Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Γ: Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου - τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης - μέτρα αντιμετώπισης

Σ. Σιγούρου, Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Γ: Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου - τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης - μέτρα αντιμετώπισης, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

[doc_id=2314]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (12681 KB)