Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λειψυδρίας

Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Ε. Μπαλτάς, Μ. Αφτιάς, Μ. Μιμίκου, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λειψυδρίας, Πρακτικά της ημερίδας: Το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας, Αθήνα, 13–28, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.

[doc_id=100]

[Ελληνικά]

Αναλύονται στατιστικά τα ιστορικά υδρολογικά δείγματα των λεκανών Μόρνου και Β. Κηφισού-Υλίκης. Από την ανάλυση διαπιστώθηκαν σημαντικές πτωτικές τάσεις της βροχόπτωσης και της απορροής στην περιοχή Β. Κηφισού-Υλίκης. Πτωτικές αλλά και αυξητικές τάσεις διαπιστώθηκαν και σε άλλες χρονοσειρές βροχόπτωσης της Δ. Ελλάδας. Ακόμη, διαπιστώθηκε σημαντική μείωση των ετήσιων απορροών της πρόσφατης ξηρής περιόδου (1987-88 έως 1992-93) και στις δύο λεκάνες με εμφάνιση τριών εξαιρετικά ξηρών υδρολογικών ετών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και σε άλλες λεκάνες του ελληνικού χώρου (Αλιάκμονας και Αχελώος). Η ανάλυση των βροχοπτώσεων έδειξε ότι σε ετήσια βάση δεν υπάρχει ανάλογη μείωση του συνολικού ύψους βροχής, αλλά ωστόσο η κατανομή της βροχής κατά μήνα εμφανίζεται σημαντικά διαφοροποιημένη. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική μείωση των βροχοπτώσεων του Ιανουαρίου και στις δύο λεκάνες την τελευταία εξαετία, γεγονός που πρέπει να θεωρηθεί ως ένα από τα κυριότερα αίτια της μείωσης της απορροής. Η υδρολογική ξηρασία αποτελεί ίσως το σημαντικότερο αίτιο του φαινομένου της λειψυδρίας αλλά όχι και το μοναδικό καθόσον υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που υπεισέρχονται, όπως είναι η κατανάλωση νερού και η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος. Το υδρολογικό έτος 1993-94 είναι αρκετά πιο υγρό από τα ξηρά έτη που προηγήθηκαν, πράγμα που είχε συνέπεια την αύξηση των αποθεμάτων του συστήματος, αλλά πάντως όχι σε ασφαλή επίπεδα. Ωστόσο, αυτή η αύξηση της απορροής δεν στοιχειοθετεί βέβαιη λήξη της ξηρασίας. Το ενδεχόμενο εμφάνισης και στο μέλλον παρόμοιων ξηρών περιόδων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας καθώς και στον σχεδιασμό νέων έργων ύδρευσης.

PDF Πλήρες κείμενο (1030 KB)

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Schilling, W. and A. Mantoglou, Sustainable water management in an urban context, Drought management planning in water supply systems, E. Cabrera and J. Garcia-Serra (Ed.), Kluwer, 93-215, 1999.