλευτές της Ν.Δ. κ. Ν. Καντερές και του ΠΑΣΟΚ κ. Β. Οικονόμου, ο πρ. βουλευτής Μ. Γλέζος, ο Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιτζής, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ και προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κ. Γ. Δερμιτζάκης καθώς και ο Γεν. Δ/ντής Υδραυλικών Έργων κ. Ν. Τυπάλδος, η εκπρόσωπος της Νομαρχίας Αθηνών Αντινομάρχης κ. Δ. Αντωνάκου, ο εκπρόσωπος της Νομαρχίας Πειραιά, Αντινομάρχης κ. Π. Τριανταφύλλου, ο  Αντινομάρχης Αν. Αττ. κ. Χ. Δαμάσκος, ο Δήμαρχος Αγ. Ι. Ρέντη κ. Γ. Ιωακειμίδης, ο εκπρόσωπος του Δημάρχου Μοσχάτου Αντιδήμαρχος κ. Ανδρ. Ευθυμίου, η αρχαιολόγος κ. Μ. Πετριτάκη ως εκπρόσωπος της Γεν. Δ/ντριας Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ κ. Β. Βασιλοπούλου, ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ κ. Α. Στάμου, ο Δ/ντής του ΙΓΜΕ κ. Π. Τσόμπος και ο Δ/ντής του ΕΚΠΑΑ κ. Π. Σίσκος. Τις εργασίες παρακολούθησαν πολλοί καθηγητές και μέλη του διδακτικού προσωπικού του ΕΜΠ, τεχνικοί επιστήμονες, εκπρόσωποι Οικολογικών Φορέων και οργανώσεων και ενδιαφερόμενοι πολίτες. Οι επιστημονικές ομιλίες διεξήχθησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα ενώ πολλοί από τους πάνω από 200 συνέδρους που παρακολούθησαν τις εργασίες της ημερίδας συμμετείχαν με ερωτήσεις και παρεμβάσεις σε όλες τις συνεδρίες και ειδικότερα στην τελευταία συνεδρία που ήταν αφιερωμένη σε συζήτηση και συμπεράσματα.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Αθήνα - Τρίτη 18 Μαρτίου 2008


Οργανωτική-Επιστημονική επιτροπήΤεχνικός οργανωτικός υπεύθυνος


Γραμματειακή υποστήριξη


Σύνδεσμοι

ΥΠΕΧΩΔΕ

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ