Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας: καταχωρημένα έγγραφα

22 έγγραφα.

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 1. G.-F. Sargentis, P. Defteraios, N. D. Lagaros, and N. Mamassis, Values and costs in history, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2332]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2331]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and Wealth_1, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2330]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2329]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, Τhe feasibility of energy projects, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2328]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Φραγγεδάκη, 3D printing. Προοπτικές και ο ρόλος του μηχανικού, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2327]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τι είναι και τι θέλει η «κλιματική κρίση», Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2326]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A cool look at rainfall climatic changes in Greece and worldwide, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2325]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Χωρικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την ένταξη των έργων υποδομής στο τοπίο, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2321]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, Wildfires. Case study: The fire in Euboea 2021, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2320]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, Feasibility of the RE infrastructures: The role of beauty, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2319]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2318]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Υπερπληθυσμός και περιβαλλοντικός ντετερμινισμός, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2317]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Δημητριάδης, και Σ. Σιγούρου, Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Β: Η σημαντικότητα της διερεύνησης πεδίου στην εκτίμηση του πλημμυρικού ρίσκου, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2316]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Δημητριάδης, και Σ. Σιγούρου, Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Α: Ανάλυση της αβεβαιότητας στην εκτίμηση του πλημμυρικού ρίσκου (φυσικής διεργασίας και μοντέλου πλημμύρας), Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2315]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Σιγούρου, Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Γ: Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου - τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης - μέτρα αντιμετώπισης, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2314]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Η επικοινωνία της “κλιματικής αλλαγής”, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2313]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Η επίδραση της “κλιματικής αλλαγής” στο ενεργειακό μίγμα, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2312]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Κλίμα-Κλιματική αλλαγή: Βασικές έννοιες, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2311]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2310]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Χιωτίνης, «Τεχνητή νοημοσύνη»: Φόβοι, προοπτικές, και ο ρόλος του μηχανικού, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2309]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, Γλώσσα και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2308]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο