Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ημερίδων, και επιστημονικών συναντήσεων

768 έγγραφα.

Κεφάλαια βιβλίων και δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με πλήρη αξιολόγηση

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Αδιέξοδα της αυτοκρατορίας της αγοράς, Ακηδεμόνευτοι Στοχασμοί – Στη Μνήμη του Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου, Πρύτανη ΕΜΠ 1997-2003, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Λαγαρός, και Α.Γ. Μπουντουβής, 99–123, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2024.

  [doc_id=2459]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Λαγαρός, και Α.Γ. Μπουντουβής, Πρόλογος – Τιμώντας τη Μνήμη του Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου, Ακηδεμόνευτοι Στοχασμοί – Στη Μνήμη του Θεμιστοκλή Ξανθόπουλου, Πρύτανη ΕΜΠ 1997-2003, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Λαγαρός, και Α.Γ. Μπουντουβής, ix–xii, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2024.

  [doc_id=2458]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and G.-K. Sakki, The water-energy nexus as sociotechnical system under uncertainty, Elgar Encyclopedia of Water Policy, Economics and Management, edited by P. Kountouri and A. Alamanos, Chapter 64, 279–283, doi:10.4337/9781802202946.00071, 2024.

  [Το πλέγμα νερού-ενέργειας ως κοινωνικοτεχνικό σύστημα υπό αβεβαιότητα]

  [doc_id=2341]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and P. Kossieris, Improving hydrological model identifiability by driving calibration with stochastic inputs, Advances in Hydroinformatics: Machine Learning and Optimization for Water Resources, edited by G. A. Corzo Perez and D. P. Solomatine, doi:10.1002/9781119639268.ch2, American Geophysical Union, 2024.

  [Βελτίωση προσδιοριστικότητας υδρολογικών μοντέλων καθοδηγώντας τη βαθμονόμηση με στοχαστικές εισόδους]

  [doc_id=2339]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. C. Ntemiroglou, G.-K. Sakki, and A. Efstratiadis, Flood control across hydropower dams: The value of safety, Role of Dams and Reservoirs in a Successful Energy Transition - Proceedings of the 12th ICOLD European Club Symposium 2023, edited by R. Boes, P. Droz, and R. Leroy, 187–198, doi:10.1201/9781003440420-22, International Commission on Large Dams, Interlaken, Switzerland, 2023.

  [Έλεγχος πλημμυρών σε υδροηλεκτρικά φράγματα: Η αξία της ασφάλειας]

  [doc_id=2335]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimas, G.-K. Sakki, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and K. Pipili, Outlining a master plan framework for the design and assessment of flood mitigation infrastructures across large-scale watersheds, 12th World Congress on Water Resources and Environment (EWRA 2023) “Managing Water-Energy-Land-Food under Climatic, Environmental and Social Instability”, 75–76, European Water Resources Association, Thessaloniki, 2023.

  [doc_id=2306]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tsouni, S. Antoniadi, E. Ieronimidi, K. Karagiannopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Kontoes, Multiparameter analysis of the flood of November 15, 2017 in west Attica using satellite remote sensing, Geoinformatics for Geosciences, doi:10.1016/B978-0-323-98983-1.00019-3, Elsevier, Oxford, UK, 2023.

  [doc_id=2305]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. P. Kossieris, G. Pantazis, V. Bellos, and C. Makropoulos, FIWARE-enabled smart solution for the optimal management and operation of raw-water supply hydraulic works, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [doc_id=2382]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. N. Pelekanos, G. Moraitis, P. Dimas, P. Kossieris, and C. Makropoulos, Identifying water consumption profiles through unsupervised clustering of household timeseries: the case of Attica, Greece, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [doc_id=2381]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Ν. Μαμάσης, Κ. Μωραΐτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προτάσεις χωρικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ένταξη των έργων ανανεώσιμης ενέργειας στο ελληνικό τοπίο, Πρακτικά 10ου συνεδρίου του ΜΕΚΔΕ - ΕΜΠ «Έρευνα και δράσεις για την αναγέννηση των ορεινών και απομονωμένων περιοχών», Μέτσοβο, 332–343, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, 2022.

  [doc_id=2249]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Assessing the spatial impact of the skewness-ratio originating from the time irreversibility and long-range dependence of streamflow in flood inundation mapping, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [doc_id=2236]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A parsimonious approach for regional design rainfall estimation: the case study of Athens, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [doc_id=2235]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Bellos, P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Papakonstantis, P. Papanicolaou, P. Dimas, and C. Makropoulos, Can we use hydraulic handbooks in blind trust? Two examples from a real-world complex hydraulic system, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υδραυλικά εγχειρίδια με τυφλή εμπιστοσύνη; Δύο παραδείγματα από ένα σύνθετο υδραυλικό σύστημα του πραγματικού κόσμου]

  [doc_id=2231]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Stress-testing for water-energy systems by coupling agent-based models, Proceedings of 7th IAHR Europe Congress "Innovative Water Management in a Changing Climate”, Athens, 402–403, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [Ελέγχοντας τα συστήματα νερού-ενέργειας με σύζευξη μοντέλων ευφυών πρακτόρων]

  [doc_id=2230]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V.-E. K. Sarantopoulou, G. J. Tsekouras, A. D. Salis, D. E. Papantonis, V. Riziotis, G. Caralis, K.-K. Drakaki, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, and K. X. Soulis, Optimal operation of a run-of-river small hydropower plant with two hydro-turbines, 2022 7th International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and Industry (MCSI), Marathon Beach, Athens, 80–88, doi:10.1109/MCSI55933.2022.00020, 2022.

  [Βέλτιστη λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου εκτροπής με δύο υδροστροβίλους]

  [doc_id=2228]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimas, D. Nikolopoulos, and C. Makropoulos, Simulation framework for pipe failure detection and replacement scheduling optimization, e-Proceedings of the 5th EWaS International Conference, Naples, 556–563, 2022.

  [doc_id=2227]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Bellos, P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Papakonstantis, P. Papanicolaou, P. Dimas, and C. Makropoulos, Fiware-enabled tool for real-time control of the raw-water conveyance system of Athens, Proceedings of the 39th IAHR World Congress, Granada, 2859–2865, doi:10.3850/IAHR-39WC2521716X20221468, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), 2022.

  [Εργαλείο με δυνατότητα Fiware για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος μεταφοράς ακατέργαστου νερού της Αθήνας]

  [doc_id=2226]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and G.-K. Sakki, Revisiting the management of water-energy systems under the umbrella of resilience optimization, e-Proceedings of the 5th EWaS International Conference, Naples, 596–603, 2022.

  [Αναθεωρώντας τη διαχείριση συστημάτων νερού-ενέργειας κάτω από τη ομπρέλλα της βελτιστοποίησης ανθεκτικότητας]

  [doc_id=2198]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and T. Iliopoulou, Ombrian curves advanced to stochastic modeling of rainfall intensity (Chapter 9), Rainfall Modeling, Measurement and Applications, 261–283, Elsevier, 2022.

  [doc_id=2173]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Kossieris, G. Pantazis, and C. Makropoulos, Data-models for FIWARE-enabled smart applications for raw-water supply system modelling, management and operation, Advances in Hydroinformatics: SIMHYDRO 2021, Sophia-Antipolis, 2021.

  [doc_id=2383]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. D. Nikolopoulos, P. Kossieris, and C. Makropoulos, A stochastic approach to resilience assessment of urban water systems from source to tap, Proceedings of 17th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2021), Athens, Global Network on Environmental Science and Technology, 2021.

  [doc_id=2380]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. D Vamvatsikos, M. Fragiadakis, I.-O. Georgopoulos, V.K. Koumousis, D. Koutsoyiannis, A. Manetas, V.E. Melissianos, C. Papadopoulos, K.E. Papanikolopoulos, and E.-E. Toumpakari, The ARCHYTAS intelligent decision-support system for the protection of monumental structures, Protection of Historical Constructions, Athens, 1246–1255, doi:10.1007/978-3-030-90788-4_96, Springer, 2021.

  [doc_id=2172]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Pantazidou, D. Koutsoyiannis, H. Saroglou, V. Marinos, and T. Iliopoulou, Infuse teaching with research practices: a pilot project – welcome presentation for first-year students on time scales in civil engineering projects, 1st Joint Conference of EUCEET and AECEF: The role of education for Civil Engineers in the implementation of the SDGs, Thessaloniki, 2021.

  [doc_id=2138]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R.R.P. van Nooijen, D. Koutsoyiannis, and A.G. Kolechkina, Optimal and real-time control of water infrastructures, Oxford Research Encyclopedia of Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science, doi:10.1093/acrefore/9780199389414.013.627, Oxford University Press, 2021.

  [doc_id=2130]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, M. Chiotinis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Aesthetical issues with stochastic evaluation, Data Analytics for Cultural Heritage, edited by A. Belhi, A. Bouras, A.K. Al-Ali, and A.H. Sadka, doi:10.1007/978-3-030-66777-1_8, Springer, 2021.

  [doc_id=2118]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. N. Mamassis, A. Efstratiadis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Water and Energy, Handbook of Water Resources Management: Discourses, Concepts and Examples, edited by J.J. Bogardi, T. Tingsanchali, K.D.W. Nandalal, J. Gupta, L. Salamé, R.R.P. van Nooijen, A.G. Kolechkina, N. Kumar, and A. Bhaduri, Chapter 20, 617–655, doi:10.1007/978-3-030-60147-8_20, Springer Nature, Switzerland, 2021.

  [Νερό και ενέργεια]

  [doc_id=2048]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, RISKNOUGHT: A cyber-physical stress-testing platform for water distribution networks, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, Madrid, European Water Resources Association, 2019.

  [doc_id=1980]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, and A. Efstratiadis, Development of a distributed hydrological software application employing novel velocity-based techniques, 11th World Congress on Water Resources and Environment “Managing Water Resources for a Sustainable Future”, Madrid, European Water Resources Association, 2019.

  [Ανάπτυξη κατανεμημένου υδρολογικού λογισμικού με εφαρμογή καινοτόμων κινηματικών τεχνικών]

  [doc_id=1979]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Nikolopoulos, C. Makropoulos, D. Kalogeras, K. Monokrousou, and I. Tsoukalas, Developing a stress-testing platform for cyber-physical water infrastructure, 2018 International Workshop on Cyber-Physical Systems for Smart Water Networks (CySWater), New Jersey, 9–11, doi:10.1109/CySWater.2018.00009, 2018.

  [doc_id=1965]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Nikolopoulos, K. Risva, and C. Makropoulos, A cellular automata urban growth model for water resources strategic planning, 13th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2018), Palermo, Italy, 3, 1557–1567, doi:10.29007/w43g, 2018.

  [doc_id=1921]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Rebolho, V. Andréassian, I. Tsoukalas, et A. Efstratiadis, La crue du Loing de Juin 2016 était-elle exceptionnelle?, De la prévision des crues à la gestion de crise, Avignon, Société Hydrotechnique de France, 2018.

  [Ήταν η πλημμύρα του ποταμού Loing τον Ιούνιο του 2016 ακραία;]

  [doc_id=1918]        Γαλλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Error evolution patterns in multi-step ahead streamflow forecasting, 13th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2018), Palermo, Italy, doi:10.29007/84k6, 2018.

  [doc_id=1851]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Climate change impacts on hydrological science: How the climate change agenda has lowered the scientific level of hydrology (Plenary talk), 13th International Conference on Hydroinformatics (HIC 2018), Palermo, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.12249.42084, 2018.

  [doc_id=1847]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, Schriften der Deutschen Wasserhistorischen Gesellschaft, edited by K. Wellbrock, 27 (1), Siegburg, 2018.

  [doc_id=1774]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, P. Dimitriadis, F. Lombardo, and S. Stevens, From fractals to stochastics: Seeking theoretical consistency in analysis of geophysical data, Advances in Nonlinear Geosciences, edited by A.A. Tsonis, 237–278, doi:10.1007/978-3-319-58895-7_14, Springer, 2018.

  [doc_id=1749]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ρ. Ιωαννίδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αρχιτεκτονική και τοπιακή αξία των φραγμάτων: απο τα διεθνή παραδείγματα στις προτάσεις για την Ελλάδα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=2105]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Νασίκα, Σ. Μίχας, και Ν. Μαμάσης, Τεχνολογίες Πληροφοριακών Μοντέλων Κατασκευών (ΒΙΜ) και η εφαρμογή τους σε μελέτες φραγμάτων, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1870]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Δήμας, Δ. Μπουζιώτας, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πλαίσιο βέλτιστης διαχείρισης υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων μέσω άντλησης-ταμίευσης: Διερεύνηση στην περίπτωση των υδροσυστημάτων Αχελώου-Θεσσαλίας και Αλιάκμονα, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1747]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ρ. Ιωαννίδης, Η ενεργειακή, περιβαλλοντική και αισθητική υπεροχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων έναντι των άλλων έργων ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αίγλη Ζαππείου, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1745]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, A. Tegos, A. Petsiou, V. Pagana, I. Apostolopoulos, E. Vassilopoulos, M. Gini, A. D. Koussis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Flood Directive implementation in Greece: Experiences and future improvements, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [doc_id=1739]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. I. Tsoukalas, C. Makropoulos, and A. Efstratiadis, Stochastic simulation of periodic processes with arbitrary marginal distributions, 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2017), Rhodes, Global Network on Environmental Science and Technology, 2017.

  [Στοχαστική προσομοίωση περιοδικών ανελίξεων με αυθαίρετες περιθώριες κατανομές]

  [doc_id=1731]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, ‘Panta Rhei’ and its relationship with uncertainty, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, doi:10.13140/RG.2.2.15701.73444, European Water Resources Association, 2017.

  [doc_id=1724]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Forecasting of geophysical processes using stochastic and machine learning algorithms, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, EWRA2017_A_110904, doi:10.13140/RG.2.2.30581.27361, European Water Resources Association, Athens, 2017.

  [doc_id=1717]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papaioannou, L. Vasiliades, A. Loukas, A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, and A. Koukouvinos, A methodological approach for flood risk management in urban areas: The Volos city paradigm, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [Μεθοδολογική προσέγγιση για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε αστικές περιοχές: Το υπόδειγμα της πόλης του Βόλου]

  [doc_id=1707]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Malamos, I. L. Tsirogiannis, A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial interpolation of potential evapotranspiration for precision irrigation purposes, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [Χωρική παρεμβολή δυνητικής εξατμοδιαπνοής για σκοπούς ακριβούς άρδευσης]

  [doc_id=1699]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, A simple model for low flow forecasting in Mediterranean streams, 10th World Congress on Water Resources and Environment "Panta Rhei", Athens, European Water Resources Association, 2017.

  [Απλό μοντέλο πρόγνωσης των χαμηλών παροχών σε Μεσογειακά υδατορεύματα]

  [doc_id=1697]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Extreme rainfall: Global perspective, Handbook of Applied Hydrology, Second Edition, edited by V.P. Singh, 74.1–74.16, McGraw-Hill, New York, 2017.

  [doc_id=1595]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, Proceedings of ISWA 2016 World Congress, Novi Sad, Ιnternational Solid Waste Association, 2016.

  [Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών]

  [doc_id=1628]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. E. Rozos, I. Tsoukalas, K. Ripis, E. Smeti, and C. Makropoulos, Turning black into green: ecosystem services from treated wastewater, 13th IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems, Athens, Greece, National Technical University of Athens, 2016, (υπό έκδοση).

  [Φτιάχνοντας πράσινο από το μαύρο: οικοσυστημικές παροχές από επεξεργασμένα λύματα]

  [doc_id=1600]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, V. Tsoukala, K. Belibassakis, A. Lykou, M. Chondros, P. Gourgoura, and D. Nikolopoulos, Managing flood risk in coastal cities through an integrated modelling framework supporting stakeholders’ involvement: the case of Rethymno, Crete, Proceedings of the 36th IAHR World Congress, The Hague, The Netherlands, 2015.

  [doc_id=2062]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Irrigation challenges in NW Greece-Perspectives and solutions for flood prone areas, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Global Network on Environmental Science and Technology, University of the Aegean, 2015.

  [Δυνατόητες άρδευσης στην ΒΔ Ελλάδα-Προοπτικές και λύσεις για περιοχές ευάλωτες σε πλημμύρες]

  [doc_id=1575]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Tsoukalas, P. Dimas, and C. Makropoulos, Hydrosystem optimization on a budget: Investigating the potential of surrogate based optimization techniques, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Global Network on Environmental Science and Technology, University of the Aegean, 2015.

  [doc_id=1574]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and C. Makropoulos, Preparing appropriate water policies for sd analysis: a broad-brush review on water conservation practices, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Global Network on Environmental Science and Technology, University of the Aegean, Rhodes, Greece, 2015.

  [Πολιτικές διαχείρισης ζήτησης και ανάλυση με μοντέλο δυναμικής του συστήματος]

  [doc_id=1573]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and C. Makropoulos, Urban regeneration and optimal water demand management, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Global Network on Environmental Science and Technology, University of the Aegean, Rhodes, Greece, 2015.

  [Βέλτιστη διαχείριση νερού σε ανάπλαση αστικής περιοχής]

  [doc_id=1572]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, Y. Photis, and C. Makropoulos, Water demand management in the expanding urban areas of south Attica, 14th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST2015), Global Network on Environmental Science and Technology, University of the Aegean, Rhodes, Greece, 2015.

  [Διαχείριση αστικής ζήτησης στην επεκτεινόμενη νότια Αττική]

  [doc_id=1571]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, P. Kossieris, S. Kozanis, E. Katsiri, and L. Vamvakeridou-Lyroudia, From smart meters to smart decisions: web-based support for the water efficient household, 11th International Conference on Hydroinformatics, New York, 2014.

  [doc_id=2379]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. A. Tsouni, C. Contoes, E. Ieronymidi, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, BEYOND Center of Excellence: flood mapping and modelling, 1st International Geomatics Applications “Geomapplica” Conference, Skiathos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.1.1129.7520, University of Thessaly, 2014.

  [doc_id=1565]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Mihas, A. Efstratiadis, K. Nikolaou, and N. Mamassis, Drought and water scarcity management plan for the Peloponnese river basin districts, 12th International Conference “Protection & Restoration of the Environment”, Skiathos, Dept. of Civil Engineering and Dept. of Planning & Regional Development, Univ. Thessaly, Stevens Instute of Technology, 2014.

  [Διαχειριστικό μοντέλο ξηρασίας και λειψυδρίας για τα Υδατικά Διαμερίσματα Πελοποννήσου]

  [doc_id=1458]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Πτυχές της Αρχαίας Ελληνικής Επιστήμης και Τεχνολογίας , , doi:10.13140/RG.2.1.2702.6163, 2014.

  [doc_id=1438]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Past and modern water problems: progress or regression? (Invited), IWA Regional Symposium on Water, Wastewater & Environment: Traditions & Culture, Patras, Greece, 3–13, doi:10.13140/RG.2.1.4144.4082, International Water Association, 2014.

  [Παλιά και σύγχρονα προβλήματα νερού: πρόοδος ή οπισθοδρόμηση; (Προσκεκλημένη εργασία)]

  [doc_id=1433]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Patrikiou, Water control in Ancient Greek cities, A History of Water: Water and Urbanization, edited by T. Tvedt and T. Oestigaard, 130–148, I.B. Tauris, London, 2014.

  [Ρυθμίσεις για το νερό σε πόλεις της Αρχαίας Ελλάδας]

  [doc_id=1410]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E.N. Otay, A. Stamou, Y.C. Altan, G. Papadonikolaki, N. Copty, G. Christodoulou, F.T. Karakoc, V. Tsoukala, D. Koutsoyiannis, and A. Papadopoulos, Risk assessment of oil spill accidents, Part 2: application to Saronikos gulf and Izmir bay, Proceedings of the 13th International Conference on Environmental Science and Technology, Athens, 2013.

  [doc_id=1564]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση υδρομετεωρολογικών δεδομένων στην Ελλάδα, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Δημήτρη Τολίκα, επιμέλεια Κ. Λ. Κατσιφαράκης και Μ. Βαφειάδης, 27–37, doi:10.13140/RG.2.1.1165.5928, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.

  [doc_id=1416]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Ιωάννου, Γ. Τσεκούρας, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.3787.0327, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

  [doc_id=1408]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Μπουζιώτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων – Εφαρμογή στο υδροσύστημα Αχελώου-Θεσσαλίας, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φραγμάτων και Ταμιευτήρων, Αθήνα, Αίγλη Ζαππείου, doi:10.13140/RG.2.1.1952.0244, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, 2013.

  [doc_id=1407]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Water resources development and management for developing countries in the 21st century: revisiting older and newer ideas (keynote lecture), International Symposium on Answers to Asian Aquatic Problems 2013, Tokyo, Japan, 11–18, doi:10.13140/RG.2.1.3721.4965, Tokyo Metropolitan University, 2013.

  [Αξιοποίηση και διαχείριση υδατικών πόρων σε αναπτυσσόμενες χώρες στον 21ο αιώνα: επανεξέταση παλίοτερων και νεότερων ιδεών (διάλεξη keynote)]

  [doc_id=1402]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Koukouvinos, A. Christofides, G. Karavokiros, N. Kappos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological network for flood monitoring and modeling, Proceedings of First International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of Environment, Paphos, Cyprus, 8795, 10-1–10-10, doi:10.1117/12.2028621, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE), 2013.

  [Υδρομετεωρολογικό δίκτυο για την παρακολούθηση και μοντελοποίηση πλημμυρών]

  [doc_id=1329]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tegos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A parametric model for potential evapotranspiration estimation based on a simplified formulation of the Penman-Monteith equation, Evapotranspiration - An Overview, edited by S. Alexandris, 143–165, doi:10.5772/52927, InTech, 2013.

  [Παραμετρικό μοντέλο για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής βασισμένη σε απλουστευμένη διατύπωση της εξίσωσης Penman-Monteith]

  [doc_id=1284]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Baki, I. Koutiva, and C. Makropoulos, A hybrid artificial intelligence modelling framework for the simulation of the complete, socio-technical, urban water system, 2012 International Congress on Environmental Modelling and Software, Managing Resources of a Limited Planet, Leipzig, International Environmental Modelling and Software Society, 2012.

  [Υβριδικό πλαίσιο μοντελοποίησης τεχνητής νοημοσύνης για την προσομοίωση του πλήρους κοινωνικο-τεχνικού αστικού υδατικού συστήματος]

  [doc_id=1312]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Reconciling hydrology with engineering (Openning lecture), IDRA 2012 – XXXIII Conference of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Brescia, Italy, doi:10.13140/RG.2.1.2279.7046, 2012.

  [Συμφιλιώνοντας την υδρολογία με την τεχνολογία (Εναρκτήρια ομιλία)]

  [doc_id=1235]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, openmeteo.org: a web service for the dissemination of free meteorological data, Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, edited by C.G. Helmis and P. Nastos, Athens, 203–208, doi:10.1007/978-3-642-29172-2_29, Springer, Athens, 2012.

  [openmeteo.org: μία διαδικτυακή υπηρεσία για την διάδοση ελεύθερων μετεωρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=1225]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, N. Zarkadoulas, N. Mamassis, A. N. Angelakis, and L.W. Mays, The evolution of water supply throughout the millennia: A short overview, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 21, 553–560, doi:10.13140/RG.2.1.2541.8485, IWA Publishing, London, 2012.

  [Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών: Σύντομη επισκόπηση]

  [doc_id=1223]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. N. Angelakis, A brief history of urban water management in ancient Greece, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, 10, 259–270, doi:10.13140/RG.2.1.4114.7127, IWA Publishing, London, 2012.

  [Σύντομη ιστορία της διαχείρισης του αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=1222]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Prolegomena: The evolution of water supply through the millennia, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, xxi–xxii, doi:10.13140/RG.2.1.1542.4245, IWA Publishing, 2012.

  [Προλεγόμενα: Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών]

  [doc_id=1221]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Kountouri, N. Petrochilos, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, N. Zarkadoulas, A. Vött, H. Hadler, P. Henning, and T. Willershäuser, A new project of surface survey, geophysical and excavation research of the mycenaean drainage works of the North Kopais: the first study season, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 467–476, doi:10.13140/RG.2.1.2328.8563, International Water Association, 2012.

  [Νέα επιφανειακή, γεωφυσική και ανασκαφική έρευνα των μυκηναϊκών αποστραγγιστικών έργων της Βόρειας Κωπαΐδας: προκαταρκτική μελέτη]

  [doc_id=1204]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, On the geometry of the Minoan water conduits, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 172–177, doi:10.13140/RG.2.1.4426.0083, International Water Association, 2012.

  [Σχετικά με τη γεωμετρία των μινωικών σωλήνων νερού]

  [doc_id=1203]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, N. Zarkadoulas, and Y. Markonis, Floods in Greece, Changes of Flood Risk in Europe, edited by Z. W. Kundzewicz, Chapter 12, 238–256, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2012.

  [Πλημμύρες στην Ελλάδα]

  [doc_id=1175]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Koutiva, and C. Makropoulos, Towards adaptive water resources management: simulating the complete socio-technical system through computational intelligence, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, A998–A1006, Rhodes, 2011.

  [Προς μια προσαρμοστική διαχείριση των υδατικών πόρων: προσομοιώνοντας το πλήρες κοινωνικο-τεχνικό σύστημα μέσω υπολογιστικής νοημοσύνης]

  [doc_id=1180]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Koukouvinos, N. Moutafis, and G. Vilandou, Sustainable management of a large-scale tourist facility with significant water demand, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, A672–A679, Rhodes, 2011.

  [Αειφόρος διαχείριση μιας μεγάλης κλίμακας τουριστικής εγκατάστασης με σημαντική ζήτηση νερού]

  [doc_id=1179]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, S. Baki, D. Bouziotas, and C. Makropoulos, Exploring the link between urban development and water demand: The impact of water-aware technologies and options, Computing and Control for the Water Industry (CCWI) 2011, Exeter, UK, CCWI2011-311, University of Exeter, 2011.

  [Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αστικής ανάπτυξης και ζήτησης νερού: Η συμβολή των σύγχρονων τεχνολογιών ανακύκλωσης]

  [doc_id=1152]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Prolegomena, Common Sense and Other Heresies, Selected Papers on Hydrology and Water Resources Engineering by Vít Klemeš (Second edition), edited by C. D. Sellars, xi–xv, Canadian Water Resources Association, International Association of Hydrological Sciences, 2011.

  [Προλεγόμενα]

  [doc_id=1112]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Langousis, Precipitation, Treatise on Water Science, edited by P. Wilderer and S. Uhlenbrook, 2, 27–78, doi:10.1016/B978-0-444-53199-5.00027-0, Academic Press, Oxford, 2011.

  [Κατακρημνίσματα]

  [doc_id=999]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, E. Rozos, and D. Butler, Urban water modelling and the daily time step: issues for a realistic representation, 8th International Conference on Hydroinformatics 2009, Concepcion, Chile, Curran Associates, Inc., 57 Morehouse Lane Red Hook, NY 12571 USA, 2011.

  [Μοντελοποίηση αστικού νερού και ημερήσιο χρονικό βήμα: ζητήματα για μια ρεαλιστική αναπαράσταση]

  [doc_id=917]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, and A. Langousis, Scaling and fractals in hydrology, Advances in Data-based Approaches for Hydrologic Modeling and Forecasting, edited by B. Sivakumar and R. Berndtsson, 145 pages, World Scientific, 2010.

  [Στοχαστική ομοιοθεσία και κλασματικότητα στην υδρολογία]

  [doc_id=1024]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, Ancient Water Technologies, edited by L.W. Mays, 103–114, doi:10.1007/978-90-481-8632-7_6, Springer, Dordrecht, 2010.

  [Πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο για την εποπτεία των υδραυλικών έργων στην Αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=984]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Evelpidou, N. Mamassis, A. Vassilopoulos, C. Makropoulos, and D. Koutsoyiannis, Flooding in Athens: The Kephisos River flood event of 21-22/10/1994, International Conference on Urban Flood Management, Paris, doi:10.13140/RG.2.1.4065.5601, UNESCO, 2009.

  [Πλημμύρες στην Αθήνα: Το επεισόδιο πλημμύρας του Κηφισού της 21-22/10/1994]

  [doc_id=1163]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, E. Safiolea, A. Efstratiadis, E. Oikonomidou, V. Kaffes, C. Papathanasiou, and M. Mimikou, Multi-reservoir management with Open-MI, Proceedings of the 11th International Conference on Environmental Science and Technology, Chania, A, 788–795, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2009.

  [Διαχείριση πολλαπλών ταμιευτήρων με το Open-MI]

  [doc_id=932]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, D. Veneziano, and S. Chen, Boundary layer model for moving tropical cyclones, Hurricanes and Climate Change, edited by J. Elsner and T. Jagger, 265–286, Springer, 2008.

  [Μοντέλο για το οριακό στρώμα κινούμενων τροπικών κυκλώνων]

  [doc_id=1023]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Σύγχρονες τάσεις στην εκτίμηση ακραίων βροχοπτώσεων, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, 2, 433–440, doi:10.13140/RG.2.1.1116.4400, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.

  [doc_id=888]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Παλιότερες και σύγχρονες υδρολογικές θεωρήσεις στο σχεδιασμό και τη διαχείριση των ταμιευτήρων, των φραγμάτων και των υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Προσκεκλημένη ομιλία), 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μεγάλων Φραγμάτων, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.1.3213.5922, Ελληνική Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.

  [doc_id=886]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Fitting hydrological models on multiple responses using the multiobjective evolutionary annealing simplex approach, Practical hydroinformatics: Computational intelligence and technological developments in water applications, edited by R.J. Abrahart, L. M. See, and D. P. Solomatine, 259–273, doi:10.1007/978-3-540-79881-1_19, Springer, 2008.

  [Προσαρμογή υδρολογικών μοντέλων σε πολλαπλές αποκρίσεις με χρήση της πολυστοχικής εξελικτικής προσέγγισης ανόπτησης-απλόκου]

  [doc_id=796]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Φυσικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές της ξηρασίας - Το παράδειγμα της Αθήνας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα, επιμέλεια Κ. Σαπουντζάκη, 61–88, doi:10.13140/RG.2.1.1640.7289, Gutenberg, Αθήνα, 2007.

  [doc_id=797]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, V. Kanellopoulos, and D. Koutsoyiannis, A web based information system for the inspection of the hydraulic works in Ancient Greece, 5th International Symposium on Environmental Hydraulics, Tempe, Arizona, doi:10.13140/RG.2.1.3475.7362, International Association of Hydraulic Research, 2007.

  [Πληροφοριακό σύστημα βασισμένο στο διαδίκτυο για την εποπτεία των υδραυλικών έργων στην Αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=794]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A critical review of probability of extreme rainfall: principles and models, Advances in Urban Flood Management, edited by R. Ashley, S. Garvin, E. Pasche, A. Vassilopoulos, and C. Zevenbergen, 139–166, doi:10.1201/9780203945988.ch7, Taylor and Francis, London, 2007.

  [Κριτική επισκόπηση της πιθανοθεωρίας των ακραίων βροχοπτώσεων: αρχές και μοντέλα]

  [doc_id=758]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, Agricultural hydraulic works in ancient Greece, Encyclopedia of Water Science, Second Edition, edited by S. W. Trimble, 24–27, doi:10.13140/RG.2.1.2582.8084, CRC Press, 2007.

  [Αγροτικά υδραυλικά έργα στην Αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=604]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Z. Theocharis, C. Memos, and D. Koutsoyiannis, Wave height background errors simulation and forecasting via stochastic methods in deep and intermediate waters, Proceedings of the 30th International Conference on Coastal Engineering, San Diego, 1, 578–589, doi:10.1142/9789812709554_0050, 2006.

  [Δομή σφαλμάτων προσομοίωσης και πρόγνωσης του ύψους κύματος σε βαθιά και ενδιάμεσα νερά]

  [doc_id=748]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ζ. Θεοχάρη, Κ. Μέμος, και Δ. Κουτσογιάννης, Χωροχρονική δομή των σφαλμάτων της κυματικής πρόγνωσης, 4ο Εθνικό Συνέδριο Λιμενικών Έργων, Αθήνα, 51–60, doi:10.13140/RG.2.1.1468.6967, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.

  [doc_id=747]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G Cox, C. Smythe, and D. Koutsoyiannis, The Hurst phenomenon and Monte Carlo simulation to forecast reliability of an Australian reservoir, Proceedings of the 30th Hydrology and Water Resources Symposium, Launceston, Australia, doi:10.13140/RG.2.1.2517.2721, Engineers Australia, 2006.

  [Φαινόμενο Hurst και προσομοίωση Μόντε Κάρλο για την πρόβλεψη της αξιοπιστίας ενός ταμιευτήρα στην Αυστραλία]

  [doc_id=739]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and L.W. Mays, Water and wastewater technologies in ancient Civilizations: Conclusions, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, doi:10.13140/RG.2.1.5138.7120, International Water Association, 2006.

  [Τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων στους αρχαίους πολιτισμούς: Συμπεράσματα]

  [doc_id=737]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Water and wastewater technologies in ancient Civilizations: Prolegomena, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, i–iii, doi:10.13140/RG.2.1.2091.2887, International Water Association, 2006.

  [Τεχνολογίες νερού και υγρών αποβλήτων στους αρχαίους πολιτισμούς: Προλεγόμενα]

  [doc_id=736]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Tegos, Logical and illogical exegeses of hydrometeorological phenomena in ancient Greece, Proceedings of the 1st IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, edited by A. N. Angelakis and D. Koutsoyiannis, Iraklio, 135–143, doi:10.13140/RG.2.1.4188.4408, International Water Association, 2006.

  [Λογικές και παράλογες εξηγήσεις υδρομετεωρολογικών φαινομένων στην αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=735]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, K. Hadjibiros, and A. Christofides, Plastiras lake: the impact of water level on the aesthetic value of landscape, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, B, 817–824, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Λίμνη Πλαστήρα: η επίπτωση της στάθμης του νερού στην αισθητική αξία του τοπίου]

  [doc_id=1005]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Grammatikoyiannis, N. Mamassis, E. Baltas, and M. Mimikou, A meteorological telemetric network for monitoring of the Athens wider area (Meteonet). A real time approach from point to areal measurements, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Το τηλεμετρικό μετεωρολογικό δίκτυο ΜΕΤΕΟΝΕΤ]

  [doc_id=867]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Hadjibiros, A. Katsiri, A. Andreadakis, D. Koutsoyiannis, A. Stamou, A. Christofides, A. Efstratiadis, and G.-F. Sargentis, Multi-criteria reservoir water management, Proceedings of the 9th International Conference on Environmental Science and Technology (9CEST), Rhodes, A, 535–543, Department of Environmental Studies, University of the Aegean, 2005.

  [Πολυκριτηριακή ανάλυση στη διαχείριση των νερών ταμιευτήρα]

  [doc_id=682]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ν. Αγγελάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αποχέτευση στο μινωικό πολιτισμό, Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, 551–556, doi:10.13140/RG.2.1.3270.9367, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Αθήνα, 2005.

  [doc_id=665]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Hydrologic persistence and the Hurst phenomenon, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 210–221, doi:10.1002/047147844X.sw434, Wiley, New York, 2005.

  [Η υδρολογική εμμονή και το φαινόμενο Hurst]

  [doc_id=612]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrosystems, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 421–430, doi:10.1002/047147844X.sw913, Wiley, New York, 2005.

  [Στοχαστική προσομοίωση υδροσυστημάτων]

  [doc_id=541]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Reliability concepts in reservoir design, Water Encyclopedia, Vol. 4, Surface and Agricultural Water, edited by J. H. Lehr and J. Keeley, 259–265, doi:10.1002/047147844X.sw776, Wiley, New York, 2005.

  [Η έννοια της αξιοπιστίας στο σχεδιασμό ταμιευτήρα]

  [doc_id=538]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Lykoudi, and D. Zarris, The influence of drainage network formation and characteristics over a catchment's sediment yield, 2nd International Conference on Fluvial Hydraulics, Naples, Italy, 793–800, University of Napoli - Federico II, 2004.

  [doc_id=724]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Hydrometeorological data acquisition, management and analysis for the Athens water supply system, BALWOIS Conference on Water Observation and Information System for Decision Support, Ochrid, FYROM, doi:10.13140/RG.2.1.1845.5284, Ministry of Environment and Physical Planning FYROM, Skopie, 2004.

  [Λήψη, διαχείριση και ανάλυση υδρομετεωρολογικών δεδομένων για τη διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  [doc_id=626]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Exploration of long records of extreme rainfall and design rainfall inferences, Hydrology: Science and Practice for the 21st Century, edited by B. Webb, N. Arnell, C. Onof, N. MacIntire, R. Gurney, and C. Kirby, London, I, 148–157, doi:10.13140/RG.2.1.1190.1681, British Hydrological Society, 2004.

  [Εξερεύνηση μακροχρόνιων δειγμάτων ακραίων βροχοπτώσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων για τις βροχοπτώσεις σχεδιασμού]

  [doc_id=624]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, On the appropriateness of the Gumbel distribution for modelling extreme rainfall (solicited), Hydrological Risk: recent advances in peak river flow modelling, prediction and real-time forecasting. Assessment of the impacts of land-use and climate changes, edited by A. Brath, A. Montanari, and E. Toth, Bologna, 303–319, doi:10.13140/RG.2.1.3811.6080, Editoriale Bios, Castrolibero, Italy, 2004.

  [Σχετικά με την καταλληλότητα της κατανομής Gumbel για τη μοντελοποίηση ακραίων βροχοπτώσεων (προσκεκλημένη ανακοίνωση)]

  [doc_id=590]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Estimation of actual evapotranspiration by remote sensing: Application in Thessalia plain, Greece, Proceedings of the International Conference "Geographical Information Systems and Remote Sensing: Environmental Applications", Volos, doi:10.13140/RG.2.1.3025.1763, 2003.

  [Εκτίμηση της πραγματικής εξατμοδιαπνοής με τηλεπισκόπηση: Εφαρμογή στην πεδιάδα της Θεσσαλίας]

  [doc_id=798]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Εμπειρία από την ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση μεγάλης κλίμακας υδροσυστημάτων της Ελλάδας, Πρακτικά της Ημερίδας " Μελέτες και Έρευνες Υδατικών Πόρων στον Κυπριακό Χώρο", επιμέλεια Ε. Σιδηρόπουλος και Ι. Ιακωβίδης, Λευκωσία, 159–180, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Κύπρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2003.

  [doc_id=597]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Rainfall disaggregation methods: Theory and applications (invited), Proceedings, Workshop on Statistical and Mathematical Methods for Hydrological Analysis, edited by D. Piccolo and L. Ubertini, Rome, 1–23, doi:10.13140/RG.2.1.2840.8564, Università di Roma "La Sapienza", 2003.

  [Μέθοδοι επιμερισμού βροχόπτωσης: Θεωρία και εφαρμογές (προσκεκλημένη ανακοίνωση)]

  [doc_id=570]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. N. Angelakis, Hydrologic and hydraulic science and technology in ancient Greece, The Encyclopedia of Water Science, edited by B. A. Stewart and T. Howell, 415–417, doi:10.13140/RG.2.1.1333.5282, Dekker, New York, 2003.

  [Υδρολογική και υδραυλική επιστήμη και τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=540]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. N. Angelakis, and D. Koutsoyiannis, Urban water engineering and management in ancient Greece, The Encyclopedia of Water Science, edited by B. A. Stewart and T. Howell, 999–1007, doi:10.13140/RG.2.1.2644.2487, Dekker, New York, 2003.

  [Τεχνολογία και διαχείριση αστικού νερού στην αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=539]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Zarris, E. Lykoudi, and D. Koutsoyiannis, Sediment yield estimation of a hydrological basin using measurements of reservoir deposits: A case study for the Kremasta reservoir, Western Greece, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 338–345, doi:10.13140/RG.2.1.2382.1047, European Water Resources Association, 2002.

  [Εκτίμηση της στεροαπορροής υδρολογικής λεκάνης με χρήση μετρήσεων αποθέσεων φερτών ταμιευτήρων: Εφαρμογή στον ταμιευτήρα των Κρεμαστών στη Δυτική Ελλάδα]

  [doc_id=551]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological telemetric network for the water resources monitoring of the Athens water resource system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 157–163, doi:10.13140/RG.2.1.3954.9683, European Water Resources Association, 2002.

  [Υδρομετεωρολογικό τηλεμετρικό δίκτυο για την εποπτεία των υδατικών πόρων του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  [doc_id=550]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Nalbantis, E. Rozos, G. M. T. Tentes, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Integrating groundwater models within a decision support system, Proceedings of the 5th International Conference of European Water Resources Association: "Water Resources Management in the Era of Transition", edited by G. Tsakiris, Athens, 279–286, European Water Resources Association, 2002.

  [Ένταξη μοντέλων υπόγειων νερών σε σύστημα υποστήριξης αποφάσεων]

  [doc_id=549]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Η εξέλιξη των αποθέσεων φερτών υλικών σε ταμιευτήρες ως δυναμικό φαινόμενο - Εφαρμογή στον ταμιευτήρα Κρεμαστών, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη, 2, 363–370, doi:10.13140/RG.2.1.1726.7446, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελληνική Γεωγραφική Εταιρία, 2002.

  [doc_id=547]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Hadjibiros, D. Koutsoyiannis, A. Katsiri, A. Stamou, A. Andreadakis, G.-F. Sargentis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and A. Valassopoulos, Management of water quality of the Plastiras reservoir, 4th International Conference on Reservoir Limnology and Water Quality, Ceske Budejovice, Czech Republic, doi:10.13140/RG.2.1.4872.4723, 2002.

  [Διαχείριση της ποιότητας νερού του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  [doc_id=546]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Τσελέντης, Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό, Οδηγία-πλαίσιο για τα νερά - Εναρμόνιση με την ελληνική πραγματικότητα, Πρακτικά, 87–92, doi:10.13140/RG.2.1.1988.8887, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2002.

  [doc_id=525]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, An evolutionary annealing-simplex algorithm for global optimisation of water resource systems, Proceedings of the Fifth International Conference on Hydroinformatics, Cardiff, UK, 1423–1428, doi:10.13140/RG.2.1.1038.6162, International Water Association, 2002.

  [Εξελικτικός αλγόριθμος ανόπτησης-απλόκου για ολική βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων]

  [doc_id=524]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Determining management scenarios for the water resource system of Athens, Proceedings, Hydrorama 2002, 3rd International Forum on Integrated Water Management, 175–181, doi:10.13140/RG.2.1.3135.7684, Water Supply and Sewerage Company of Athens, Athens, 2002.

  [Καθορισμός σεναρίων διαχείρισης για το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας]

  [doc_id=505]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Xenos, I. Passios, S. Georgiades, E. Parlis, and D. Koutsoyiannis, Water demand management and the Athens water supply, Proceedings of the 7th BNAWQ Scientific and Practical Conference "Water Quality Technologies and Management in Bulgaria", Sofia, 44–50, doi:10.13140/RG.2.1.3660.0561, Bulgarian National Association on Water Quality, 2002.

  [Η διαχείριση της ζήτησης νερού και η περίπτωση της υδροδότησης της Αθήνας]

  [doc_id=501]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R. E. Chandler, H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, S. M. Bate, P. J. Northrop, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially consistent rainfall data, Continuous river flow simulation: methods, applications and uncertainties, BHS Occasional Paper No. 13, 59–65, doi:10.13140/RG.2.1.2218.2642, British Hydrological Society, London, 2002.

  [Παραγωγή χωρικά συνεπών δεδομένων βροχόπτωσης]

  [doc_id=500]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and G. Karavokiros, A decision support tool for the management of multi-reservoir systems, Proceedings of the Integrated Decision-Making for Watershed Management Symposium, Chevy Chase, Maryland, doi:10.13140/RG.2.1.3528.9848, US Environmental Protection Agency, Duke Power, Virginia Tech, 2001.

  [Εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

  [doc_id=25]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Χριστοφίδης, Εμπειρίες από τη λειτουργία του αυτόματου τηλεμετρικού μετεωρολογικού σταθμού στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πρακτικά του 8ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης, επιμέλεια Γ. Χριστοδούλου, Α. Στάμου, και Α. Νάνου, Αθήνα, 301–308, doi:10.13140/RG.2.1.4577.5603, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2000.

  [doc_id=26]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Ζερβός, Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην προσομοίωση συστημάτων ταμιευτήρων, Διαχείριση υδατικών πόρων σε ευαίσθητες περιοχές του Ελλαδικού χώρου - Πρακτικά 4ου Εθνικού Συνεδρίου, επιμέλεια Γ. Τσακίρης, Α. Στάμου, και Ι. Μυλόπουλος, Βόλος, 36–43, doi:10.13140/RG.2.1.4053.2724, Ελληνική Επιτροπή για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, 1999.

  [doc_id=27]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Zarris, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, A simple stochastic rainfall disaggregation scheme for urban drainage modelling, Proceedings of the 4th International Conference on Developments in Urban Drainage Modelling, edited by D. Butler and C. Maksimovic, London, 85–92, doi:10.13140/RG.2.1.3004.6969, International Association of Water Quality, International Association of Hydraulic Research, UNESCO, Imperial College, London, 1998.

  [Απλό σχήμα στοχαστικού επιμερισμού για τη μοντελοποίηση της αστικής απορροής]

  [doc_id=28]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Από το μεμονωμένο υδραυλικό έργο στο υδροσύστημα: Το παράδειγμα του υδρολογικού σχεδιασμού των έργων Ευήνου, Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλονίκη, 235–244, doi:10.13140/RG.2.1.2152.7280, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1997.

  [doc_id=30]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. C. Koukis, and D. Koutsoyiannis, Greece, Geomorphological hazards in Europe, edited by C.&C. Embleton, 215–241, doi:10.1016/S0928-2025(97)80010-7, Elsevier, 1997.

  [doc_id=29]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Λ. Λαζαρίδης, Γ. Καλαούζης, Δ. Κουτσογιάννης, και Π. Μαρίνος, Βασικά τεχνικά και οικονομικά μεγέθη σχετικά με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη Θεσσαλία, Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.1.4512.0249, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1996.

  [doc_id=31]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, Hydrologic data management using RDBMS with Differential-Linear Data Storage, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 317–326, doi:10.13140/RG.2.1.2021.6565, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.

  [Διαχείριση υδρολογικών δεδομένων με χρήση σχεσιακών συστημάτων βάσεων δεδομένων με διαφορική-γραμμική αποθήκευση]

  [doc_id=35]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Sakellariou, D. Koutsoyiannis, and D. Tolikas, HYDROSCOPE: Experience from a distributed database system for hydrometeorological data, Hydraulic Engineering Software V: Proceedings of the 5th International Conference HYDROSOFT '94, edited by W. R. Blain and K. L. Katsifarakis, Sithonia, 2, 309–316, doi:10.13140/RG.2.1.1022.2325, Computational Mechanics Publications, Southampton, 1994.

  [ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εμπειρίες από ένα κατανεμημένο σύστημα βάσεων δεδομένων για υδρομετεωρολογικά δεδομένα]

  [doc_id=34]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Tsakalias, and D. Koutsoyiannis, OPSIS: An intelligent tool for hydrologic data processing and visualisation, Proceedings of the 2nd European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, edited by G. Tsakiris and M. A. Santos, Lisbon, 45–50, doi:10.13140/RG.2.1.3070.2320, Balkema, Rotterdam, 1994.

  [OPSIS: Ένα υπολογιστικό εργαλείο για την επεξεργασία και την οπτικοποίηση υδρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=33]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Papakostas, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Modern computer technologies in hydrologic data management, Proceedings of the 2nd European Conference on Advances in Water Resources Technology and Management, edited by G. Tsakiris and M. A. Santos, Lisbon, 285–293, doi:10.13140/RG.2.1.4167.9604, Balkema, Rotterdam, 1994.

  [Σύγχρονες τεχνολογίες υπολογιστών στη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=32]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Structure stochastique de pluies intenses par type de temps, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 301–313, doi:10.13140/RG.2.1.3643.6726, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

  [Στοχαστική δομή ισχυρών καταιγίδων κατά τύπο καιρού]

  [doc_id=39]        Γαλλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Nalbantis, N. Mamassis, et D. Koutsoyiannis, Le phénomène recent de sécheresse persistante et l' alimentation en eau de la cité d' Athènes, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 123–132, doi:10.13140/RG.2.1.4430.1041, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

  [Το πρόσφατο φαινόμενο έμμονης ξηρασίας και η υδροδότηση της Αθήνας]

  [doc_id=38]        Γαλλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Tolikas, D. Koutsoyiannis, et Th. Xanthopoulos, HYDROSCOPE: Un systeme d'informations pour l'etude des phenomenes hydroclimatiques en Grece, Publications de l'Association Internationale de Climatologie, 6eme Colloque International de Climatologie, edité par P. Maheras, Thessaloniki, 6, 673–682, doi:10.13140/RG.2.1.2857.2409, Association Internationale de Climatologie, Aix-en-Provence Cedex, France, 1993.

  [ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα]

  [doc_id=37]        Γαλλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, C. Tsolakidis, and N. Mamassis, HYDRA-PC, A data base system for regional hydrological data management, Proceedings of the 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, 551–557, doi:10.13140/RG.2.1.4954.3921, Balkema, Rotterdam, 1991.

  [HYDRA-PC: Ένα σύστημα βάσης δεδομένων για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων κατά περιοχές]

  [doc_id=36]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, and J. Nemec, Assessing the impact of climate change on the development of surface water resources, 2nd International Meeting on Statistical Climatology, Lisbon, 1983.

  [doc_id=1067]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Ο υδροενεργειακός πλούτος των ορεινών περιοχών. Η κομβική θέση του Μετσόβου., 9ο Συνέδριο του ΕΜΠ και του ΜΕΚΔΕ.: Όραμα, σχεδιασμός και πολιτικές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και απομονωμένων περιοχών, Μέτσοβο, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, Οκτώβριος 2019.

  [doc_id=2005]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Mitigating flooding in a typical urban area in North Western Attica in Greece, Conference on Changing Cities: Spatial Design, Landscape and Socio-economic Dimensions, Porto Heli, Peloponnese, Greece, Ιούνιος 2015.

  [Αντιμετώπιση πλημμυρών σε τυπική αστική περιοχή της Βορειοδυτικής Αττικής]

  [doc_id=1563]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Mihas, K. Nikolaou, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Estimation of sediment yield with MUSLE and monitoring. A case study for Tsiknias dam at Lesvos Island in Greece, IWA Balkan Young Water Professionals, Thessaloniki, 8 pages, 12 May 2015.

  [ Εκτίμηση στερεοαπορροής με τη χρήση της ΠΕΕΑ και μετρήσεις. Η μελέτη περίπτωσης στη θέση φράγματος Τσικνιά στη Λέσβο]

  [doc_id=1558]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, E. Rozos, and C. Maksimovic, Developing An Integrated Modelling System For Blue-Green Solutions, HIC 2014 – 11th International Conference on Hydroinformatics, New York City, USA, HIC2014-216, Αύγουστος 2014.

  [Αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα μοντελοποίησης για μπλε-γκρι λύσεις]

  [doc_id=1489]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια με αξιολόγηση περίληψης

 1. A. Zisos, K. Monokrousou, K. Tsimnadis, I. Dafnos, K. Dimitrou, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Leveraging renewable energy solutions for distributed urban water management: The case of sewer mining, European Geosciences Union General Assembly 2024, Vienna, Austria & Online, EGU24-7458, doi:10.5194/egusphere-egu24-7458, 2024.

  [Μόχλευση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας για κατανεμημένη διαχείριση του αστικού νερού: Η περίπτωση της εξόρυξης λυμάτων]

  [doc_id=2448]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Chatzopoulos, A. Zisos, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, The benefits of distributed grid production: An insight on the role of spatial scale on solar PV energy, European Geosciences Union General Assembly 2024, Vienna, Austria & Online, EGU24-3822, doi:10.5194/egusphere-egu24-3822, 2024.

  [Τα οφέλη της κατανεμημένης παραγωγής στο δίκτυο: Μια ματιά στον ρόλο της χωρικής κλίμακας στην ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια]

  [doc_id=2447]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-K. Sakki, A. Castelletti, C. Makropoulos, and A. Efstratiadis, Trade-offs in hydropower reservoir operation under the chain of uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2024, Vienna, Austria & Online, EGU24-3487, doi:10.5194/egusphere-egu24-3487, 2024.

  [Αντισταθμίσεις στη λειτουργία υδροηλεκτρικού ταμιευτήρα υπό την αλυσίδα της αβεβαιότητας]

  [doc_id=2446]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and G.-K. Sakki, Driving energy systems with synthetic electricity prices, European Geosciences Union General Assembly 2024, Vienna, Austria & Online, EGU24-3165, doi:10.5194/egusphere-egu24-3165, 2024.

  [Τροφοδοτώντας τα ενεργειακά συστήματα με συνθετικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας]

  [doc_id=2445]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Α generic quantification of the landscape impacts of wind, solar and hydroelectric energy, 2023 Visual Resource Stewardship Conference: Exploring Multisensory Landscapes, Lemont, Argonne National Laboratory, 2023.

  [Μια γενική ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων της αιολικής, ηλιακής και υδροηλεκτρικής ενέργειας στο τοπίο]

  [doc_id=2423]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R. Ioannidis, and N. Mamassis, The prospects of reverse GIS visibility analyses for the anticipation and mitigation of landscape impacts of renewable energy projects in large scales, 2023 Visual Resource Stewardship Conference: Exploring Multisensory Landscapes, Lemont, Argonne National Laboratory, 2023.

  [Οι προοπτικές της αντίστροφης ανάλυσης ορατότητας ΣΓΠ για την πρόβλεψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο τοπίο σε μεγάλες κλίμακες]

  [doc_id=2422]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Peroulis, G. Katsouras, K. Kypriotis, M. Pantoula, S. Samios, P. Kossieris, and C. Makropoulos, Toolkit for Robust & Adaptable Drinking Water Systems: A Demonstration Case in Polydendri DWTP, HYDROUSA International Conference on Water and Circular Economy, Athens, 2023.

  [doc_id=2386]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. I. Tsoukalas, P. Kossieris, L. Brocca, S. Barbetta, H. Mosaffa, and C. Makropoulos, Can machine learning help us to create improved and trustworthy satellite-based precipitation products?, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-13852, doi:10.5194/egusphere-egu23-13852, 2023.

  [doc_id=2385]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Kossieris, I. Tsoukalas, and C. Makropoulos, A framework for cost-effective enrichment of water demand records at fine spatio-temporal scales, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12141, doi:10.5194/egusphere-egu23-12141, 2023.

  [doc_id=2384]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tsouni, S. Sigourou, P. Dimitriadis, V. Pagana, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, Multi-parameter flood risk assessment towards efficient flood management in highly dense urban river basins in the Region of Attica, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-12624, doi:10.5194/egusphere-egu23-12624, 2023.

  [doc_id=2303]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Kirkmalis, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, D. Markantonis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Fertilizers as batteries and regulators in the global Water-Energy-Food equilibrium, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-11915, doi:10.5194/egusphere-egu23-11915, 2023.

  [doc_id=2302]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Sigourou, A. Tsouni, V. Pagana, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and C. Contoes, An advanced methodology for field visits towards efficient flood management on building block level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16168, doi:10.5194/egusphere-egu23-16168, 2023.

  [doc_id=2301]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Bessas, K. Partida, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Risk assessment of Marathon reservoir spillway based on water level, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-7675, doi:10.5194/egusphere-egu23-7675, 2023.

  [doc_id=2300]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, E. Chardavellas, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Public involvement in the design and implementation of infrastructure projects, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16478, doi:10.5194/egusphere-egu23-16478, 2023.

  [Συμμετοχή των πολιτών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής]

  [doc_id=2299]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N Tepetidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Comparison of Stochastic versus Deep Learning methods for simulation and prediction of hydroclimatic time series, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16222, doi:10.5194/egusphere-egu23-16222, 2023.

  [doc_id=2298]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Markantonis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimating the risk of large investments using Hurst-Kolmogorov dynamics in interest rates, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-14416, doi:10.5194/egusphere-egu23-14416, 2023.

  [doc_id=2297]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M.J. Alexopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, N. Bezak, M. Kobold, and D. Koutsoyiannis, Application of Rain-on-Grid for flash flood modeling: A case study in the Selška Sora watershed in Slovenia, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-16120, doi:10.5194/egusphere-egu23-16120, 2023.

  [doc_id=2296]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, N. Malamos, N Tepetidis, D. Markantonis, P. Dimitriadis, and N. Mamassis, Regionalized design rainfall curves for Greece, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-8740, doi:10.5194/egusphere-egu23-8740, 2023.

  [doc_id=2295]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, M. Kougia, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Violent land terrain alterations and their impacts on water management; Case study: North Euboea, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-13318, doi:10.5194/egusphere-egu23-13318, 2023.

  [doc_id=2294]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Pagotelis, Κ. Tsilipiras, Α. Lyras, Α. Koutsovitis, G.-K. Sakki, and A. Efstratiadis, Design of small hydropower plants under uncertainty: from the hydrological cycle to energy conversion, European Geosciences Union General Assembly 2023, Vienna, Austria & Online, EGU23-15407, doi:10.5194/egusphere-egu23-15407, 2023.

  [Σχεδιασμός μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών υπό αβεβαιότητα: από τον υδρολογικό κύκλο στη μετατροπή ενέργειας]

  [doc_id=2272]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, Z. W. Kundzewicz, and A. Christofides, A stochastic approach to causality (Invited talk), AGU 2022 Fall Meeting, doi:10.13140/RG.2.2.25180.87681, American Geophysical Union, 2022.

  [doc_id=2262]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Stochastic modelling of hydrological extremes in a perpetually changing climate (Invited lecture), Protection and Restoration of the Environment XVI, Kalamata, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.15571.86562, 2022.

  [doc_id=2217]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Dimitrakopoulou, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Chardavellas, S. Vavoulogiannis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Social uncertainty in flood risk: field research, citizens’ engagement, institutions' collaboration, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-351, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Κοινωνική αβεβαιότητα στον κίνδυνο πλημμύρας: έρευνα πεδίου, συμμετοχή του κοινού, συνεργασία ιδρυμάτων]

  [doc_id=2215]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, I. Meletopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, A. Siganou, D. Markantonis, K. Moraiti, K. Kouros, M. Nikolinakou, and D. Koutsoyiannis, Modelling water needs; from past to present. Case study: The Municipality of Western Mani, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-400, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Μοντελοποίηση των αναγκών σε νερό· από το παρελθόν στο παρόν. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Δυτικής Μάνης]

  [doc_id=2214]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Vavoulogiannis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Time Asymmetry and Stochastic Modelling of Streamflow, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-270, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Χρονική ασυμμετρία και στοχαστική μοντελοποίηση της παροχής ποταμού]

  [doc_id=2213]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Bluecat: A Local Uncertainty Estimator for Deterministic Simulations and Predictions, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-574, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Bluecat: Μια εκτιμήτρια τοπικής αβεβαιότητας για ντετερμινιστικές προσομοιώσεις και προβλέψεις]

  [doc_id=2212]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Theoretical framework for the stochastic synthesis of the variability of global-scale key hydrological-cycle processes and estimation of their predictability limits under long-range dependence, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-610, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Θεωρητικό πλαίσιο για τη στοχαστική σύνθεση της μεταβλητότητας των βασικών διεργασιών του υδρολογικού κύκλου σε παγκόσμια κλίμακα και εκτίμηση των ορίων προβλεψιμότητάς τους υπό μακροπρόθεσμη εξάρτηση]

  [doc_id=2211]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the clustering mechanisms of hydroclimatic extremes: from identification to modelling strategies, IAHS 100th Anniversary – 11th IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, Montpellier, France, IAHS2022-382, International Association of Hydrological Sciences, 2022.

  [Διερεύνηση των μηχανισμών ομαδοποίησης των υδροκλιματικών ακροτάτων: από την αναγνώριση έως τις μεθόδους μοντελοποίησης]

  [doc_id=2210]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Uncertainty assessment with Bluecat: Recognising randomness as a fundamental component of physics, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-10654, doi:10.5194/egusphere-egu22-10654, European Geosciences Union, 2022.

  [Αξιολόγηση αβεβαιότητας με Bluecat: Αναγνώριση της τυχαιότητας ως θεμελιώδους συνιστώσας της φυσικής]

  [doc_id=2209]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Chiotinis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, To act or not to act. Predictability of intervention and non-intervention in health and environment, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-11747, doi:10.5194/egusphere-egu22-11747, European Geosciences Union, 2022.

  [Παρέμβαση ή μη παρέμβαση. Προβλεψιμότητα συνεπειών παρέμβασης και μη παρέμβασης στην υγεία και το περιβάλλον]

  [doc_id=2208]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal long-range dependence in the scale domain, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-13051, doi:10.5194/egusphere-egu22-13051, European Geosciences Union, 2022.

  [Χωρική και χρονική μακροπρόθεσμη εξάρτηση στο πεδίο της κλίμακας]

  [doc_id=2207]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Markantonis, A. Siganou, K. Moraiti, M. Nikolinakou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Determining optimal scale of water infrastructure considering economical aspects with stochastic evaluation – Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3039, doi:10.5194/egusphere-egu22-3039, European Geosciences Union, 2022.

  [Προσδιορισμός βέλτιστης κλίμακας υποδομών νερού λαμβάνοντας υπόψη οικονομικές πτυχές με στοχαστική αξιολόγηση – Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  [doc_id=2206]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Moraiti, D. Markantonis, M. Nikolinakou, A. Siganou, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing water infrastructure solutions for small-scale distributed settlements – Case study at the Municipality of Western Mani., EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3055, doi:10.5194/egusphere-egu22-3055, European Geosciences Union, 2022.

  [Βελτιστοποίηση λύσεων υποδομών νερού για διάσπαρτους οικισμούς μικρής κλίμακας – Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  [doc_id=2205]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Nikolinakou, K. Moraiti, A. Siganou, D. Markantonis, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, I. Meletopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigating the water supply potential of traditional rainwater harvesting techniques used – A case study for the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, European Geosciences Union, 2022.

  [Διερεύνηση του δυναμικού ύδρευσης των παραδοσιακών τεχνικών συλλογής όμβριων υδάτων – Μελέτη περίπτωσης για το Δήμο Δυτικής Μάνης]

  [doc_id=2204]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Siganou, M. Nikolinakou, D. Markantonis, K. Moraiti, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, M. Chiotinis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of hydrological timeseries for data scarce regions - Case study at the Municipality of Western Mani, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3086, doi:10.5194/egusphere-egu22-3086, European Geosciences Union, 2022.

  [Στοχαστική προσομοίωση υδρολογικών χρονοσειρών για περιοχές με ελλιπή δεδομένα - Μελέτη περίπτωσης στο Δήμο Δυτικής Μάνης]

  [doc_id=2203]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Arvanitidis, Μ. Diamanta, G.-F. Sargentis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Identifying links between hydroclimatic variability and economical components using stochastic methods, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-5944, doi:10.5194/egusphere-egu22-5944, European Geosciences Union, 2022.

  [Αναζήτηση σχέσεων μεταξύ της υδροκλιματικής μεταβλητότητας και οικονομικών στοιχείων με χρήση στοχαστικών μεθόδων]

  [doc_id=2202]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Vrettou, A. Trompouki, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of stochastic similarities between wind and waves and their impact on offshore structures, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3082, doi:10.5194/egusphere-egu22-3082, European Geosciences Union, 2022.

  [Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ ανέμου και κυμάτων και της επίδρασής τους σε υπεράκτιες κατασκευές]

  [doc_id=2201]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Trompouki, S. Vrettou, G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the spatial correlation structure of 2-D wave fields at the Aegean Sea, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-3083, doi:10.5194/egusphere-egu22-3083, European Geosciences Union, 2022.

  [Διερεύνηση της δομής χωρικής συσχέτισης δισδιάστατων πεδίων κυμάτων στο Αιγαίο Πέλαγος]

  [doc_id=2200]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Zisos, M.-E. Pantazi, Μ. Diamanta, Ι. Koutsouradi, Α. Kontaxopoulou, I. Tsoukalas, G.-K. Sakki, and A. Efstratiadis, Towards energy autonomy of small Mediterranean islands: Challenges, perspectives and solutions, EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, EGU22-5468, doi:10.5194/egusphere-egu22-5468, European Geosciences Union, 2022.

  [Προς την ενεργειακή αυτονομία των μικρών Μεσογειακών νησιών: Προκλήσεις, προοπτικές και λύσεις]

  [doc_id=2186]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Preliminary flood hazard assessment for monuments in urbanized areas, 4th International Conference on Protection of Historical Constructions (PROHITECH 2020), Athens, 2021.

  [doc_id=2163]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Large-scale calibration of conceptual rainfall-runoff models for two-stage probabilistic hydrological post-processing, EGU General Assembly 2021, online, doi:10.5194/egusphere-egu21-18, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2126]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Nikolopoulos, P. Kossieris, and C. Makropoulos, Stochastic stress-testing approach for assessing resilience of urban water systems from source to tap, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-13284, doi:10.5194/egusphere-egu21-13284, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2124]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Papageorgaki, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, OpenHiGis: A national geographic database for inland waters of Greece based on the INSPIRE Directive Hydrology Theme, EGU General Assembly 2021, online, doi:10.5194/egusphere-egu21-13465, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2123]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Moraitis, D. Nikolopoulos, I. Koutiva, I. Tsoukalas, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, The PROCRUSTES testbed: tackling cyber-physical risk for water systems, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-14903, doi:10.5194/egusphere-egu21-14903, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2122]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Lagos, S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Land Cover Change: Does it affect temperature variability?, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-9000, doi:10.5194/egusphere-egu21-9000, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2112]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, PythOm: A python toolbox implementing recent advances in rainfall intensity (ombrian) curves, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-389, doi:10.5194/egusphere-egu21-389, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2111]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Vagenas, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis of time-series related to ocean acidification, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-2637, doi:10.5194/egusphere-egu21-2637, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2110]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ο. Akoumianaki, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, E. Varouchakis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis of the spatial stochastic structure of precipitation in the island of Crete, Greece, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-4640, doi:10.5194/egusphere-egu21-4640, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2109]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Sant, G. Mitsopoulos, A. Bloutsos, and A. Stamou, Modelling Sediment Transport in the disastrous Flash Flood of November 2017 in Mandra (Attica, Greece), EGU General Assembly 2021, online, EGU21-10561, doi:10.5194/egusphere-egu21-10561, European Geosciences Union, 2021.

  [doc_id=2108]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K.-K. Drakaki, G.-K. Sakki, I. Tsoukalas, P. Kossieris, and A. Efstratiadis, Setting the problem of energy production forecasting for small hydropower plants in the Target Model era, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-3168, doi:10.5194/egusphere-egu21-3168, European Geosciences Union, 2021.

  [Θέτοντας το πρόβλημα της πρόγνωσης της ενεργειακής παραγωγής από μικρά υδροηλεκτρικά έργα στην εποχή του Target Model]

  [doc_id=2104]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Kourakos, A. Efstratiadis, and I. Tsoukalas, Can hydrological model identifiability be improved? Stress-testing the concept of stochastic calibration, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-11704, doi:10.5194/egusphere-egu21-11704, European Geosciences Union, 2021.

  [Μπορεί να βελτιωθεί η προσδιοριστικότητα των υδρολογικών μοντέλων; Ελέγχοντας την έννοια της στοχαστικής βαθμονόμησης]

  [doc_id=2103]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Risva, G.-K. Sakki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Hydropower potential assessment made easy via the unit geo-hydro-energy index, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-4462, doi:10.5194/egusphere-egu21-4462, European Geosciences Union, 2021.

  [Εύκολη εκτίμηση του θεωρητικού υδροδυναμικού μέσω του γεω-υδρο-ενεργειακού δείκτη]

  [doc_id=2102]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-K. Sakki, I. Tsoukalas, P. Kossieris, and A. Efstratiadis, A dilemma of small hydropower plants: Design with uncertainty or uncertainty within design?, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-2398, doi:10.5194/egusphere-egu21-2398, European Geosciences Union, 2021.

  [Ένα δίλημμα των μικρών υδροηλεκτρικών έργων: Σχεδιασμός με αβεβαιότητα ή αβεβαιότητα στον σχεδιασμό;]

  [doc_id=2101]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Revisiting the storage-reliability-yield concept in hydroelectricity, EGU General Assembly 2021, online, EGU21-10528, doi:10.5194/egusphere-egu21-10528, European Geosciences Union, 2021.

  [Αναθεωρώντας την έννοια της χωρητικότητας-αξιοπιστίας-απόληψης στην υδροηλεκτρική ενέργεια]

  [doc_id=2100]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R. Ioannidis, C. Iliopoulou, T. Iliopoulou, L. Katikas, P. Dimitriadis, C. Plati, E. Vlahogianni, K. Kepaptsoglou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Solar-electric buses for a university campus transport system, Transportation Research Board (TRB) 99th Annual Meeting, Washington D.C., 2020.

  [Ηλιακά ηλεκτρικά λεωφορεία για ένα σύστημα μεταφορών πανεπιστημιούπολης]

  [doc_id=2424]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Papoulakos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Tsaknias, and D. Koutsoyiannis, Investigating the impacts of clustering of floods on insurance practices; a spatiotemporal analysis in the USA, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8667, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8667, 2020.

  [doc_id=2133]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.T. Manolis, K. Papoulakos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Tsaknias, and D. Koutsoyiannis, Clustering mechanisms of flood occurrence; modelling and relevance to insurance practices, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-9357, doi:10.5194/egusphere-egu2020-9357, 2020.

  [doc_id=2132]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Nikolopoulos, G. Moraitis, D. Bouziotas, A. Lykou, G. Karavokiros, and C. Makropoulos, RISKNOUGHT: Stress-testing platform for cyber-physical water distribution networks, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-19647, doi:10.5194/egusphere-egu2020-19647, 2020.

  [doc_id=2061]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, A brisk local uncertainty estimator for hydrologic simulations and predictions (Blue Cat), European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, doi:10.5194/egusphere-egu2020-10125, 2020.

  [doc_id=2044]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Nezi, C. Ntigkakis, I. Tsoukalas, and A. Efstratiadis, Multidimensional context for extreme analysis of daily streamflow, rainfall and accumulated rainfall across USA, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-19674, doi:egusphere-egu2020-19674, 2020.

  [Πολυδιάστατο πλαίσιο για την ανάλυση των ακραίων ημερήσιων απορροών, βροχοπτώσεων και αθροιστικών βροχοπτώσεων στις ΗΠΑ]

  [doc_id=2029]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Ntigkakis, M. Nezi, and A. Efstratiadis, Post-extraction of flood hydrographs under limited and heterogeneous information: Case study of Western Attica event, November 2017, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-18262, doi:egusphere-egu2020-18262, 2020.

  [Μετα-εξαγωγή πλημμυρικών υδρογραφημάτων υπό περιορισμένες και ετερογενείς πληροφορίες: Μελέτη περίπτωσης του φαινομένου της Δυτικής Αττικής, Νοέμβριος 2017]

  [doc_id=2028]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. G. Pettas, P. Mavritsakis, I. Tsoukalas, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Empirical metric for uncertainty assessment of wind forecasting models in terms of power production and economic efficiency, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8018, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8018, 2020.

  [Εμπειρικό μέτρο για την εκτίμηση της αβεβαιότητας μοντέλων πρόγνωσης ανέμου σε όρους παραγωγής ισχύος και οικονομικής απόδοσης]

  [doc_id=2027]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, and A. Efstratiadis, Distributed hydrological modelling using spatiotemporally varying velocities, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-13402, doi:10.5194/egusphere-egu2020-13402, 2020.

  [Κατανεμημένη υδρολογική μοντελοποίηση χρησιμοποιώντας χωροχρονικά μεταβαλλόμενες ταχύτητες]

  [doc_id=2026]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Manta, R. Ioannidis, G.-F. Sargentis, and A. Efstratiadis, Aesthetic evaluation of wind turbines in stochastic setting: Case study of Tinos island, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-5484, doi:10.5194/egusphere-egu2020-5484, 2020.

  [Αισθητική αξιολόγηση των ανεμογεννητριών σε στοχαστικό πλαίσιο: Μελέτη περίπτωσης νήσου Τήνου, Ελλάδα]

  [doc_id=2025]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-K. Sakki, V. Papalamprou, I. Tsoukalas, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Stochastic modelling of hydropower generation from small hydropower plants under limited data availability: from post-assessment to forecasting, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-8129, doi:10.5194/egusphere-egu2020-8129, 2020.

  [Στοχαστική μοντελοποίηση της παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας από μικρά υδροηλεκτρικά έργα με περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων: από την εκτίμηση του παρελθόντος στην πρόγνωση]

  [doc_id=2022]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, D. Koutsoyiannis, K. Mazi, A. D. Koussis, S. Lykoudis, E. Demetriou, N. Malamos, A. Christofides, and D. Kalogeras, Open Hydrosystem Information Network: Greece’s new research infrastructure for water, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-4164, doi:10.5194/egusphere-egu2020-4164, 2020.

  [Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων: Η νέα ερευνητική υποδομή της Ελλάδας για τα νερά]

  [doc_id=2021]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karavokiros, D. Nikolopoulos, S. Manouri, A. Efstratiadis, C. Makropoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas 2020: Open-source decision support system for water resources management, European Geosciences Union General Assembly 2020, Geophysical Research Abstracts, Vol. 22, Vienna, EGU2020-20022, doi:10.5194/egusphere-egu2020-20022, 2020.

  [Υδρονομέας 2020: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων ανοιχτού κώδικα για τη διαχείριση υδατικών πόρων]

  [doc_id=2020]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Knowable moments for high-order characterization and modelling of hydrological processes for sustainable management of water resources, Invited Lecture, Bologna, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.35109.86248, University of Bologna, 2019.

  [doc_id=2012]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Pelekanos, K. Papoulakos, G.T. Manolis, and D. Panagoulia, Reformulation of Agricultural Sustainability, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, European Geosciences Union, 2019.

  [doc_id=2006]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Farmakis, P. Dimitriadis, V. Bellos, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the uncertainty of spatial flood inundation among widely used 1D/2D hydrodynamic models, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15629, European Geosciences Union, 2019.

  [Διερεύνηση της αβεβαιότητας της χωρικής έκτασης της πλημμύρας από ευρέως χρησιμοποιούμενα υδροδυναμικά μοντέλα 1D/2D]

  [doc_id=1994]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of time irreversible processes and its use in hydrosystem control problems (Keynote talk), First Workshop on Control Methods for Water Resource Systems, Delft, The Netherlands, doi:10.13140/RG.2.2.10484.30088, International Federation of Automatic Control, 2019.

  [doc_id=1985]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Kardakaris, M. Kalli, T. Agoris, P. Dimitriadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic structure of wind waves for energy production, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13188, European Geosciences Union, 2019.

  [Διερεύνηση της στοχαστικής δομής ανέμου-κύματος για την παραγωγή ενέργειας]

  [doc_id=1968]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Vavoulogiannis, N. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of rainfall and runoff series from a large hydrometeorological dataset, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, European Geosciences Union, 2019.

  [Στοχαστική διερεύνηση χρονοσειρών βροχής και απορροής από μεγάλη βάση δεδομένων]

  [doc_id=1966]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Comparing estimators for inferring dependence from records of hydrological extremes, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-9621, European Geosciences Union, 2019.

  [Σύγκριση μεθόδων αναγνώρισης ομαδοποίησης ακραίων υδρολογικών γεγονότων]

  [doc_id=1962]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Goulianou, K. Papoulakos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic characteristics of flood impacts for agricultural insurance practices, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-5891, European Geosciences Union, 2019.

  [Στοχαστικά χαρακτηριστικά πλημμυρών και επιπτώσεις στις αγροτικές ασφάλειες]

  [doc_id=1961]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Galanis, T. Andrikopoulou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation and stochastic simulation of the music of wind and precipitation, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-13332, European Geosciences Union, 2019.

  [Στοχαστική διερεύνηση και προσομοίωση της μουσικής του ανέμου και της βροχής]

  [doc_id=1960]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Karataraki, A. Thanasko, K. Printziou, G. Koudouris, R. Ioannidis, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, C. Plati, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: a feasibility analysis, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15648-2, European Geosciences Union, 2019.

  [Ηλιακοί δρόμοι σε πανεπιστημιούπολη: τεχνο-οικονομική ανάλυση]

  [doc_id=1959]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M.-E. Asimomiti, N. Pelekanos, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, E. Vlahogianni, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: Stochastic modeling of passenger demand, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10585, European Geosciences Union, 2019.

  [Ηλιακοί δρόμοι σε πανεπιστημιούπολη: στοχαστική μοντελοποίηση της επιβατικής ζήτησης]

  [doc_id=1958]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Petsou, M.-E. Merakou, T. Iliopoulou, C. Iliopoulou, P. Dimitriadis, R. Ioannidis, K. Kepaptsoglou, and D. Koutsoyiannis, Campus solar roads: Optimization of solar panel and electric charging station location for university bus route, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10832, European Geosciences Union, 2019.

  [Ηλιακοί δρόμοι σε πανεπιστημιούπολη: βέλτιστη χωροθέτηση φωτοβολταϊκών και σταθμών φόρτισης εσωτερικών λεωφορείων]

  [doc_id=1957]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Megagianni, E.-M. Barka, P. Dimitriadis, K. Noutsopoulos, and S. Malamis, Investigation of stochastic similarities among influent and treated effluent variables of spatially distributed wastewater treatment plants in Greece;I: Statistical analysis of influent variables in terms of the marginal distribution, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15596-1, European Geosciences Union, 2019.

  [Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ μεταβλητών εισόδου και εξόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, χωρικά κατανεμημένων στην Ελλάδα: (I) Στατιστική ανάλυση μεταβλητών εισόδου στα πλαίσια της περιθώριας κατανομής]

  [doc_id=1956]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E.-M. Barka, M. Megagianni, P. Dimitriadis, S. Malamis, and K. Noutsopoulos, Investigation of stochastic similarities among influent and treated effluent variables of spatially distributed wastewater treatment plants in Greece; II: Statistical analysis of treated effluent variables in terms of the marginal distribution, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15574, European Geosciences Union, 2019.

  [Διερεύνηση στοχαστικών ομοιοτήτων μεταξύ μεταβλητών εισόδου και εξόδου εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, χωρικά κατανεμημένων στην Ελλάδα: (II) Στατιστική ανάλυση (επεξεργασμένων) μεταβλητών εξόδου στα πλαίσια της περιθώριας κατανομής]

  [doc_id=1955]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Frangedaki, and G.-F. Sargentis, Optimizing engineering aspects of earth constructions.The earth as "common" material., European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11412-1, European Geosciences Union, 2019.

  [Βελτιστοποιώντας τεχνικές πτυχές των χωμάτινων κατασκευών. Το χώμα ως "σύνηθες" υλικό.]

  [doc_id=1949]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Development of a web platform of knowledge exchange for optimal selection of building materials based on ecological criteria, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10395, European Geosciences Union, 2019.

  [Σχεδιασμός διαδικτυακής πλατφόρμας ανταλλαγής γνώσης για την βέλτιστη επιλογή κατασκευαστικών υλικών, βασισμένη σε οικολογικά κριτήρια]

  [doc_id=1948]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Sako, E. Tsoli, R. Ioannidis, E. Frangedaki, G.-F. Sargentis, and D. Koutsoyiannis, Optimizing the size of Hilarion dam with technical, economical and environmental parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-15297, European Geosciences Union, 2019.

  [Βελιστοποίηση φράγματος Ιλαρίωνα με τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους]

  [doc_id=1947]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R. Ioannidis, P. Dimitriadis, G.-F. Sargentis, E. Frangedaki, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydrometeorogical and art processes for optimizing architecture and landscape aesthetic parameters, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-11403, European Geosciences Union, 2019.

  [Στοχαστικές ομοιότητες μεταξύ υδρομετεωρολογικών μεταβλητών και της καλλιτεχνικής διαδικασίας για την βελτιστοποίηση της αρχιτεκτονικών παραμέτρων και την αισθητική του τοπίου]

  [doc_id=1946]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Should we place a value on unmeasurable values?, Contribution to EGU 2019 Great Debate "Rewards and recognition in science: what value should we place on contributions that cannot be easily measured", European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.36000.84483/1, European Geosciences Union, 2019.

  [doc_id=1945]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, A. Langousis, A. W. Jayawardena, B. Sivakumar, N. Mamassis, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Large-scale comparison of machine learning regression algorithms for probabilistic hydrological modelling via post-processing of point predictions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-3576, European Geosciences Union, 2019.

  [doc_id=1943]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Extreme-oriented selection and fitting of probability distributions (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-10398, doi:10.13140/RG.2.2.15737.11362, European Geosciences Union, 2019.

  [doc_id=1942]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. L. M. Tsiami, E. Zacharopoulou, D. Nikolopoulos, I. Tsoukalas, N. Mamassis, A. Kallioras, and A. Efstratiadis, The use of Artificial Neural Networks with different sources of spatiotemporal information for flash flood predictions, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-7315, European Geosciences Union, 2019.

  [Η χρήση των Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων με διαφορετικές πηγές χωροχρονικής πληροφορίας για την πρόβλεψη αστραπιαίων πλημμυρών]

  [doc_id=1940]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Mavritsakis, A. G. Pettas, I. Tsoukalas, G. Karakatsanis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, A stochastic simulation framework for representing water, energy and financial fluxes across a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-8758, European Geosciences Union, 2019.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την αναπαράσταση των υδατικών, ενεργειακών και οικονομικών ροών σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  [doc_id=1939]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Zacharopoulou, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Impact of sample uncertainty of inflows to stochastic simulation of reservoirs, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-17233, European Geosciences Union, 2019.

  [Επιπτώσεις της δειγματοληπτικής αβεβαιότητας στη στοχαστική προσομοίωση ταμιευτήρων]

  [doc_id=1938]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, N. Mamassis, A. Koukouvinos, K. Mazi, E. Dimitriou, and D. Koutsoyiannis, Strategic plan for establishing a national-scale hydrometric network in Greece: challenges and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2019, Geophysical Research Abstracts, Vol. 21, Vienna, EGU2019-16714, European Geosciences Union, 2019.

  [Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης ενός υδρομετρικού δικτύου εθνικής κλίμακας στην Ελλάδα: προκλήσεις και προοπτικές]

  [doc_id=1937]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Unknowable and knowable moments: are they relevant to hydrofractals? (Plenary talk), Hydrofractals ’18, Constanta, Romania, doi:10.13140/RG.2.2.13446.27207, 2018.

  [doc_id=1846]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Reconstructing the water supply conditions of the Ancient Piraeus, Biennial of Architectural and Urban Restoration (BRAU4), Pireaus, doi:10.13140/RG.2.2.18049.51044, 2018.

  [doc_id=1833]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Montanari, Hydrology is Important — 2018 Henry Darcy Medal Lecture, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1830]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, and G. Papacharalampous, Univariate time series forecasting properties of random forests, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-1901, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1826]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Zoukos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of the multi-scale probabilistic behaviour of dry spells from rainfall records, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17966-1, doi:10.13140/RG.2.2.13555.78886, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1824]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Skoura, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, M. Crok, and D. Koutsoyiannis, A trendy analysis for the identification of extremal changes and trends in hydroclimatic processes; application to global precipitation, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17889-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1823]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Chardavellas, P. Dimitriadis, I. Papakonstantis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Stochastic similarities between the microscale of vertical thermal jet and macroscale hydrometeorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17803-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1822]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Simulating precipitation at a fine time scale using a single continuous-state distribution, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18614, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1821]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, An innovative stochastic process and simulation algorithm for approximating any dependence structure and marginal distribution, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18710, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1820]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Sakellari, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, A global stochastic analysis for the temperature and dew-point processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17941-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1819]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Chalakatevaki, E. Klousakou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of hydrometeorological processes by means of the climacogram, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17714-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1818]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, E. Kontarakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Hydroclimate and agricultural output in developing countries, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-13059-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1817]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A probabilistic index based on a two-state process to quantify clustering of rainfall extremes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-9777, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1816]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tegos, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the correlation structure and probability distribution of the global potential evapotranspiration, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17849-3, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1815]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, Complete time-series frequency analysis: return period estimation for time-dependent processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-10439, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1814]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Toy models for increasing the understanding on stochastic process-based modelling, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-1900-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1813]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, The scale of infrastructures as a social decision. Case study: dams in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17082, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1812]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the Hurst-Kolmogorov behaviour in arts, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17740-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1811]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18598-2, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1810]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Sigourou, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, A. Skopeliti, K. Sakellari, G. Karakatsanis, L. Tsoulos, and D. Koutsoyiannis, Statistical and stochastic comparison of climate change vs. urbanization, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18608-2, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1809]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A step further from model-fitting for the assessment of the predictability of monthly temperature and precipitation, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-864, doi:10.6084/m9.figshare.7325783.v1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1808]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, and H. Tyralis, Large-scale assessment of random forests for data-driven hydrological modelling at monthly scale, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-1902, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1807]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, and H. Tyralis, One-step ahead forecasting of annual precipitation and temperature using univariate time series methods (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-2298-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1806]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, and A. Langousis, Modelling of rainfall maxima at different durations using max-stable processes, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-2299, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1805]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, and H. Tyralis, Illustrating important facts about multi-step ahead forecasting of univariate hydrological time series, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-3570, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1804]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, and G. Papacharalampous, Multi-step ahead forecasting of monthly streamflow discharge time series using a variety of algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-3571-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1803]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and N. Mamassis, Conceptual hydrological modelling at daily scale: Aggregating results for 340 MOPEX catchments, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-3759, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1802]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, From mythology to science: the development of scientific hydrological concepts in the Greek antiquity (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-10143-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1801]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, H. Tyralis, T. Iliopoulou, K. Tzouka, Y. Markonis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A climacogram estimator adjusted for timeseries length; application to key hydrometeorological processes by the Köppen-Geiger classification, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17832, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1800]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Estimating seasonality in river flows, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12772, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1799]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, Y. Moustakis, C. Nasika, P. Sychova, P. Dimitriadis, M. Hanel, P. Máca, and S.M. Papalexiou, Investigation of the factors that affect the auto-correlation structure of annual river runoff, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-7324, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1798]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Pizarro, P. Dimitriadis, C. Samela, D. Koutsoyiannis, O. Link, and S. Manfreda, Discharge uncertainty on bridge scour process, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-8045, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1797]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Pizarro, P. Dimitriadis, M. Chalakatevaki, C. Samela, S. Manfreda, and D. Koutsoyiannis, An integrated stochastic model of the river discharge process with emphasis on floods and bridge scour, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-8271, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1796]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Gkolemis, P. Dimitriadis, G. Karakatsanis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A stochastic investigation of the intermittent behaviour of wind; application to renewable energy resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-15979-3, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1795]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Kalogeris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, V. Papadopoulos, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the correlation structure behaviour through intermediate storage retention, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17247-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1794]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Tzouka, P. Dimitriadis, E. Varouchakis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the correlation structure of two-dimensional images of rocks from small to large scales, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17306-1, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1793]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, E. Varouchakis, T. Iliopoulou, G. Karatzas, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the spatial variability of precipitation over Crete, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17155-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της μεταβλητότητας της βροχόπτωσης στην Κρήτη]

  [doc_id=1792]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Nezi, P. Dimitriadis, A. Pizarro, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the streamflow process adjusted for human impact, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17473-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της διεργασίας παροχής ποταμού ανηγμένης για ανθρωπογενείς επιπτώσεις]

  [doc_id=1791]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic model for hourly solar radiation process applied in renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16275-2, European Geosciences Union, 2018.

  [doc_id=1790]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Klousakou, M. Chalakatevaki, R. Tomani, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, T. Iliopoulou, R. Ioannidis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty of atmospheric processes related to renewable energy resources, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-16982-2, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των ατμοσφαιρικών διεργασιών που σχετίζονται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]

  [doc_id=1789]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Ataliotis, E. Koumaki, P. Dimitriadis, A. Efstratiadis, and K. Noutsopoulos, Investigation of the major uncertainty sources of an integrated plant-wide wastewater treatment model, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18719-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Διερεύνηση των βασικών πηγών αβεβαιότητας ενός ολοκληρωμένου μοντέλου μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων]

  [doc_id=1788]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of the uncertainty in common rating-curve relationships, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18947-2, European Geosciences Union, 2018.

  [Στοχαστική διερεύνηση της αβεβαιότητας των συνήθων σχέσεων στάθμης-παροχής]

  [doc_id=1787]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Markopoulos-Sarikas, C. Ntigkakis, P. Dimitriadis, G. Papadonikolaki, A. Efstratiadis, A. Stamou, and D. Koutsoyiannis, How probable was the flood inundation in Mandra? A preliminary urban flood inundation analysis, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17527-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Πόσο πιθανή ήταν η πλημμυρική κατάκλυση της Μάνδρας; Προκαταρκτική ανάλυση αστικής πλημμυρικής κατάκλυσης]

  [doc_id=1786]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Ntigkakis, G. Markopoulos-Sarikas, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, and D. Koutsoyiannis, Hydrological investigation of the catastrophic flood event in Mandra, Western Attica, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-17591-1, European Geosciences Union, 2018.

  [Υδρολογική διερεύνηση του καταστροφικού πλημμυρικού γεγονότος στη Μάνδρα, Δυτική Αττική]

  [doc_id=1785]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Anyfanti, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and A. Efstratiadis, Handling the computation effort of time-demanding water-energy simulation models through surrogate approaches, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12110, European Geosciences Union, 2018.

  [Χειρισμός του υπολογιστικού φόρτου χρονοβόρων μοντέλων προσομοίωσης νερού-ενέργειας μέσω υποκατάστατων προσεγγίσεων]

  [doc_id=1784]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, G. Karavokiros, N. Mamassis, and C. Makropoulos, Stochastic simulation-optimization framework for energy cost assessment across the water supply system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-12290, European Geosciences Union, 2018.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης - βελτιστοποίησης για την αποτίμηση του ενεργειακού κόστους του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  [doc_id=1783]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Risva, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, and I. Nalbantis, Low-flow analysis in Mediterranean basins, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-18880, European Geosciences Union, 2018.

  [Ανάλυση χαμηλών ροών σε Μεσογειακές λεκάνες]

  [doc_id=1781]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Effective combination of stochastic and deterministic hydrological models in a changing environment, European Geosciences Union General Assembly 2018, Geophysical Research Abstracts, Vol. 20, Vienna, EGU2018-11989, European Geosciences Union, 2018.

  [Αποτελεσματικός συνδυασμός στοχαστικών και ντετερμινιστικών υδρολογικών μοντέλων σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον]

  [doc_id=1779]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, K. Tzouka, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of rock anisotropy based on the climacogram, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10632-1, European Geosciences Union, 2017.

  [doc_id=1924]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Velocity-based approach for establishing a varying time of concentration: Α study in three Mediterranean countries, Le Giornate dell’ Idrologia 2017, Favignana, Società Idrologica Italiana, 2017.

  [Προσέγγιση κινηματικής μεθόδου για την καθιέρωση του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης: Mελέτη σε τρία Μεσογειακά κράτη]

  [doc_id=1841]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, C. Aguilar , B. Arheimer, M. Bermúdez, N. Bezak, A. Ficchi, D. Koutsoyiannis, J. Parajka, M. J. Polo, G. Thirel, and A. Montanari, Investigating the physical basis of river memory and application to flood frequency prediction, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, European Geosciences Union, 2017.

  [doc_id=1771]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Identifying the dependence structure of a process through pooled timeseries analysis, IAHS Scientific Assembly 2017, Port Elizabeth, South Africa, IAHS Press, Wallingford – International Association of Hydrological Sciences, 2017.

  [doc_id=1770]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, An extensive review and comparison of R Packages on the long-range dependence estimators, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS06-A003, doi:10.13140/RG.2.2.18837.22249, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.

  [doc_id=1721]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, The Bayesian Processor of Forecasts on the probabilistic forecasting of long-range dependent variables using General Circulation Models, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS20-A002, doi:10.13140/RG.2.2.15481.77922, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.

  [doc_id=1720]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Large scale simulation experiments for the assessment of one-step ahead forecasting properties of stochastic and machine learning point estimation methods, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS06-A002, doi:10.13140/RG.2.2.33273.77923, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.

  [doc_id=1719]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A set of metrics for the effective evaluation of point forecasting methods used for hydrological tasks, Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 14th Annual Meeting, Singapore, HS01-A001, doi:10.13140/RG.2.2.19852.00641, Asia Oceania Geosciences Society, 2017.

  [doc_id=1718]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigating links between Long-Range Dependence in mean rainfall and clustering of extreme rainfall, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-9890-1, doi:10.13140/RG.2.2.25992.21763, European Geosciences Union, 2017.

  [doc_id=1709]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, K. Tzouka, and D. Koutsoyiannis, Dependence of long-term persistence properties of precipitation on spatial and regional characteristics, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-3711, doi:10.13140/RG.2.2.13252.83840/1, European Geosciences Union, 2017.

  [doc_id=1695]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the effect of the hyperparameter optimization and the time lag selection in time series forecasting using machine learning algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-3072-1, doi:10.13140/RG.2.2.20560.92165/1, European Geosciences Union, 2017.

  [doc_id=1693]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Multi-step ahead streamflow forecasting for the operation of hydropower reservoirs, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-3069, doi:10.13140/RG.2.2.27271.80801, European Geosciences Union, 2017.

  [doc_id=1692]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Papacharalampous, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Comparison between stochastic and machine learning methods for hydrological multi-step ahead forecasting: All forecasts are wrong!, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-3068-2, doi:10.13140/RG.2.2.17205.47848, European Geosciences Union, 2017.

  [doc_id=1691]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Daniil, G. Pouliasis, E. Zacharopoulou, E. Demetriou, G. Manou, M. Chalakatevaki, I. Parara, C. Georganta, P. Stamou, S. Karali, E. Hadjimitsis, G. Koudouris, E. Moschos, D. Roussis, K. Papoulakos, A. Koskinas, G. Pollakis, N. Gournari, K. Sakellari, Y. Moustakis, N. Mamassis, A. Efstratiadis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, G. Karakatsanis, K. Tzouka, I. Deligiannis, V. Tsoukala, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, The uncertainty of atmospheric processes in planning a hybrid renewable energy system for a non-connected island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-16781-4, doi:10.13140/RG.2.2.29610.62406, European Geosciences Union, 2017.

  [Η αβεβαιότητα των ατμοσφαιρικών διεργασιών στον σχεδιασμό υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας σε ένα μη διασυνδεδεμένο νησί]

  [doc_id=1689]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Stamou, S. Karali, M. Chalakatevaki, V. Daniil, K. Tzouka, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, P. Papanicolaou, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Creating the electric energy mix of a non-connected Aegean island, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10130-10, doi:10.13140/RG.2.2.36537.77927, European Geosciences Union, 2017.

  [Κατασκευάζοντας το μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας για ένα μη διασυνδεδεμένο νησί του Αιγαίου]

  [doc_id=1688]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Hadjimitsis, E. Demetriou, K. Sakellari, H. Tyralis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic nature of temperature and humidity for energy management, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10164-5, European Geosciences Union, 2017.

  [Διερεύνηση της στοχαστικής φύσης της θερμοκρασίας και υγρασίας για τη διαχείριση ενέργειας]

  [doc_id=1687]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Koudouris, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of the stochastic nature of solar radiation for renewable resources management, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10189-4, doi:10.13140/RG.2.2.16215.06564, European Geosciences Union, 2017.

  [Διερεύνηση της στοχαστικής φύσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας]

  [doc_id=1686]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Moschos, G. Manou, C. Georganta, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, H. Tyralis, D. Koutsoyiannis, and V. Tsoukala, Investigation of the stochastic nature of wave processes for renewable resources management: a pilot application in a remote island in the Aegean sea, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, EGU2017-10225-3, doi:10.13140/RG.2.2.30226.66245, European Geosciences Union, 2017.

  [Διερεύνηση της στοχαστικής φύσης των κυματικών διεργασιών για τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Πιλοτική εφαρμογή σε απομακρυσμένο νησί του Αιγαίου Πελάγους]

  [doc_id=1685]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Koskinas, E. Zacharopoulou, G. Pouliasis, I. Engonopoulos, K. Mavroyeoryos, I. Deligiannis, G. Karakatsanis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and H. Tyralis, Simulation of electricity demand in a remote island for optimal planning of a hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10495-4, doi:10.13140/RG.2.2.10529.81767, European Geosciences Union, 2017.

  [Προσομοίωση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα απομακρυσμένο νησί για τον βέλτιστο σχεδιασμό ενός υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας]

  [doc_id=1684]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Roussis, I. Parara, N. Gournari, Y. Moustakis, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and G. Karakatsanis, Energy, variability and weather finance engineering, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-16919, European Geosciences Union, 2017.

  [Ενέργεα, μεταβλητότητα και οικονομική μηχανική του καιρού]

  [doc_id=1683]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Papoulakos, G. Pollakis, Y. Moustakis, A. Markopoulos, T. Iliopoulou, P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Simulation of water-energy fluxes through small-scale reservoir systems under limited data availability, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10334-4, European Geosciences Union, 2017.

  [Προσομοίωση ροών νερού και ενέργειας μέσω συστημάτων ταμιευτήρων μικρής κλίμακας υπό περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων]

  [doc_id=1682]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Michailidi, S. Antoniadi, A. Koukouvinos, B. Bacchi, and A. Efstratiadis, Adaptation of the concept of varying time of concentration within flood modelling: Theoretical and empirical investigations across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-10663-1, European Geosciences Union, 2017.

  [Προσαρμογή της έννοιας του μεταβλητού χρόνου συγκέντρωσης στη μοντελοποίηση πλημμυρών: Θεωρητικές και εμπειρικές διερευνήσεις στη Μεσόγειο]

  [doc_id=1681]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Moustakis, P. Kossieris, I. Tsoukalas, and A. Efstratiadis, Quasi-continuous stochastic simulation framework for flood modelling, European Geosciences Union General Assembly 2017, Geophysical Research Abstracts, Vol. 19, Vienna, 19, EGU2017-534, European Geosciences Union, 2017.

  [Πλαίσιο ψευδοσυνεχούς στοχαστικής προσομοίωσης για τη μοντελοποίηση πλημμυρών]

  [doc_id=1680]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, Y. Markonis, T. Iliopoulou, E. Feloni, N. Gournari, I. Deligiannis, P. Kastis, C. Nasika, E. Lerias, Y. Moustakis, A. Petsiou, A. Sotiriadou, A. Markopoulos, V. Tyrogiannis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic similarities between hydroclimatic processes for variability characterization, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  [Στοχαστικές ομοιότητες μεταξύ υδροκλιματικών διεργασιών για το χαρακτηρισμό της μεταβλητότητάς τους]

  [doc_id=1954]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, and S. Bierbach, Entropy of Egypt’s virtual water trade gravity field, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14763-3, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1860]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Malik, Z. Nisar, and G. Karakatsanis, Socioeconomic dynamics of water quality in the Egyptian Nile, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-17104, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1859]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, Energy and the capital of nations, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-18530-1, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1857]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, Exergy and the economic process, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1856]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, Energy and the agroeconomic complexity of Ethiopia, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1855]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, H. Tyralis, and K. Tzouka, Entropy, pricing and productivity of pumped-storage, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1854]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Deligiannis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Hourly temporal distribution of wind, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, 18, EGU2016-13138-4, doi:10.13140/RG.2.2.25967.53928, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1769]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Tzortzakis, E. Katsiri, G. Karavokiros, C. Makropoulos, and A. Delis, Tethys: sensor-based aquatic quality monitoring in waterways, 17th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 329–332, doi:10.1109/MDM.2016.56, Porto, 2016.

  [doc_id=1765]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Lerias, A. Kalamioti, P. Dimitriadis, Y. Markonis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of temperature process for climatic variability identification, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14828-3, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1660]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Deligiannis, V. Tyrogiannis, Ο. Daskalou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of wind process for climatic variability identification, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14946-6, doi:10.13140/RG.2.2.26681.36969, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1659]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Sotiriadou, A. Petsiou, E. Feloni, P. Kastis, T. Iliopoulou, Y. Markonis, H. Tyralis, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic investigation of precipitation process for climatic variability identification, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-15137-5, doi:10.13140/RG.2.2.28955.46881, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1658]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, N. Gournari, and D. Koutsoyiannis, Markov vs. Hurst-Kolmogorov behaviour identification in hydroclimatic processes, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-14577-4, doi:10.13140/RG.2.2.21019.05927, European Geosciences Union, 2016.

  [doc_id=1657]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, C. Nasika, Y. Moustakis, A. Markopoulos, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Global investigation of Hurst-Kolmogorov behaviour in river runoff, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-17491, doi:10.13140/RG.2.2.16331.59684, European Geosciences Union, 2016.

  [Παγκόσμια διερεύνηση της συμπεριφοράς Hurst-Kolmogorov στην απορροή ποταμών]

  [doc_id=1652]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Vergou, A. Efstratiadis, and D. Dermatas, Water balance model for evaluation of landfill malfunction due to leakage, 13th International Conference on Protection and Restoration of the Environment, Mykonos, 2016.

  [Μοντέλο υδατικού ισοζυγίου για την αποτίμηση της δυσλειτουργίας ΧΥΤΑ λόγω διαρροών]

  [doc_id=1646]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, F. Lombardo, P. Dimitriadis, Y. Markonis, and S. Stevens, From fractals to stochastics: seeking theoretical consistency in analysis of geophysical data, 30 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences, Rhodes, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34215.55209, 2016.

  [doc_id=1627]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and P. Dimitriadis, From time series to stochastics: A theoretical framework with applications on time scales spanning from microseconds to megayears, Orlob Second International Symposium on Theoretical Hydrology, Davis, California, USA, doi:10.13140/RG.2.2.14082.89284, University California Davis, 2016.

  [doc_id=1618]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The unavoidable uncertainty of renewable energy and its management, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016–18430, doi:10.13140/RG.2.2.36312.70400, European Geosciences Union, 2016.

  [Η αναπόφευκτη αβεβαιότητα της ανανεώσιμης ενέργειας και η διαχείρισή της]

  [doc_id=1611]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Giglioni, A. Efstratiadis, F. Lombardo, F. Napolitano, and F. Russo, Comparative assessment of different drought indices across the Mediterranean, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-18537, European Geosciences Union, 2016.

  [Συγκριτική αξιολόγηση διαφορετικών δεικτών ξηρασίας στη Μεσόγειο]

  [doc_id=1610]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ο. Daskalou, M. Karanastasi, Y. Markonis, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, GIS-based approach for optimal siting and sizing of renewables considering techno-environmental constraints and the stochastic nature of meteorological inputs, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12044-1, doi:10.13140/RG.2.2.19535.48803, European Geosciences Union, 2016.

  [Προσέγγιση σε ΣΓΠ για τη βέλτιστη διαστασιολόγηση και χωροθέτηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με θεώρηση τεχνικο-οικονομικών περιορισμών και της στοχαστικής φύσης των μετεωρολογικών εισόδων]

  [doc_id=1609]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, S.M. Papalexiou, Y. Markonis, A. Koukouvinos, L. Vasiliades, G. Papaioannou, and A. Loukas, Flood risk assessment at the regional scale: Computational challenges and the monster of uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, EGU2016-12218, European Geosciences Union, 2016.

  [Εκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου σε περιφερειακό επίπεδο: Υπολογιστικές προκλήσεις και το τέρας της αβεβαιότητας]

  [doc_id=1608]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, N. Mamassis, and Y. Photis, Spatial analysis of electricity demand patterns in Greece: Application of a GIS-based methodological framework, European Geosciences Union General Assembly 2016, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, Vienna, European Geosciences Union, 2016.

  [Χωρική ανάλυση των προτύπων ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Εφαρμογή μεθοδολογικού πλαισίου σε ΣΓΠ]

  [doc_id=1606]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Pappas, M.D. Mahecha, D.C. Frank, and D. Koutsoyiannis, New insights on the variability of ecosystem functioning across time scales, AGU 2015 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.24568.65280, American Geophysical Union, 2015.

  [doc_id=1592]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Volpi, A. Fiori, S. Grimaldi, F. Lombardo, and D. Koutsoyiannis, Return period for time-dependent processes, STAHY’15 Workshop, doi:10.13140/RG.2.2.22052.07044, International Association of Hydrological Sciences, Addis Ababa, Ethiopia, 2015.

  [Περίοδος επαναφοράς για ανελίξεις με χρονική εξάρτηση]

  [doc_id=1588]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Malamos, A. Tegos, I. L. Tsirogiannis, A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Implementation of a regional parametric model for potential evapotranspiration assessment, IrriMed 2015 – Modern technologies, strategies and tools for sustainable irrigation management and governance in Mediterranean agriculture, Bari, doi:10.13140/RG.2.1.3992.0725, 2015.

  [doc_id=1576]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The water supply of Athens through the centuries, 16th conference Cura Aquarum, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.24516.22400/1, German Water History Association, German Archaeological Institute in Athens, 2015.

  [Η υδροδότηση της Αθήνας ανά τους αιώνες]

  [doc_id=1543]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, Y. Dialynas, and S. Grimaldi, Explorations on the Hershfield Factor, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-10492, European Geosciences Union, 2015.

  [Διερευνήσεις του συντελεστή Hershfield]

  [doc_id=1537]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, Is extreme precipitation changing?, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-15762, European Geosciences Union, 2015.

  [Μήπως αλλάζει η ακραία βροχόπτωση;]

  [doc_id=1536]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, L. Lappas, Ο. Daskalou, A. M. Filippidou, M. Giannakou, Ε. Gkova, R. Ioannidis, Α. Polydera, Ε. Polymerou, Ε. Psarrou, A. Vyrini, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Application of stochastic methods for wind speed forecasting and wind turbines design at the area of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-13810, doi:10.13140/RG.2.2.25355.08486, European Geosciences Union, 2015.

  [Εφαρμογή στοχαστικών μεθόδων για την πρόγνωση της ταχύτητας ανέμου και τον σχεδιασμό ανεμογεννητριών στην περιοχή της Θεσσαλίας, Ελλάδα]

  [doc_id=1535]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, T. Dimoulas, A. Atalioti, C. Konstantinou, A. Kontini, Μ.-Ι. Pipini, E. Skarlatou, V. Sarantopoulos, K. Tzouka, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Comparison between satellite and instrumental solar irradiance data at the city of Athens, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5719, doi:10.13140/RG.2.2.12274.09920, European Geosciences Union, 2015.

  [Σύγκριση μεταξύ δορυφορικών και παρατηρημένων δεδομένων ηλιακής ακτινοβολίας στην πόλη της Αθήνας, Ελλάδα]

  [doc_id=1534]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Parsimonious entropy-based stochastic modelling for changing hydroclimatic processes, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4461, doi:10.13140/RG.2.2.13951.82089, European Geosciences Union, 2015.

  [Φειδωλή στοχαστική μοντελοποίηση βασισμένη στη εντροπία για μεταβαλλόμενες υδροκλιματικής διεργασίες]

  [doc_id=1533]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Climate is changing, everything is flowing, stationarity is immortal, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4411-2, doi:10.13140/RG.2.2.10596.37762, European Geosciences Union, 2015.

  [Το κλίμα αλλάζει, τα πάντα ρει, η στασιμότητα είναι αθάνατη]

  [doc_id=1531]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, and N. Mamassis, Analysis of the electricity demand of Greece for optimal planning of a large-scale hybrid renewable energy system, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5643, European Geosciences Union, 2015.

  [Ανάλυση ηλεκτρικής ζήτησης στην Ελλάδα για βέλτιστο σχεδιασμό ενός μεγάλης κλίμακας υβριδικού συστήματος ανανεώσιμης ενέργειας]

  [doc_id=1529]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, Entropy, pumped-storage and energy system finance, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-11759, European Geosciences Union, 2015.

  [Εντροπία, αντλησιοταμίευση και οικονομικά του ενεργειακού συστήματος]

  [doc_id=1528]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Efficient discretization in finite difference method, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9608, doi:10.13140/RG.2.1.3140.1044, European Geosciences Union, 2015.

  [Αποτελεσματική διακριτοποίηση στη μέθοδο πεππερασμένων διαφορών]

  [doc_id=1527]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Kossieris, A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, and D. Koutsoyiannis, Assessing the performance of Bartlett-Lewis model on the simulation of Athens rainfall, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-8983, doi:10.13140/RG.2.2.14371.25120, European Geosciences Union, 2015.

  [Αξιολογώντας την επίδοση του μοντέλου Bartlett-Lewis για την προσομοίωση της βροχόπτωσης στην Αθήνα]

  [doc_id=1526]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and C. Makropoulos, Flow based vs. demand based energy-water modelling, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-6528, European Geosciences Union, 2015.

  [Μοντελοποίηση νερού-ενέργειας βάσει ροής έναντι βάσει ζήτησης]

  [doc_id=1525]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Koukouvinos, D. Nikolopoulos, A. Efstratiadis, A. Tegos, E. Rozos, S.M. Papalexiou, P. Dimitriadis, Y. Markonis, P. Kossieris, H. Tyralis, G. Karakatsanis, K. Tzouka, A. Christofides, G. Karavokiros, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Integrated water and renewable energy management: the Acheloos-Peneios region case study, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-4912, doi:10.13140/RG.2.2.17726.69440, European Geosciences Union, 2015.

  [Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού και ανανεώσιμης ενέργειας: η μελέτη περίπτωσης της περιοχής Αχελώου-Πηνειού]

  [doc_id=1524]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, I. Tsoukalas, P. Kossieris, G. Karavokiros, A. Christofides, A. Siskos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Computational issues in complex water-energy optimization problems: Time scales, parameterizations, objectives and algorithms, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5121, doi:10.13140/RG.2.2.11015.80802, European Geosciences Union, 2015.

  [Υπολογιστικά ζητήματα σε σύνθετα προβλήματα βελτιστοποίησης νερού-ενέργειας: Χρονικές κλίμακες, παραμετροποιήσεις, στόχοι και αλγόριθμοι]

  [doc_id=1523]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Drosou, P. Dimitriadis, A. Lykou, P. Kossieris, I. Tsoukalas, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Assessing and optimising flood control options along the Arachthos river floodplain (Epirus, Greece), European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-9148, European Geosciences Union, 2015.

  [Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση επιλογών ελέγχου πλημμυρών κατά μήκος του πλημμυρικού πεδίου του ποταμού Άραχθου (Ήπειρος, Ελλάδα)]

  [doc_id=1522]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Zarkadoulas, K. Mantesi, A. Efstratiadis, A. D. Koussis, K. Mazi, D. Katsanos, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, A hydrometeorological forecasting approach for basins with complex flow regime, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-3904, doi:10.13140/RG.2.2.21920.99842, European Geosciences Union, 2015.

  [Μια προσέγγιση υδρομετεωρολογικής πρόγνωσης σε λεκάνες σύνθετου καθεστώτος ροής]

  [doc_id=1521]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Tsoukalas, P. Kossieris, A. Efstratiadis, and C. Makropoulos, Handling time-expensive global optimization problems through the surrogate-enhanced evolutionary annealing-simplex algorithm, European Geosciences Union General Assembly 2015, Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, Vienna, EGU2015-5923, European Geosciences Union, 2015.

  [Χειρισμός χρονοβόρων προβλημάτων ολικής βελτιστοποίησης με τον εξελικτικό αλγόριθμο ανόπτησης-απλόκου εμπλουτισμένο με υποκατάστατα μοντέλα]

  [doc_id=1520]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Using multiple stochastic tools in identification of scaling in hydrometeorology, AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, American Geophysical Union, 2014.

  [Χρήση στοχαστικών εργαλείων για την ταυτοποίηση ομοιοθετικής συμπεριφοράς στην υδρομετεωρολογία]

  [doc_id=1952]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Entropy, recycling and macroeconomics of water resources, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, European Geosciences Union, 2014.

  [doc_id=1852]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Malamos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Evaluation of a parametric approach for estimating potential evapotranspiration across different climates, IRLA2014 – The Effects of Irrigation and Drainage on Rural and Urban Landscapes, Patras, doi:10.13140/RG.2.2.14004.24966, 2014.

  [Αποτίμηση μιας παραμετρικής μεθόδου για την εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής σε διάφορα κλίματα]

  [doc_id=1512]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Random musings on stochastics (Lorenz Lecture), AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.1.2852.8804, American Geophysical Union, 2014.

  [Τυχαίοι στοχασμοί στη στοχαστική (Διάλεξη Lorenz)]

  [doc_id=1500]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Risks from dismissing stationarity, AGU 2014 Fall Meeting, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.36234.06084, American Geophysical Union, 2014.

  [Κίνδυνοι από την απόρριψη της στασιμότητας]

  [doc_id=1499]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Temporal disaggregation of rainfall, IDRA 2014 – XXXIV Conference of Hydraulics and Hydraulic Engineering, Bari, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.32878.61768, 2014.

  [doc_id=1493]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Koukas, V. Koukoravas, K. Mantesi, K. Sakellari, T.-D. Xanthopoulou, A. Zarkadoulas, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Statistical properties and Hurst-Kolmogorov dynamics in climatic proxy data and temperature reconstructions, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-9290-2, doi:10.13140/RG.2.2.21134.56644, European Geosciences Union, 2014.

  [doc_id=1478]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Dimakos, E. C. Moschou, S. C. Batelis, Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Monthly rainfall trends in Greece (1950 - 2012), European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-8289, doi:10.13140/RG.2.2.14594.07367, European Geosciences Union, 2014.

  [doc_id=1477]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Pappa, Y. Dimakos, P. Dimas, P. Kossieris, P. Dimitriadis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal variability of wind speed and energy over Greece, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-13591, doi:10.13140/RG.2.2.11238.63048, European Geosciences Union, 2014.

  [Χωρική και χρονική μεταβλητότητα της ταχύτητας ανέμου και της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα]

  [doc_id=1447]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy, pricing and macroeconomics of pumped-storage systems, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-15858-6, European Geosciences Union, 2014.

  [Εντροπία, τιμολόγηση και μακροοικονομικά των συστημάτων άντλησης-ταμίευσης]

  [doc_id=1443]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimas, D. Bouziotas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A holistic approach towards optimal planning of hybrid renewable energy systems: Combining hydroelectric and wind energy, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-5851, doi:10.13140/RG.2.2.28854.70723, European Geosciences Union, 2014.

  [Ολιστική προσέγγιση στην κατεύθυνση του βέλτιστου σχεδιασμού υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας: Συνδυάζοντας την υδροηλεκτρική με την αιολική ενέργεια]

  [doc_id=1442]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Hydrology, society, change and uncertainty (invited talk), European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-4243, doi:10.13140/RG.2.2.15432.93441, European Geosciences Union, 2014.

  [Υδρολογία, κοινωνία, αλλαγή και αβεβαιότητα (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=1441]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. M. Filippidou, A. Andrianopoulos, C. Argyrakis, L. E. Chomata, V. Dagalaki, X. Grigoris, T. S. Kokkoris, M. Nasioka, K. A. Papazoglou, S.M. Papalexiou, H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Comparison of climate time series produced by General Circulation Models and by observed data on a global scale, European Geosciences Union General Assembly 2014, Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, Vienna, EGU2014-8529, doi:10.13140/RG.2.2.33887.87200, European Geosciences Union, 2014.

  [Σύγκριση κλιματικών χρονοσειρών που παράγονται από μοντέλα γενικής κυκλοφορίας με παρατηρημένα δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα]

  [doc_id=1440]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Glimpsing God playing dice over water and climate, Lectio Inauguralis, Bogotá, Colombia, doi:10.13140/RG.2.2.13755.21282, Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

  [Κρυφοκοιτώντας τον Θεό να παίζει ζάρια για το νερό και το κλίμα]

  [doc_id=1426]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Round Table for Harold Edwin Hurst, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Στρογγυλό Τραπέζι για τον Harold Edwin Hurst]

  [doc_id=1690]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T.A. Cohn, D. Koutsoyiannis, H. F. Lins, and A. Montanari, If I had not believed it, I would not have seen it (Contribution to the Round Table for Harold Edwin Hurst), Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17110.65609, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Αν δεν το είχα πιστέψει, δεν θα το είχα δει (Συμβολή για τη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας για τον Harold Edwin Hurst)]

  [doc_id=1513]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, How to parsimoniously disaggregate rainfall in time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.11448.34560, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Φειδωλός επιμερισμός της βροχόπτωσης στο χρόνο]

  [doc_id=1412]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and C. Onof, N-Dimensional generalized Hurst-Kolmogorov process and its application to wind fields, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.15642.64963, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Γενικευμένη Ν-διάστατη ανέλιξη Hurst-Kolmogorov και εφαρμογή της σε πεδία ανέμου]

  [doc_id=1411]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Simultaneous use of observations and deterministic model outputs to forecast persistent stochastic processes, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.1.3230.4889, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [doc_id=1401]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Assessing the error of geometry-based discretizations in groundwater modelling, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17320.37120, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Εκτίμηση σφάλματος σε γεωμετρικά καθοδηγούμενες διακριτοποιήσεις μοντέλων υπόγειων υδάτων]

  [doc_id=1399]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V.K. Vasilaki, S. Curceac, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Geophysical time series vs. financial time series of agricultural products: Similarities and differences, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.36194.73922, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Γεωφυσικές χρονοσειρές έναντι χρηματοοικονομικών χρονοσειρών αγροτικών προϊόντων: Ομοιότητες και διαφορές]

  [doc_id=1398]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Pappas, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A quick gap-filling of missing hydrometeorological data, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.22772.96641, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Ταχεία συμπλήρωση κενών σε ελλιπή υδρομετεωρολογικά δεδομένα]

  [doc_id=1397]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and A. Montanari, The times — are they a-changin’? A global survey in annual precipitation changes, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Οι καιροί — μήπως αλλάζουν; Παγκόσμια δερεύνηση των μεταβολών στην ετήσια βροχόπτωση ]

  [doc_id=1396]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, Climacogram-based modelling of isotropic turbulence, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Μοντελοποίηση ισοτροπικής τύρβης με βάση το κλιμακόγραμμα]

  [doc_id=1395]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. P. Dimitriadis, K. Tzouka, and D. Koutsoyiannis, Windows of predictability in dice motion, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19417.52322, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Παράθυρα προβλεψιμότητας στην κίνηση του ζαριού]

  [doc_id=1394]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Tsitseli, D. Koutsoyiannis, A. Koukouvinos, and N. Mamassis, Construction of ombrian curves using the Hydrognomon software system, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.34517.01762, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Κατασκευή όμβριων καμπυλών με χρήση του λογισμικού Υδρογνώμων]

  [doc_id=1393]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. C. Moschou, S. C. Batelis, Y. Dimakos, I. Fountoulakis, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Spatial and temporal rainfall variability over Greece, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.19102.95045, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Χωρική και χρονική μεταβλητότητα της βροχόπτωσης στην Ελλάδα]

  [doc_id=1392]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Bountas, N. Boboti, E. Feloni, L. Zeikos, Y. Markonis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Temperature variability over Greece: Links between space and time, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.17739.80164, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Μεταβλητότητα θερμοκρασίας στην Ελλάδα: Σχέσεις μεταξύ χώρου και χρόνου]

  [doc_id=1391]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Investigation of drought characteristics in different temporal and spatial scales: A case study in the Mediterranean region , Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Διερεύνηση των χαρακτηριστικών της ξηρασίας σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες: Μελέτη περίπτωσης στην περιοχή της Μεσογείου]

  [doc_id=1390]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karakatsanis, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Entropy and reliability of water use via a statistical approach of scarcity, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.24450.68809, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Εντροπία και αξιοπιστία χρήσης νερού μέσω στατιστικής προσέγγισης της λειψυδρίας]

  [doc_id=1389]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Kossieris, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Coupling the strengths of optimization and simulation for calibrating Poisson cluster models, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.15223.21929, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Σύζευξη της ισχύος της προσομοίωσης και βελτιστοποίησης για τη βαθμονόμηση μοντέλων συστοιχίας Poisson]

  [doc_id=1388]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Kossieris, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The use of stochastic objective functions in water resource optimization problems, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.18578.66249, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Η χρήση στοχαστικών στοχικών συναρτήσεων σε προβλήματα βελτιστοποίησης υδατικών πόρων]

  [doc_id=1387]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimas, D. Bouziotas, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for planning and management of combined hydropower and wind energy systems, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.27491.55841, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για τον σχεδιασμό και διαχείριση συνδυασμένων συστημάτων υδροηλεκτρικής και αιολικής ενέργειας]

  [doc_id=1386]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Michailidi, T. Mastrotheodoros, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in river basins with highly variable runoff, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.30847.00167, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Μοντελοποίηση πλημμυρών σε υδρολογικές λεκάνες με υψηλή μεταβλητότητα της απορροής]

  [doc_id=1385]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, P. Dimitriadis, A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic simulation framework for flood engineering, Facets of Uncertainty: 5th EGU Leonardo Conference – Hydrofractals 2013 – STAHY 2013, Kos Island, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.16848.51201, European Geosciences Union, International Association of Hydrological Sciences, International Union of Geodesy and Geophysics, 2013.

  [Πλαίσιο στοχαστικής προσομοίωσης για την τεχνολογία πλημμυρών]

  [doc_id=1384]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Effect of time discretization and finite record length on continuous-time stochastic properties, IAHS - IAPSO - IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.29955.71206, International Association of Hydrological Sciences, International Association for the Physical Sciences of the Oceans, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, 2013.

  [Επίδραση της διακριτοποίησης του χρόνου και του πεπερασμένου μήκους δείγματος στις στοχαστικές ιδιότητες συνεχούς χρόνου]

  [doc_id=1380]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Hydrological modelling in presence of non-stationarity induced by urbanisation: an assessment of the value of information, “Knowledge for the future”, IAHS - IAPSO – IASPEI Joint Assembly 2013, Gothenburg, doi:10.13140/RG.2.2.13178.49607, International Association of Hydrological Sciences, 2013.

  [Υδρολογική μοντελοποίηση παρουσία μη στασιμότητας που οφείλεται στην αστικοποίηση: διερεύνηση της αξίας της πληροφορίας]

  [doc_id=1377]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Panagoulia, N. Mamassis, and A. Gkiokas, Deciphering the floodplain inundation maps in Greece, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 8 pages, European Water Resources Association, 2013.

  [Αποκρυπτογράφηση των χαρτών της κατάκλυσης πλημμυροπεδιάδας στην Ελλάδα]

  [doc_id=1373]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Serbis, C. Papathanasiou, and N. Mamassis, Flood mitigation at the downstream areas of a transboundary river, 8th International Conference "Water Resources Management in an Interdisciplinary and Changing Context", Porto, Portugal, 10 pages, European Water Resources Association, 2013.

  [Μετριασμός πλημμυρών στις κατάντη περιοχές ενός διασυνοριακού ποταμού]

  [doc_id=1372]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Entropy: from thermodynamics to hydrology (invited talk), Orlob First International Symposium on Theoretical Hydrology, Davis, California, USA, doi:10.13140/RG.2.2.28277.99048, University California Davis, 2013.

  [Εντροπία: από τη θερμοδυναμική στην υδρολογία (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=1365]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, In defence of stationarity (invited talk), IAHS - IAPSO - IASPEI Joint Assembly, Gothenburg, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.18211.66083, International Association of Hydrological Sciences, International Association for the Physical Sciences of the Oceans, International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior, 2013.

  [Σε υπεράσπιση της στασιμότητας (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=1364]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karavokiros, E. Baltas, and M. Mimikou, Identification of extreme weather phenomena in near real-time, 1st EWaS-MED International Conference, “Improving Efficiency of Water Systems in a Changing natural and financial Environment”, Thessaloniki, 2013.

  [Αναγνώριση ακραίων καιρικών φαινομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο]

  [doc_id=1350]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Pagana, A. Tegos, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, P. Panagopoulos, and N. Mamassis, Alternative methods in floodplain hydraulic simulation - Experiences and perspectives, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10283-2, European Geosciences Union, 2013.

  [Εναλλακτικές μέθοδοι υδραυλικής προσομοίωσης πλημμυρικών πεδίων - Εμπειρίες και προοπτικές]

  [doc_id=1347]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, Ε. Akylas, and A. D. Koussis, Estimation of hydraulic parameters of a confined aquifer from slug test in fully penetrating well using a complete Quasi-Steady flow model in an inverse optimal estimation procedure , European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, European Geosciences Union, Vienna, Austria, 2013.

  [Εκτίμηση υδραυλικών παραμέτρων περιορισμένου υδροφορέα μέσω slug test σε φρέαρ πλήρους διείσδυσης με τη χρήση ημι-μόνιμου μοντέλου ροής]

  [doc_id=1340]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Oikonomou, P. Dimitriadis, A. Koukouvinos, A. Tegos, V. Pagana, P. Panagopoulos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Floodplain mapping via 1D and quasi-2D numerical models in the valley of Thessaly, Greece, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-10366, doi:10.13140/RG.2.2.25165.03040, European Geosciences Union, 2013.

  [Απεικόνιση της πλημμυρικής κατάκλυσης μέσω μονοδιάστατων και ψευδο-διδιάστατων αριθμητικών μοντέλων στην πεδιάδα της Θεσσαλίας, Ελλάδα]

  [doc_id=1337]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. T. Iliopoulou, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Assessment of the dependence structure of the annual rainfall using a large data set, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5276, doi:10.13140/RG.2.2.13080.19202, European Geosciences Union, 2013.

  [Εκτίμηση της δομής αλληλεξάρτησης των ετήσιων βροχοπτώσεων με χρήση ενός μεγάλου δείγματος δεδομένων]

  [doc_id=1335]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Nerantzaki, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Extreme rainfall distribution tails: Exponential, subexponential or hyperexponential?, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5149, doi:10.13140/RG.2.2.29857.40803, European Geosciences Union, 2013.

  [Ουρές ακραίων κατανομών βροχόπτωσης: Εκθετικές, υπο-εκθετικές ή υπερ-εκθετικές;]

  [doc_id=1333]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Mystegniotis, V. Vasilaki, I. Pappa, S. Curceac, D. Saltouridou, N. Efthimiou, I. Papatsoutsos, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Clustering of extreme events in typical stochastic models, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4599, doi:10.13140/RG.2.2.10353.89449, European Geosciences Union, 2013.

  [Συστοίχιση ακραίων γεγονότων σε τυπικά στοχαστικά μοντέλα]

  [doc_id=1332]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Anagnostopoulou, A. Galani, P. Dimas, A. Karanasios, T. Mastrotheodoros, E. Michailidi, D. Nikolopoulos, S. Pontikos, F. Sourla, A. Chazapi, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Record breaking properties for typical autocorrelation structures, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4520, doi:10.13140/RG.2.2.20420.22400, European Geosciences Union, 2013.

  [Ακραίες ιδιότητες τυπικών δομών αυτοσυσχέτισης]

  [doc_id=1331]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Climacogram-based pseudospectrum: a simple tool to assess scaling properties, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-4209, doi:10.13140/RG.2.2.18506.57284, European Geosciences Union, 2013.

  [doc_id=1328]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Tsekouras, C. Ioannou, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Stochastic analysis and simulation of hydrometeorological processes for optimizing hybrid renewable energy systems, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-11660, doi:10.13140/RG.2.2.30250.62404, European Geosciences Union, 2013.

  [Στοχαστική ανάλυση και προσομοίωση υδρομετεωρολογικών διεργασιών για τη βελτιστοποίηση υβριδικών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας]

  [doc_id=1326]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Venediki, S. Giannoulis, C. Ioannou, L. Malatesta, G. Theodoropoulos, G. Tsekouras, Y. Dialynas, S.M. Papalexiou, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The Castalia stochastic generator and its applications to multivariate disaggregation of hydro-meteorological processes, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-11542, doi:10.13140/RG.2.2.15675.41764, European Geosciences Union, 2013.

  [Η στοχαστική γεννήτρια Κασταλία και η εφαρμογή της στον πολυμεταβλητό επιμερισμό υδρομετεωρολογικών διεργασιών]

  [doc_id=1325]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, The role of teleconnections in extreme (high and low) precipitation events: The case of the Mediterranean region, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-5368, doi:10.13140/RG.2.2.10642.25286, European Geosciences Union, 2013.

  [doc_id=1324]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Studying solute transport using parsimonious groundwater modelling, European Geosciences Union General Assembly 2013, Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, Vienna, EGU2013-2225, doi:10.13140/RG.2.2.29516.62087, European Geosciences Union, Vienna, Austria, 2013.

  [Μελέτη μεταφοράς ρύπων χρησιμοποιώντας φειδωλό μοντέλο υπογείων υδάτων ]

  [doc_id=1321]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. F. Lombardo, E. Volpi, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Multifractal downscaling models: a crash test, 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods for Hydrology and Water Resources Management, Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.32872.06404, International Association of Hydrological Sciences, 2012.

  [Πολυμορφοκλασματικός καταβιβασμός κλίμακας: δοκιμή πρόσκρουσης]

  [doc_id=1444]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and Y. Markonis, Spectrum vs Climacogram, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-993, doi:10.13140/RG.2.2.27838.89920, European Geosciences Union, 2012.

  [Φάσμα έναντι κλιμακογράμματος]

  [doc_id=1346]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, M. Liveri-Dalaveri, A. Kaldis, C. Kotsalos, G. Papacharalampous, and P. Papanicolaou, Zone of flow establishment in turbulent jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12716, European Geosciences Union, 2012.

  [Ζώνη εγκατάστασης ροής σε τυρβώδεις φλέβες]

  [doc_id=1345]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, and P. Papanicolaou, Statistical analysis of turbulent positively buoyant jets, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, EGU2012-12672, European Geosciences Union, 2012.

  [Στατιστική ανάλυση θετικών ανωστικών τυρβωδών φλεβών]

  [doc_id=1344]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, The necessity for large-scale hybrid renewable energy systems, Hydrology and Society, EGU Leonardo Topical Conference Series on the hydrological cycle 2012, Torino, doi:10.13140/RG.2.2.30355.48161, European Geosciences Union, 2012.

  [Η αναγκαιότητα για μεγάλης κλίμακας υβριδικά συστήματα ανανεώσιμης ενέργειας]

  [doc_id=1295]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, D. Bouziotas, and D. Koutsoyiannis, The parameterization-simulation-optimization framework for the management of hydroelectric reservoir systems, Hydrology and Society, EGU Leonardo Topical Conference Series on the hydrological cycle 2012, Torino, doi:10.13140/RG.2.2.36437.22243, European Geosciences Union, 2012.

  [Το πλαίσιο παραμετροποίηση-προσομοίωση-βελτιστοποίηση για τη διαχείριση συστημάτων υδροηλεκτρικών ταμιευτήρων]

  [doc_id=1294]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, A. D. Koussis, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S. Lykoudis, Flood design recipes vs. reality: Can predictions for ungauged basins be trusted? – A perspective from Greece, Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, doi:10.13140/RG.2.2.19660.00644, University of Thessaly, 2012.

  [Συνταγές αντιπλημμυρικού σχεδιασμού έναντι της πραγματικότητας: Μπορεί να δοθεί εμπιστοσύνη στις προγνώσεις που γίνονται σε μη εξοπλισμένες λεκάνες; - Μια προοπτική από την Ελλάδα]

  [doc_id=1291]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Mathioudaki, A. Efstratiadis, and N. Mamassis, Investigation of hydrological design practices based on historical flood events in an experimental basin of Greece (Lykorema, Penteli), Advanced methods for flood estimation in a variable and changing environment, Volos, University of Thessaly, 2012.

  [Διερεύνηση πρακτικών υδρολογικού σχεδιασμού με βάση ιστορικά γεγονότα πλημμυρών σε μια πειραματική λεκάνη της Ελλάδας (Λυκόρεμα, Πεντέλη)]

  [doc_id=1290]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, From deterministic heterogeneity to stochastic homogeneity, IAHS 90th Anniversary – PUB Symposium 2012, Delft, The Netherlands, doi:10.13140/RG.2.2.34759.50085, International Association of Hydrological Sciences, 2012.

  [doc_id=1289]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Vít Klemeš: Lessons of vitality, 3rd STAHY International Workshop on Statistical Methods for Hydrology and Water Resources Management, Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.25532.03204, International Association of Hydrological Sciences, 2012.

  [Vít Klemeš: Μαθήματα ζωντάνιας]

  [doc_id=1281]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, P. Kossieris, A. Lykou, and D. Koutsoyiannis, Effects of Medieval Warm Period and Little Ice Age on the hydrology of Mediterranean region, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 12181, doi:10.13140/RG.2.2.30565.19683, European Geosciences Union, 2012.

  [Επίδραση της Μεσαιωνικής Θερμής Περιόδου και της Μικρής Εποχής Παγετώνων στην υδρολογία της περιοχής της Μεσογείου]

  [doc_id=1226]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Steirou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 956-1, doi:10.13140/RG.2.2.23854.31046, European Geosciences Union, 2012.

  [Διερεύνηση μεθόδων για την ομογενοποίηση υδροκλιματικών δεδομένων]

  [doc_id=1212]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Giannoulis, C. Ioannou, E. Karantinos, L. Malatesta, G. Theodoropoulos, G. Tsekouras, A. Venediki, P. Dimitriadis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Long term properties of monthly atmospheric pressure fields, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 4680, doi:10.13140/RG.2.2.36017.79201, European Geosciences Union, 2012.

  [Μακροπρόθεσμες στατιστικές ιδιότητες μηνιαίων πεδίων ατμοσφαιρικής πίεσης]

  [doc_id=1208]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A global survey on the distribution of annual maxima of daily rainfall: Gumbel or Fréchet?, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 10563, doi:10.13140/RG.2.2.29306.90566, European Geosciences Union, 2012.

  [Παγκόσμια διερεύνηση της κατανομής των ετήσιων μέγιστων ημερήσιων βροχοπτώσεων: Gumbel ή Fréchet;]

  [doc_id=1207]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Houdalaki, M. Basta, N. Boboti, N. Bountas, E. Dodoula, T. Iliopoulou, S. Ioannidou, K. Kassas, S. Nerantzaki, E. Papatriantafyllou, K. Tettas, D. Tsirantonaki, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, On statistical biases and their common neglect, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 4388, doi:10.13140/RG.2.2.25951.46248, European Geosciences Union, 2012.

  [Σχετικά με τη στατιστική μεροληψία και την κοινή παραμέλησή της]

  [doc_id=1205]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, A Bayesian approach to hydroclimatic prognosis using the Hurst-Kolmogorov stochastic process, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.24273.74089, European Geosciences Union, 2012.

  [Μπεϋζιανή προσέγγιση της υδροκλιματικής πρόγνωσης χρησιμοποιώντας τη στοχαστική ανέλιξη Hurst-Kolmogorov]

  [doc_id=1202]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Kozanis, A. Christofides, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, G. Karavokiros, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and D. Nikolopoulos, Using open source software for the supervision and management of the water resources system of Athens, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 7158, doi:10.13140/RG.2.2.28468.04482, European Geosciences Union, 2012.

  [Χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα για την εποπτεία και διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  [doc_id=1201]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Kossieris, D. Koutsoyiannis, C. Onof, H. Tyralis, and A. Efstratiadis, HyetosR: An R package for temporal stochastic simulation of rainfall at fine time scales, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 11718, European Geosciences Union, 2012.

  [HyetosR: Υπολογιστικό πακέτο σε περιβάλλον R για τον μονοδιάστατο στοχαστικό επιμερισμό της βροχόπτωσης σε λεπτές χρονικές κλίμακες]

  [doc_id=1200]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A Monte Carlo approach to water management (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 3509, doi:10.13140/RG.2.2.20079.43687, European Geosciences Union, 2012.

  [Προσέγγιση Monte Carlo στη διαχείριση του νερού (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=1199]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, and E. Rozos, Managing the complete Urban Water Cycle: the Urban Water Optioneering Tool, SWITCH, Paris, France, 2011.

  [Πλήρης διαχείριση του αστικού κύκλου νερού: Το εργαλείο UWOT]

  [doc_id=1597]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Γ. Καραβοκυρός, και Α. Κουκουβίνος, Ενυδρίς, Φιλότης & openmeteo.org: Ελεύθερο λογισμικό περιβαλλοντικής διαχείρισης, Συνέδριο ΕΛ/ΛΑΚ 2011, Αθήνα, http://conferences.ellak.gr/2011/, 2011.

  [doc_id=1145]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, P. Papanicolaou, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics applied to temperature fields for small turbulence scales, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-772, doi:10.13140/RG.2.2.22137.26724, European Geosciences Union, 2011.

  [Δυναμική Hurst-Kolmogorov εφαρμοσμένη σε πεδία θερμοκρασίας για μικρές κλίμακες τύρβης]

  [doc_id=1139]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, C. Onof, and K. Tzouka, Multidimensional Hurst-Kolmogorov process for modelling temperature and rainfall fields, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-739, doi:10.13140/RG.2.2.12070.93761, European Geosciences Union, 2011.

  [Πολυδιάστατη ανέλιξη Hurst-Kolmogorov για τη μοντελοποίηση πεδίων θερμοκρασίας και βροχόπτωσης]

  [doc_id=1138]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A computer system for the stochastic disaggregation of monthly into daily hydrological time series as part of a three–level multivariate scheme, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-290, doi:10.13140/RG.2.2.23814.98885, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1137]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A hymn to entropy (Invited talk), IUGG 2011, Melbourne, doi:10.13140/RG.2.2.36607.61601, International Union of Geodesy and Geophysics, 2011.

  [Ύμνος στην εντροπία]

  [doc_id=1136]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Hydrology and Change (Plenary lecture), IUGG 2011, Melbourne, doi:10.13140/RG.2.1.3685.6568, International Union of Geodesy and Geophysics, 2011.

  [Υδρολογία και Αλλαγή (Διάλεξη στην ολομέλεια του συνεδρίου)]

  [doc_id=1135]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Di Baldassarre, A. Montanari, H. F. Lins, D. Koutsoyiannis, L. Brandimarte, and G. Blöschl, Increasing flood risk in Africa: a climate signal?, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-5634-1, doi:10.13140/RG.2.2.26541.28648, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1133]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. F. Lombardo, E. Volpi, and D. Koutsoyiannis, Theoretical and empirical comparison of stochastic disaggregation and downscaling approaches for rainfall time series, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-854-1, doi:10.13140/RG.2.2.31574.45124, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1132]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Tsaknias, D. Bouziotas, A. Christofides, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-3454, doi:10.13140/RG.2.2.15321.52322, European Geosciences Union, 2011.

  [Στατιστική σύγκριση μέγιστων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με εξαγόμενα κλιματικών μοντέλων]

  [doc_id=1131]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, Causality in climate and hydrology, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-7440, doi:10.13140/RG.2.2.33776.46082, European Geosciences Union, 2011.

  [Η αιτιότητα στο κλίμα και την υδρολογία]

  [doc_id=1130]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A worldwide probabilistic analysis of rainfall at multiple timescales based on entropy maximization, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-11557, doi:10.13140/RG.2.2.20354.68800, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1129]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Bouziotas, G. Deskos, N. Mastrantonas, D. Tsaknias, G. Vangelidis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Long-term properties of annual maximum daily river discharge worldwide, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1439, doi:10.13140/RG.2.2.13643.80164, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1128]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Entropy maximization, p-moments and power-type distributions in nature, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-6884, doi:10.13140/RG.2.2.16999.24484, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1127]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics in long climatic proxy records, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-13700, doi:10.13140/RG.2.2.23080.98565, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1126]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, S. Kozanis, and H. Tyralis, A general Monte Carlo method for the construction of confidence intervals for a function of probability distribution parameters, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1489, doi:10.13140/RG.2.2.33147.31527, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1125]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, E. Kallitsi, E. Steirou, M. Xirouchakis, A. Drosou, V. Mathios, H. Adraktas-Rentis, I. Kyprianou, M.-A. Vasilaki, and D. Koutsoyiannis, Long-term properties of annual maximum daily rainfall worldwide, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1444, doi:10.13140/RG.2.2.13014.65600, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1124]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Benefits from using Kalman filter in forward and inverse groundwater modelling, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-2212, doi:10.13140/RG.2.2.28114.15040, European Geosciences Union, 2011.

  [Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή Κάλμαν φίλτρου στο ευθύ και αντίστροφο υπόγειο πρόβλημα]

  [doc_id=1123]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and C. Makropoulos, Ensuring water availability with complete urban water modelling, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, European Geosciences Union, 2011.

  [Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νερού με πλήρη μοντελοποίηση του αστικού κύκλου νερού]

  [doc_id=1121]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, S. Kozanis, G. Karavokiros, Y. Markonis, and A. Efstratiadis, Enhydris: A free database system for the storage and management of hydrological and meteorological data, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 8760, European Geosciences Union, 2011.

  [Ενυδρίς: Ελεύθερο σύστημα βάσης δεδομένων για την αποθήκευση και διαχείριση υδρολογικών και μετεωρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=1120]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Stochastic physically-based modelling in hydrology: towards a synthesis of different approaches for a new target, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-11775, doi:10.13140/RG.2.2.35663.89763, European Geosciences Union, 2011.

  [doc_id=1119]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Rianna, E. Rozos, A. Efstratiadis, and F. Napolitano, Assessing different levels of model complexity for the Liri-Garigliano catchment simulation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 4067, European Geosciences Union, 2011.

  [Αξιολόγηση διαφορετικών επιπέδων πολυπλοκότητας μοντέλου για την προσομοίωση της λεκάνης Liri-Garigliano]

  [doc_id=1118]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Galiouna, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and K. Aristeidou, Investigation of extreme flows in Cyprus: empirical formulas and regionalization approaches for peak flow estimation, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 2077, European Geosciences Union, 2011.

  [Διερεύνηση ακραίων παροχών στην Κύπρο: εμπειρικές σχέσεις και περιοχικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση των παροχών αιχμής]

  [doc_id=1117]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, New insights on model evaluation inspired by the stochastic simulation paradigm, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, 1852, European Geosciences Union, 2011.

  [Νέες θεωρήσεις στην αξιολόγηση μοντέλων εμπνευσμένες από το υπόδειγμα της στοχαστικής προσομοίωσης]

  [doc_id=1116]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, Scaling as enhanced uncertainty, European Geosciences Union General Assembly 2011, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, Vienna, EGU2011-1305, doi:10.13140/RG.2.2.15531.23844, European Geosciences Union, 2011.

  [Η ομοιοθετική συμπεριφορά ως ενισχυμένη αβεβαιότητα]

  [doc_id=1115]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Is deterministic physically-based hydrological modeling a feasible target? Incorporating physical knowledge in stochastic modeling of uncertain systems, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.18886.68164, American Geophysical Union, 2010.

  [Είναι εφικτός στόχος η κατασκευή ντετερμινιστικών υδρολογικών μοντέλων; Ενσωματώνοντας τη φυσική γνώση στα στοχαστικά μοντέλα αβέβαιων συστημάτων]

  [doc_id=1100]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Hadjibiros, and A. Efstratiadis, Balancing between nature, economy and society conflicting priorities: the Plastiras lake landscape, International Conference in Landscape Ecology, Brno, 2013, Czech Association for Landscape Ecology (CZ-IALE), 2010.

  [Ισορροπώντας μεταξύ αντικρουόμενων προτεραιοτήτων της φύσης, της οικονομίας και της κοινωνίας: το τοπίο της λίμνης Πλαστήρα]

  [doc_id=1096]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. A. Langousis, R. Deidda, and A. Carsteanu, A Simple approximation to multifractal rainfall maxima using a generalized extreme value distribution model, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, 2010.

  [doc_id=1037]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. , Α. Λαγγούσης, και , [Χωρίς αγγλικό τίτλο], , 2010.

  [doc_id=1036]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. D. Koutsoyiannis, Scale of water resources development and sustainability: Small is beautiful, large is great (Invited), LATSIS Symposium 2010: Ecohydrology, Lausanne, doi:10.13140/RG.2.2.20564.40320, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2010.

  [Κλίμακα αξιοποίησης υδατικών πόρων και βιωσιμότητα: Το μικρό είναι όμορφο, το μεγάλο είναι έξοχο (Προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=1011]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A world-wide investigation of the probability distribution of daily rainfall, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, doi:10.13140/RG.2.2.15950.66888, 2010.

  [Παγκόσμια διερεύνηση της πιθανοτικής κατανομής της ημερήσιας βροχής]

  [doc_id=1003]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A note of caution for consistency checking and correcting methods of point precipitation records, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, doi:10.13140/RG.2.2.34667.75044, 2010.

  [Μια προειδοποίηση για τις μεθόδους ελέγχου συνέπειας και διόρθωσης σημειακών μετρήσεων βροχής]

  [doc_id=1002]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Orbital climate theory and Hurst-Kolmogorov dynamics, 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, doi:10.13140/RG.2.2.31312.30724, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010.

  [Τροχιακή κλιματική θεωρία και δυναμική Hurst-Kolmogorov]

  [doc_id=998]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Memory in climate and things not to be forgotten (Invited talk), 11th International Meeting on Statistical Climatology, Edinburgh, doi:10.13140/RG.2.2.17890.53445, International Meetings on Statistical Climatology, University of Edinburgh, 2010.

  [Η μνήμη στο κλίμα και πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνούνται (Προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=991]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and C. Makropoulos, Assessing the combined benefits of water recycling technologies by modelling the total urban water cycle, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, 2010.

  [Αποτίμηση συνδυασμένων ωφελειών των τεχνολογιών ανακύκλωσης με ολοκληρωμένη μοντελοποίηση του κύκλου του αστικού νερού]

  [doc_id=988]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μερικά θέματα μεθοδολογίας στη διαχείριση των υδατικών πόρων υπό το πρίσμα των σύγχρονων γνώσεων και αναγκών, Η Ορθολογική Διαχείριση Υδρολογικών Λεκανών: Προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα, doi:10.13140/RG.2.2.35506.61127, Πανεπιστήμιο Πατρών, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2010.

  [doc_id=987]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Mind the bias!, STAHY Official Workshop: Advances in statistical hydrology, Taormina, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.12018.50883, International Association of Hydrological Sciences, 2010.

  [Προσοχή στη μεροληψία!]

  [doc_id=985]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, and D. Koutsoyiannis, Performance evaluation and interdependence of parameter estimators of the Hurst-Kolmogorov stochastic process, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-10476, doi:10.13140/RG.2.2.27118.00322, European Geosciences Union, 2010.

  [Αξιολόγηση της επίδοσης και αλληλοεξάρτηση των εκτιμητριών των παραμέτρων της στοχαστικής ανέλιξης Hurst-Kolmogorov]

  [doc_id=982]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Dialynas, P. Kossieris, K. Kyriakidis, A. Lykou, Y. Markonis, C. Pappas, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Optimal infilling of missing values in hydrometeorological time series, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-9702, doi:10.13140/RG.2.2.23762.56005, European Geosciences Union, 2010.

  [Βέλτιστη συμπλήρωση ελλειπουσών τιμών σε υδρομετεωρολογικές χρονοσειρές]

  [doc_id=981]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Y. Markonis, and D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics in paleoclimate reconstructions, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-14816, doi:10.13140/RG.2.2.36555.18724, European Geosciences Union, 2010.

  [Δυναμική Hurst-Kolmogorov σε ανακατασκευασμένα παλαιοκλιματικά δεδομένα]

  [doc_id=980]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Dimitriadis, D. Koutsoyiannis, and A. Paschalis, Three dimensional Hurst-Kolmogorov process for modelling rainfall fields, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-979-1, doi:10.13140/RG.2.2.29844.30088, European Geosciences Union, 2010.

  [Τρισδιάστατη ανέλιξη Hurst-Kolmogorov για τη μοντελοποίηση πεδίων βροχής]

  [doc_id=979]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, On the tail of the daily rainfall probability distribution: Exponential-type, power-type or something else?, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-11769-1, doi:10.13140/RG.2.2.36660.04489, European Geosciences Union, 2010.

  [Σχετικά με την ουρά της πιθανοτικής κατανομής της βροχής: εκθετικού τύπου, τύπου δύναμης, ή κάτι άλλο;]

  [doc_id=977]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Use of Modflow as an interpolation method, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12, 10184, doi:10.13140/RG.2.2.29949.15845, European Geosciences Union, 2010.

  [Χρήση του Modflow ως μεθόδου παρεμβολής]

  [doc_id=976]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Why (and how) to write and publish a scientific paper in hydrology? (Invited lecture), European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, European Geosciences Union, 2010.

  [Γιατί (και πως) να γράψουμε και να δημοσιεύσουμε ένα επιστημονικό άρθρο στην υδρολογία; (Προσκεκλημένη διάλεξη)]

  [doc_id=975]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Some problems in inference from time series of geophysical processes (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, EGU2010-14229, doi:10.13140/RG.2.2.13171.94244, European Geosciences Union, 2010.

  [Μερικά προβλήματα στην εξαγωγή συμπερασμάτων με βάση χρονοσειρές γεωφυσικών διεργασιών (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=973]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Varveris, P. Panagopoulos, K. Triantafillou, A. Tegos, A. Efstratiadis, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Assessment of environmental flows of Acheloos Delta, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12046, doi:10.13140/RG.2.2.14849.66404, European Geosciences Union, 2010.

  [Εκτίμηση περιβαλλοντικών παροχών στο Δέλτα του Αχελώου]

  [doc_id=963]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon – open source software for the analysis of hydrological data, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 12419, doi:10.13140/RG.2.2.21350.83527, European Geosciences Union, 2010.

  [Υδρογνώμων - λογισμικό ανοιχτού κώδικα για την ανάλυση υδρολογικών δεδομένων]

  [doc_id=962]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, The quest for consistent representation of rainfall and realistic simulation of process interactions in flood risk assessment, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 11101, European Geosciences Union, 2010.

  [Η αναζήτηση μιας συνεπούς αναπαράστασης της βροχόπτωσης και μιας ρεαλιστικής προσομοίωσης των αλληλεπιδράσεων των διεργασιών στην εκτίμηση της πλημμυρικής διακινδύνευσης]

  [doc_id=961]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, I. Nalbantis, E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Accounting for water management issues within hydrological simulation: Alternative modelling options and a network optimization approach, European Geosciences Union General Assembly 2010, Geophysical Research Abstracts, Vol. 12, Vienna, 10085, doi:10.13140/RG.2.2.22189.69603, European Geosciences Union, 2010.

  [Λαμβάνοντας υπόψη θέματα διαχείρισης νερού στην υδρολογική προσομοίωση: Εναλλακτικές επιλογές μοντέλων και μια προσέγγιση δικτυακής βελτιστοποίησης]

  [doc_id=960]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, A. Langousis, and C. Lepore, Annual rainfall maxima: Theoretical Estimation of the GEV shape parameter k using multifractal models, Eos Trans. AGU, 90(52), San Francisco, American Geophysical Union, 2009.

  [doc_id=1044]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. A. Langousis, and D. Veneziano, Extreme rainfall intensities and long-term rainfall risk from tropical cyclones, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, European Geosciences Union, 2009.

  [doc_id=1040]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Lepore, D. Veneziano, and A. Langousis, Annual rainfall maxima: Practical estimation based on large-deviation results, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, European Geosciences Union, 2009.

  [doc_id=1039]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, A. Langousis, and C. Lepore, Annual rainfall maxima: Large-deviation alternative to extreme-value and extreme-excess methods, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, European Geosciences Union, 2009.

  [doc_id=1038]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and N. Zarkadoulas, The trendy trends: a fashion or a science story?, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 8422-2, European Geosciences Union, 2009.

  [Τάσεις: μόδα ή επιστήμη;]

  [doc_id=946]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Ombrian curves: from theoretical consistency to engineering practice, 8th IAHS Scientific Assembly / 37th IAH Congress, Hyderabad, India, doi:10.13140/RG.2.2.12123.36648, 2009.

  [doc_id=926]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Seeking parsimony in hydrology and water resources technology (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 11469, doi:10.13140/RG.2.2.20511.97443, European Geosciences Union, 2009.

  [Αναζητώντας φειδωλές περιγραφές στην υδρολογία και την τεχνολογία υδατικών πόρων (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=906]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tegos, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Estimation of potential evapotranspiration with minimal data dependence, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 1937, doi:10.13140/RG.2.2.27222.86089, European Geosciences Union, 2009.

  [Εκτίμηση της δυνητικής εξατμοδιαπνοής με ελάχιστη εξάρτηση από δεδομένα]

  [doc_id=905]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, K. Mazi, A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Flood modelling in complex hydrologic systems with sparsely resolved data, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 4157, doi:10.13140/RG.2.2.13801.08807, European Geosciences Union, 2009.

  [Κατασκευή μοντέλου πλημμυρών σε σύνθετα υδρολογικά συστήματα με δεδομένα αραιής διακριτότητας]

  [doc_id=904]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Montesarchio, F. Napolitano, and D. Koutsoyiannis, Preliminary data analysis for a multisite rainfall stochastic model implementation, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 8689, European Geosciences Union, 2009.

  [Προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων για εφαρμογή στοχαστικού μοντέλου βροχής πολλών θέσεων]

  [doc_id=903]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, An all-timescales rainfall probability distribution, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 13469, doi:10.13140/RG.2.2.23867.41762, European Geosciences Union, 2009.

  [Πιθανοτική περιγραφή της βροχής σε όλες τις χρονικές κλίμακες]

  [doc_id=902]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the practical use of multiobjective optimisation in hydrological model calibration, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 2326, doi:10.13140/RG.2.2.10445.64480, European Geosciences Union, 2009.

  [Σχετικά με την πρακτική χρήση της πολυστοχικής βελτιστοποίησης στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων]

  [doc_id=901]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. G. Anagnostopoulos, D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, A. Christofides, and N. Mamassis, Credibility of climate predictions revisited, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 611, doi:10.13140/RG.2.2.15898.24009, European Geosciences Union, 2009.

  [Επαναθεώρηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων]

  [doc_id=900]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Katerinopoulou, K. Kagia, M. Karapiperi, A. Kassela, A. Paschalis, G.-M. Tsarouchi, Y. Markonis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Reservoir yield-reliability relationship and frequency of multi-year droughts for scaling and non-scaling reservoir inflows, European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 8063, doi:10.13140/RG.2.2.12542.79682, European Geosciences Union, 2009.

  [Σχέση απόληψης-αξιοπιστίας ταμιευτήρα και συχνότητα πολυετών ξηρασιών για εισροές ταμιευτήρα με ή χωρίς ομοιοθετική συμπεριφορά]

  [doc_id=899]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A random walk on water (Henry Darcy Medal Lecture), European Geosciences Union General Assembly 2009, Geophysical Research Abstracts, Vol. 11, Vienna, 14033, doi:10.13140/RG.2.1.2139.4800, European Geosciences Union, 2009.

  [Τυχαίος περίπατος στο νερό]

  [doc_id=896]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, and D. Veneziano, Rainfall Hazard from Tropical Cyclones, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, European Geosciences Union, 2008.

  [doc_id=1041]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Lepore, M.I.P. de Lima, D. Veneziano, A. Langousis, and J.L.M.P. de Lima, Statistical characterization of extreme rainfall climate along the future high-speed rail track in Portugal, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, European Geosciences Union, 2008.

  [doc_id=1035]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, C. Lepore, M.I.P. de Lima, A. Langousis, and J.L.M.P. de Lima, Comparison of IDF estimation methods at selected locations of mainland Portugal, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, European Geosciences Union, 2008.

  [doc_id=1034]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Lepore, D. Veneziano, and A. Langousis, Lognormal upper tail of rainfall intensity and POT values: Implications on the IDF curves, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, European Geosciences Union, 2008.

  [doc_id=1033]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Political pressures in water resources management: Do they influence predictions?, International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology, and Water Resources Management, Prague, 2008.

  [Πολιτικές πιέσεις στη διαχείριση υδατικών πόρων: Επηρεάζουν τις προγνώσεις;]

  [doc_id=887]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Probabilistic description of rainfall intensity at multiple time scales, IHP 2008 Capri Symposium: “The Role of Hydrology in Water Resources Management”, Capri, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.17575.96169, UNESCO, International Association of Hydrological Sciences, 2008.

  [Πιθανοτική περιγραφή της έντασης βροχής σε πολλαπλές χρονικές κλίμακες]

  [doc_id=884]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, From climate certainties to climate stochastics (Opening Lecture), IHP 2008 Capri Symposium: “The Role of Hydrology in Water Resources Management”, Capri, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.28481.15205/1, UNESCO, International Association of Hydrological Sciences, 2008.

  [Από την κλιματική βεβαιότητα στην κλιματική στοχαστική (Εναρκτήρια Ομιλία)]

  [doc_id=880]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Long tails of marginal distribution and autocorrelation function of rainfall produced by the maximum entropy principle, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 10751, doi:10.13140/RG.2.2.13381.65766, European Geosciences Union, 2008.

  [Μακριές ουρές της περιθώριας συνάρτησης κατανομής και της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης της βροχής ως αποτέλεσμα της αρχής της μέγιστης εντροπίας]

  [doc_id=852]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Ombrian curves in a maximum entropy framework, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 00702, doi:10.13140/RG.2.2.23447.98720, European Geosciences Union, 2008.

  [Όμβριες καμπύλες στα πλαίσια της μέγιστης εντροπίας]

  [doc_id=851]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, A. Christofides, A. Efstratiadis, and S.M. Papalexiou, Assessment of the reliability of climate predictions based on comparisons with historical time series, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 09074, doi:10.13140/RG.2.2.16658.45768, European Geosciences Union, 2008.

  [Αποτίμηση της αξιοπιστίας των κλιματικών προγνώσεων με βάση συγκρίσεις με ιστορικές χρονοσειρές]

  [doc_id=850]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and T.A. Cohn, The Hurst phenomenon and climate (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 11804, doi:10.13140/RG.2.2.13303.01447, European Geosciences Union, 2008.

  [Το φαινόμενο Hurst και το κλίμα (προσκεκλημένη ανακοίνωση)]

  [doc_id=849]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Zarkadoulas, D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and S.M. Papalexiou, Climate, water and health in ancient Greece, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 12006, doi:10.13140/RG.2.2.31757.95207, European Geosciences Union, 2008.

  [Κλίμα, νερό και υγεία στην αρχαία Ελλάδα]

  [doc_id=848]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, On detectability of nonstationarity from data using statistical tools, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 05634, doi:10.13140/RG.2.2.32596.81282, European Geosciences Union, 2008.

  [Σχετικά με την ανιχνευσιμότητα της μη στασιμότητας από δεδομένα, με τη χρήση στατιστικών εργαλείων]

  [doc_id=847]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Emergence of antipersistence and persistence from a deterministic toy model, European Geosciences Union General Assembly 2008, Geophysical Research Abstracts, Vol. 10, Vienna, 05615, doi:10.13140/RG.2.2.30919.09122, European Geosciences Union, 2008.

  [Ανάδυση αντι-εμμονής και εμμονής μέσα από ένα ντετερμινιστικό μοντέλο-παιχνίδι]

  [doc_id=846]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, D. Veneziano, and S. Chen, Theoretical estimation of the mean rainfall intensity field in tropical cyclones: Axi-symmetric component and asymmetry due to motion, 1st International Summit on Hurricanes and Climate Change, Crete, Greece, Crete, Greece, 2007.

  [doc_id=1042]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, C. Lepore, A. Langousis, and P. Furcolo, Scaling, partial-scaling and classical methods of IDF curve estimation, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, European Geosciences Union, 2007.

  [doc_id=1029]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, D. Veneziano, C. Lepore, and P. Furcolo, Simple IDF estimation under multifractality, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, European Geosciences Union, 2007.

  [doc_id=1028]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, C. Lepore, A. Langousis, and P. Furcolo, Comparison of IDF estimation methods, International Precipitation Conference (IPC09), Paris, Universite Paris Est, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 2007.

  [Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης όμβριων καμπυλών]

  [doc_id=1014]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Χατζημπίρος, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Ε. Κυρίτσης, Βάση δεδομένων για την ελληνική φύση (ΦΙΛΟΤΗΣ), Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας, Αθήνα, 2007.

  [doc_id=877]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Χ. Παπαθανασίου, και Μ. Μιμίκου, Σύστημα μέτρησης υδρομετεωρολογικών μεταβλητών στο λεκανοπέδιο της Αττικής (ΜΕΤΕΟΝΕΤ), Το ΕΜΠ στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας, Αθήνα, 2007, (υπό έκδοση).

  [doc_id=876]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. R. Mackey, and S.M. Papalexiou, Sources of the stochastic regulation of climate, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, European Geosciences Union, 2007.

  [Παράγοντες στοχαστικής ρύθμισης του κλίματος]

  [doc_id=836]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, Stochastic modelling of skewed data exhibiting long-range dependence, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

  [Στοχαστική μοντελοποίηση ασύμμετρων δεδομένων που παρουσιάζουν μακροχρόνια εμμονή]

  [doc_id=835]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, 20 years later: What has changed - and what hasn't, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

  [Μετά 20 έτη: Τι έχι αλλάξει - και τι όχι]

  [doc_id=831]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, S.M. Papalexiou, and A. Montanari, Can a simple stochastic model generate a plethora of rainfall patterns? (invited), The Ultimate Rainmap: Rainmap Achievements and the Future in Broad-Scale Rain Modelling, Oxford, doi:10.13140/RG.2.2.36371.68642, Engineering and Physical Sciences Research Council, 2007.

  [Μπορεί ένα απλό στοχαστικό μοντέλο να παραγάγει πληθώρα τύπων βροχής; (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=789]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Montanari, D. Koutsoyiannis, and S.M. Papalexiou, The omnipresence of scaling behaviour in hydrometeorological time series and its implications in climatic change assessments, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.26305.35688, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

  [Η πανταχού παρουσία της ομοιοθετικής συμπεριφοράς σε υδρομετεωρολογικές χρονοσειρές και οι επιπτώσεις της στην εκτίμηση της κλιματικής αλλαγής]

  [doc_id=786]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Simulation error in groundwater models with rectangular and non rectangular discretization, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.27983.07848, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

  [Σφάλματα προσομοίωσης στα μοντέλα υπόγειας ροής με ορθογωνική και μη ορθογωνική διακριτοποίηση]

  [doc_id=785]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Montanari, Long term persistence and uncertainty on the long term, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 05619, doi:10.13140/RG.2.2.35532.82567, European Geosciences Union, 2007.

  [Μακροπρόθεσμη εμμονή και μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα]

  [doc_id=753]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A. Efstratiadis, and K. Georgakakos, A stochastic methodological framework for uncertainty assessment of hydroclimatic predictions, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 06026, doi:10.13140/RG.2.2.16029.31202, European Geosciences Union, 2007.

  [Στοχαστικό μεθοδολογικό πλαίσιο για την αποτίμηση της αβεβαιότητας υδροκλιματικών προγνώσεων]

  [doc_id=752]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Scaling properties of fine resolution point rainfall and inferences for its stochastic modelling, European Geosciences Union General Assembly 2007, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, Vienna, 11253, doi:10.13140/RG.2.2.26095.64167, European Geosciences Union, 2007.

  [Ιδιότητες ομοιοθεσίας στη σημειακή βροχόπτωση υψηλής διακριτότητας και συναγωγή συμπερασμάτων για την κατασκευή στοχαστικών μοντέλων]

  [doc_id=751]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Nalbantis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, On the use and misuse of semi-distributed rainfall-runoff models, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, doi:10.13140/RG.2.2.14351.59044, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

  [Καλή και κακή χρήση των ημι-κατανεμημένων μοντέλων βροχής-απορροής]

  [doc_id=744]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, An unorthodox physically-based stochastic treatment of tree rings, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, International Union of Geodesy and Geophysics, International Association of Hydrological Sciences, 2007.

  [Ανορθόδοξη στοχαστική επεξεργασία δενδροδακτυλίων με φυσικό υπόβαθρο]

  [doc_id=723]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, and D. Veneziano, A simple theoretical model for the mean rainfall field of tropical cyclones, Eos Trans. AGU, 87(52), San Francisco, American Geophysical Union, 2006.

  [doc_id=1043]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, and A. Langousis, Multifractality and the estimation of extreme rainfall, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, European Geosciences Union, 2006.

  [doc_id=1027]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Georgakakos, Lessons from the long flow records of the Nile: determinism vs indeterminism and maximum entropy, 20 Years of Nonlinear Dynamics in Geosciences, Rhodes, Greece, doi:10.13140/RG.2.2.10996.14727, 2006.

  [Μαθήματα από τις μεγάλου μήκους ιστορικές χρονοσειρές του Νείλου: ντετερμινισμός, ιντετερμινισμός και μέγιστη εντροπία]

  [doc_id=841]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Z. Theocharis, C. Memos, and D. Koutsoyiannis, Improvement of wave height forecast in deep and intermediate waters with the use of stochastic methods, 13th WISE Annual Meeting, Venice, doi:10.13140/RG.2.2.18545.89448, Waves In Shallow Environments (WISE) group, 2006.

  [Βελτίωση της πρόγνωσης του ύψους κύματος σε βαθιά και ενδιάμεσα νερά με τη χρήση στοχαστικών μεθόδων]

  [doc_id=749]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, H. Yao, and A. Georgakakos, Multiyear behaviour and monthly simulation and forecasting of the Nile River flow, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 05046, doi:10.13140/RG.2.2.33645.38888, European Geosciences Union, 2006.

  [Υπερετήσια δίαιτα και μηνιαία προσομοίωση και πρόγνωση της παροχής του ποταμού Νείλου]

  [doc_id=712]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Modelling a karstic aquifer with a mixed flow equation, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03970, doi:10.13140/RG.2.2.13512.72960, European Geosciences Union, 2006.

  [Μοντελοποίηση καρστικού υδροφορέα με μικτή εξίσωση ροής]

  [doc_id=711]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Subsurface flow simulation with model coupling, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02551, doi:10.13140/RG.2.2.23579.05924, European Geosciences Union, 2006.

  [Προσομοίωση υπόγειας ροής με συνδυασμό μοντέλων]

  [doc_id=710]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Georgakakos, D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Uncertainty assessment of future hydroclimatic predictions: Methodological framework and a case study in Greece, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 08065, doi:10.13140/RG.2.2.29975.37284, European Geosciences Union, 2006.

  [Εκτίμηση της αβεβαιότητας των μελλοντικών υδροκλιματικών σεναρίων: Μεθοδολογικό υπόβαθρο και μια μελέτη εφαρμογής στην Ελλάδα]

  [doc_id=709]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, and G. Karavokiros, Linking hydroinformatics tools towards integrated water resource systems analysis, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02096, doi:10.13140/RG.2.2.26619.92966, European Geosciences Union, 2006.

  [Συνδέοντας εργαλεία υδροπληροφορικής στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης ανάλυσης συστημάτων υδατικών πόρων]

  [doc_id=708]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, E. Rozos, I. Nalbantis, and D. Koutsoyiannis, Control of uncertainty in complex hydrological models via appropriate schematization, parameterization and calibration, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 02181, doi:10.13140/RG.2.2.28297.65124, European Geosciences Union, 2006.

  [Έλεγχος της αβεβαιότητας στα σύνθετα υδρολογικά μοντέλα με κατάλληλη σχηματοποίηση, παραμετροποίηση και βαθμονόμηση]

  [doc_id=707]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, S. Kozanis, A. Christofides, A. Koukouvinos, E. Rozos, N. Mamassis, I. Nalbantis, K. Noutsopoulos, E. Romas, L. Kaliakatsos, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, The ODYSSEUS project: Developing an advanced software system for the analysis and management of water resource systems, European Geosciences Union General Assembly 2006, Geophysical Research Abstracts, Vol. 8, Vienna, 03910, doi:10.13140/RG.2.2.24942.20805, European Geosciences Union, 2006.

  [Το έργο ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Aνάπτυξη εξελιγμένου συστήματος λογισμικού για την ανάλυση και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων]

  [doc_id=706]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, and A. Langousis, The Maximum of multifractal cascades: exact distribution and approximations, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, European Geosciences Union, 2005.

  [doc_id=1026]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Estimating suspended sediment yield based on reservoir hydrographic survey, rating relationships and distributed hydrological modelling, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, European Geosciences Union, 2005.

  [Εκτίμηση στερεοποροής σε αιώρηση με βάση υδρογραφική αποτύπωση, καμπύλες στερεοπαροχής και κατανεμημένο υδρολογικό μοντέλο]

  [doc_id=725]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, Calculation of potential solar radiation from geomorphologic information for snow melting estimation, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, European Geosciences Union, 2005.

  [Υπολογισμός της δυνητικής ηλιακής ακτινοβολίας από γεωμορφολογική πληροφορία για την εκτίμηση της τήξης χιονιού]

  [doc_id=695]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A probabilistic approach to the concept of Probable Maximum Precipitation, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.15714.73927, European Geosciences Union, 2005.

  [Πιθανοτική προσέγγιση της έννοιας της Πιθανής Μέγιστης Κατακρήμνισης]

  [doc_id=694]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, A. Tegos, I. Nalbantis, E. Rozos, A. Koukouvinos, N. Mamassis, S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, Hydrogeios, an integrated model for simulating complex hydrographic networks - A case study to West Thessaly region, 7th Plinius Conference on Mediterranean Storms, Rethymnon, Crete, doi:10.13140/RG.2.2.25781.06881, European Geosciences Union, 2005.

  [Υδρόγειος, ολοκληρωμένο μοντέλο για την προσομοίωση σύνθετων υδρογραφικών δικτύων - Εφαρμογή στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας]

  [doc_id=693]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Application of the Integrated Finite Difference Method in groundwater flow, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 00579, doi:10.13140/RG.2.2.30185.08803, European Geosciences Union, 2005.

  [Εφαρμογή της μεθόδου ολοκληρωμένων πεπερασμένων διαφορών στη ροή υπόγειου νερού]

  [doc_id=654]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Similarities and scaling of extreme rainfall worldwide (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03775, doi:10.13140/RG.2.2.14928.30720, European Geosciences Union, 2005.

  [Ομοιότητες και ομοιοθετική συμπεριφορά της ακραίας βροχόπτωσης ανά τον κόσμο (προσκεκλημένη ανακοίνωση)]

  [doc_id=653]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The long-range dependence of hydrological processes as a result of the maximum entropy principle, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03779, doi:10.13140/RG.2.2.11572.86402, European Geosciences Union, 2005.

  [Η μακροπρόθεσμη εξάρτηση των υδρολογικών διεργασιών ως αποτέλεσμα της αρχής της μέγιστης εντροπίας]

  [doc_id=652]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Derzekos, D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A new randomised Poisson cluster model for rainfall in time, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 07236, doi:10.13140/RG.2.2.32544.38403, European Geosciences Union, 2005.

  [Ένα νέο μοντέλο συστοιχίας Poisson τυχαίας παραμέτρου για τη περιγραφή της βροχής στο χρόνο]

  [doc_id=650]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The scaling properties in the distribution of hydrological variables as a result of the maximum entropy principle (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03781, doi:10.13140/RG.2.2.25833.49769, European Geosciences Union, 2005.

  [Οι ιδιότητες ομοιοθεσίας στην κατανομή των υδρολογικών μεταβλητών ως αποτέλεσμα της αρχής της μέγιστης εντροπίας (προσκεκλημένη ανακοίνωση)]

  [doc_id=649]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Kozanis, A. Christofides, N. Mamassis, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Hydrognomon - A hydrological data management and processing software tool, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04644, doi:10.13140/RG.2.2.34222.10561, European Geosciences Union, 2005.

  [Υδρογνώμων: Εργαλείο πληροφορικής για τη διαχείριση και επεξεργασία υδρολογικής πληροφορίας]

  [doc_id=647]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, Hydronomeas: A water resources planning and management software system, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04675, doi:10.13140/RG.2.2.29608.37128, European Geosciences Union, 2005.

  [Υδρονομέας: Σύστημα πληροφορικής για το σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων]

  [doc_id=646]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, The multiobjective evolutionary annealing-simplex method and its application in calibrating hydrological models, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 04593, doi:10.13140/RG.2.2.32963.81446, European Geosciences Union, 2005.

  [Η πολυκριτηριακή μέθοδος ανόπτησης-απλόκου και η εφαρμογή της στη βαθμονόμηση υδρολογικών μοντέλων]

  [doc_id=645]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, E. Rozos, A. Koukouvinos, I. Nalbantis, G. Karavokiros, and D. Koutsoyiannis, An integrated model for conjunctive simulation of hydrological processes and water resources management in river basins, European Geosciences Union General Assembly 2005, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, Vienna, 03560, doi:10.13140/RG.2.2.27930.64960, European Geosciences Union, 2005.

  [Ολοκληρωμένο μοντέλο για τη συνδυασμένη προσομοίωση των υδρολογικών διεργασιών και τη διαχείριση των υδατικών πόρων λεκάνης απορροής]

  [doc_id=644]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Veneziano, and A. Langousis, The rainfall areal reduction factor: A multifractal analysis, European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, European Geosciences Union, 2004.

  [doc_id=1025]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας με την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων, Οι Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004 και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, επιμέλεια Κ. Μουτζούρης, Αθήνα, 17–27, doi:10.13140/RG.2.2.35480.39680, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2004.

  [doc_id=655]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης υγρών απόβλητων, Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων, επιμέλεια Α. Ν. Αγγελάκης, 21–25, doi:10.13140/RG.2.2.32124.95361, Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Λάρισα, 2004.

  [doc_id=632]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Simple methods to generate time series with scaling behaviour (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.29503.51362, European Geosciences Union, 2004.

  [Απλές μέθοδοι για τη γέννηση χρονοσειρών με ομοιοθετική συμπεριφορά (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=607]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, Climate change certainty versus climate uncertainty and inferences in hydrological studies and water resources management (solicited), European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.12726.29764, European Geosciences Union, 2004.

  [Η βεβαιότητα της κλιματικής αλλαγής σε αντιδιαστολή με την κλιματική αβεβαιότητα και οι συνακόλουθες επιπτώσεις στις υδρολογικές μελέτες και τη διαχείριση υδατικών πόρων (προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=606]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Z. Theocharis, D. Koutsoyiannis, C. Memos, and T. Soukissian, Improvement of the wave height real-time forecast in the Aegean Sea using stochastic methods, European Geosciences Union General Assembly 2004, Geophysical Research Abstracts, Vol. 6, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.31181.23520, European Geosciences Union, 2004.

  [Βελτίωση της πρόγνωσης του ύψους κύματος στο Αιγαίο σε πραγματικό χρόνο με χρήση στοχαστικών μεθόδων]

  [doc_id=605]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Fytilas, D. Koutsoyiannis, and F. Napolitano, A case study of spatial-temporal rainfall disaggregation at the Tiber river basin, Italy, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.11048.57604, European Geophysical Society, 2003.

  [Μελέτη χωροχρονικού επιμερισμού της βροχής στη λεκάνη του ποταμού Τίβερη στην Ιταλία]

  [doc_id=622]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Zarris, E. Lykoudi, D. Koutsoyiannis, and S. E. Poulos, Channel change and sediment movement after a major level drawdown at Kremasta reservoir, Western Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.21953.76643, European Geophysical Society, 2003.

  [Αλλαγή κοίτης και μετακίνηση ιζημάτων μετά από μια σημαντική ελάττωση της στάθμης στον ταμιευτήρα Κρεμαστών]

  [doc_id=592]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Tsouni, D. Koutsoyiannis, C. Contoes, N. Mamassis, and P. Elias, Application of satellite-based methods for estimating evapotranspiration in Thessalia plain, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.1.3221.7840, European Geophysical Society, 2003.

  [Εφαρμογή τηλεπισκοπικών μεθόδων για την εκτίμηση της εξατμοδιαπνοής στη Θεσσαλική πεδιάδα]

  [doc_id=591]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, and D. Koutsoyiannis, A stochastic methodology for generation of seasonal time series reproducing overyear scaling, Hydrofractals '03, An international conference on fractals in hydrosciences, Monte Verita, Ascona, Switzerland, doi:10.13140/RG.2.2.15242.88006, ETH Zurich, MIT, Université Pierre et Marie Curie, 2003.

  [Στοχαστική μεθοδολογία για τη γέννηση χρονοσειρών με αναπαραγωγή της υπερετήσιας ομοιοθετικής συμπεριφοράς]

  [doc_id=586]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A toy model of climatic variability with scaling behaviour, Hydrofractals '03, An international conference on fractals in hydrosciences, Monte Verita, Ascona, Switzerland, doi:10.13140/RG.2.2.13565.15848, ETH Zurich, MIT, Université Pierre et Marie Curie, 2003.

  [Μοντέλο-παιχνίδι για την κλιματική μεταβλητότητα με ομοιοθετική συμπεριφορά]

  [doc_id=585]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, On embedding dimensions and their use to detect deterministic chaos in hydrological processes, Hydrofractals '03, An international conference on fractals in hydrosciences, Monte Verita, Ascona, Switzerland, doi:10.13140/RG.2.2.16920.60165, ETH Zurich, MIT, Université Pierre et Marie Curie, 2003.

  [Σχετικά με τις διαστάσεις ένθεσης και τη χρήση τους στην ανίχνευση προσδιοριστικού χάους σε υδρολογιές διεργασίες]

  [doc_id=584]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, K. Hadjibiros, A. Andreadakis, A. Stamou, A. Katsiri, G.-F. Sargentis, and A. Christofides, A multicriteria approach for the sustainable management of the Plastiras reservoir, Greece, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23631.48801, European Geophysical Society, 2003.

  [Πολυκριτηριακή προσέγγιση για την αειφορική διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα]

  [doc_id=568]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, D. Koutsoyiannis, E. Rozos, and I. Nalbantis, Calibration of a conjunctive surface-groundwater simulation model using multiple responses, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.23002.34246, European Geophysical Society, 2003.

  [Βαθμονόμηση μοντέλου συνδυασμένης προσομοίωσης επιφανειακών και υπόγειων νερών με χρήση πολλαπλών αποκρίσεων]

  [doc_id=567]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Hydrological statistics for engineering design in a varying climate, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.16291.45602, European Geophysical Society, 2003.

  [Υδρολογική στατιστική για τεχνικό σχεδιασμό σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα]

  [doc_id=565]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, There is more to the Vltava River than its 175-year long streamflow record (Distinguished Speakers Luncheon Lecture), 20th Anniversary and Annual Meeting of the American Institute of Hydrology "Hydrologic Science: Challenges for the 21th Century", Bloomington, Minnesota, 2001.

  [Ο ποταμός Vltava έχει κι άλλα να μας πει, εκτός από το δείγμα του των 175 ετών]

  [doc_id=894]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K Mantoudi, N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, A simple water balance model using a geographical information system, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.26357.78567, European Geophysical Society, 2001.

  [Απλό μοντέλο υδατικού ισοζυγίου με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας]

  [doc_id=56]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G. Karavokiros, A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, A decision support system for the management of the water resource system of Athens, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28035.50724, European Geophysical Society, 2001.

  [Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας]

  [doc_id=55]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and A. Efstratiadis, A stochastic hydrology framework for the management of multiple reservoir systems, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.11258.29125, European Geophysical Society, 2001.

  [Πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας για τη διαχείριση συστημάτων πολλών ταμιευτήρων]

  [doc_id=54]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, C. Onof, and H. S. Wheater, Stochastic disaggregation of spatial-temporal rainfall with limited data, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.28874.36800, European Geophysical Society, 2001.

  [Στοχαστικός επιμερισμός βροχής στο χώρο και το χρόνο με περιορισμένα δεδομένα]

  [doc_id=53]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, and D. Koutsoyiannis, Global optimisation techniques in water resources management, 26th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.13774.87360, European Geophysical Society, 2001.

  [Τεχνικές ολικής βελτιστοποίησης στη διαχείριση υδατικών πόρων]

  [doc_id=52]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and C. Onof, A computer program for temporal rainfall disaggregation using adjusting procedures (HYETOS), 25th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 2, Nice, doi:10.13140/RG.2.2.33488.10243, European Geophysical Society, 2000.

  [Πρόγραμμα υπολογιστή για το χρονικό επιμερισμό της βροχής με χρήση διαδικασιών συνόρθωσης (ΥΕΤΟΣ)]

  [doc_id=59]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. S. Wheater, V. S. Isham, C. Onof, R. E. Chandler, P. J. Northrop, P. Guiblin, S. M. Bate, D. R. Cox, and D. Koutsoyiannis, Generation of spatially-consistent rainfall fields for rainfall-runoff modelling, 7th National Hydrology Symposium of the British Hydrological Society, Newcastle, doi:10.13140/RG.2.1.4315.4163, British Hydrological Society, University of Newcastle, 2000.

  [Παραγωγή χωρικά συνεπών πεδίων βροχόπτωσης για χρήση σε μοντέλα βροχής-απορροής]

  [doc_id=57]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, The scaling model of storm hyetograph versus typical stochastic rainfall event models, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 769, doi:10.13140/RG.2.1.1192.2165, European Geophysical Society, 1999.

  [Το μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας σε σχέση με τυπικά στοχαστικά μοντέλα επεισοδίων βροχής]

  [doc_id=67]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and D. Zarris, Simulation of rainfall events for design purposes with inadequate data, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 296, doi:10.13140/RG.2.1.2797.8482, European Geophysical Society, 1999.

  [Προσομοίωση επεισοδίων βροχής με ανεπαρκή δεδομένα για σκοπούς σχεδιασμού]

  [doc_id=66]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, An advanced method for preserving skewness in single-variate, multivariate and disaggregation models in stochastic hydrology, 24th General Assembly of the European Geophysical Society, Geophysical Research Abstracts, Vol. 1, The Hague, 346, doi:10.13140/RG.2.1.1749.2725, European Geophysical Society, 1999.

  [Προχωρημένη μέθοδος διατήρησης της ασυμμετρίας σε μοντέλα μιας και πολλών μεταβλητών και μοντέλα επιμερισμού στη στοχαστική υδρολογία]

  [doc_id=61]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Μέτσοβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδας, Πρακτικά του Πρώτου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του ΕΜΠ για το Μέτσοβο, επιμέλεια Δ. Ρόκος, Μέτσοβο, 209–229, doi:10.13140/RG.2.1.2928.9205, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

  [doc_id=68]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and M. Mimikou, Country Paper for Greece, Management and Prevention of Crisis Situations: Floods, Droughts and Institutional Aspects, 3rd EURAQUA Technical Review, Rome, 63–77, doi:10.13140/RG.2.1.2142.4888, EURAQUA, 1996.

  [doc_id=69]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Mimikou, and D. Koutsoyiannis, Extreme floods in Greece: The case of 1994, U.S. - ITALY Research Workshop on the Hydrometeorology, Impacts, and Management of Extreme Floods, Perugia, Italy, doi:10.13140/RG.2.1.1945.8802, 1995.

  [Ακραίες πλημμύρες στην Ελλάδα: Η περίπτωση του 1994]

  [doc_id=73]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Zarris, and D. Koutsoyiannis, Occurrence and general characteristics of deposits in the Athens storm sewers, International Conference on Sewer Solids: Characteristics, Movement, Effects and Control, Dundee, U.K., doi:10.13140/RG.2.1.3780.8885, 1995.

  [Εμφάνιση και γενικά χαρακτηριστικά αποθέσεων φερτών σε αγωγούς ομβρίων της Αθήνας]

  [doc_id=72]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Weather types and geographical distribution of intense rainfall, Abstracts of the 5th International Conference on Precipitation, Elounda, Greece, 1.13, doi:10.13140/RG.2.1.1290.5208, 1995.

  [Τύποι καιρού και γεωγραφική κατανομή των ισχυρών βροχοπτώσεων]

  [doc_id=71]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and D. Pachakis, Deterministic chaos versus stochasticity in analysis and modelling of rainfall structure, Abstracts of the 5th International Conference on Precipitation, Elounda, Greece, 4.6, doi:10.13140/RG.2.1.1552.6648, 1995.

  [Ντετερμινιστικό χάος και στοχαστική θεώρηση στην ανάλυση και τη μοντελοποίηση της δομής της βροχής]

  [doc_id=70]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and I. Nalbantis, Intense rainfall and flood event classification by weather type, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 440, doi:10.13140/RG.2.1.4124.9520, European Geophysical Society, 1994.

  [Κατάταξη ισχυρών επεισοδίων βροχής και πλημμύρας κατά τύπο καιρού]

  [doc_id=75]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, Stochastic rainfall forecasting by conditional simulation using a scaling storm model, 19th General Assembly of the European Geophysical Society, Annales Geophysicae, Vol. 12, Supplement II, Part II, Grenoble, 324, 408, doi:10.13140/RG.2.1.1241.3682, European Geophysical Society, 1994.

  [Στοχαστική πρόγνωση της βροχής μέσω προσομοίωσης υπό συνθήκη με χρήση μοντέλου ομοιοθεσίας καταιγίδας]

  [doc_id=74]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Vafiadis, D. Tolikas, and D. Koutsoyiannis, HYDROSCOPE: The new Greek national database system for meteorological, hydrological and hydrogeological information, 2nd International Conference on Flow Regimes from International Experimental and Network Data, Braunschweig, doi:10.13140/RG.2.1.3182.8726, UNESCO, 1993.

  [ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Το νέο ελληνικό εθνικό σύστημα βάσης δεδομένων για μετεωρολογικές, υδρολογικές και υδρογεωλογικές πληροφορίες]

  [doc_id=480]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, On the concept of similar storms and their parameterization via scaling, 1992 Western Pacific Geophysical Meeting, American Geophysical Union, EOS Transactions, Hong Kong, 73/25, 34, American Geophysical Union, 1992.

  [Σχετικά με την έννοια των όμοιων καταιγίδων και την παραμετροποίησή τους μέσω ομοιοθεσίας]

  [doc_id=76]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. I. Nalbantis, D. Koutsoyiannis, and Th. Xanthopoulos, Modelling the Athens water supply system, 1st European Conference on Advances in Water Resources Technology, Athens, European Water Resources Association, 1991.

  [Κατασκευή μοντέλου του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας]

  [doc_id=77]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Μ. Αφτιάς, Κ. Τσολακίδης, και Θ. Ξανθόπουλος, Εναλλακτικές προοπτικές της εξέλιξης των καταναλώσεων στην Αθήνα, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 25–34, Γ. Φούντας, 1990.

  [doc_id=83]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, Δ. Κουτσογιάννης, Κ. Τσολακίδης, και Θ. Ξανθόπουλος, Σχεδιασμός και λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 101–108, doi:10.13140/RG.2.1.3952.9207, Γ. Φούντας, 1990.

  [doc_id=80]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Σ. Ρώτη, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά των λεκανών Μόρνου, Ευήνου και Υλίκης, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 55–64, doi:10.13140/RG.2.1.2177.3043, Γ. Φούντας, 1990.

  [doc_id=79]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, Αξιοπιστία και ασφάλεια του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Πρακτικά της ημερίδας: Προοπτικές επίλυσης του υδροδοτικού προβλήματος της Αθήνας, επιμέλεια Δ. Κουτσογιάννης, Αθήνα, 91–100, doi:10.13140/RG.2.1.1980.6968, Γ. Φούντας, 1990.

  [doc_id=78]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Geophysical time series and climatic change - A skeptic's view, Geophysical Time Series Workshop, National Hydrology Research Centre, Environment Canada, Saskatoon, Saskatchewan, Canada, 1988.

  [Γεωφυσικές χρονοσειρές και κλιματική αλλαγή - Η θεώρηση ενός σκεπτικιστή]

  [doc_id=918]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογία και ποσοτικές εκτιμήσεις φερτών υλικών, Πρακτικά σεμιναρίου έργων εγγείων βελτιώσεων, Αθήνα, 174–188, doi:10.13140/RG.2.1.1718.5528, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, 1986.

  [doc_id=81]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Katsiri, A. Andreadakis, and D. Koutsoyiannis, Assimilative capacity of the Kalamas River and the Lake Pamvotis, Proceedings of the 2nd International Symposium on Environmental Technology for Developing Countries, Istanbul, Turkey, doi:10.13140/RG.2.1.4995.3520, 1984.

  [Αφομοιωτική ικανότητα του ποταμού Καλαμά και της λίμνης Ιωαννίνων]

  [doc_id=82]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Flood risk assessment in the region of Attica, 9th International Conference on Civil Protection & New Technologies - Safe Thessaloniki 2022, Thessaloniki, Greece, Σεπτέμβριος 2022.

  [doc_id=2238]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Sigourou, V. Pagana, P. Dimitriadis, A. Tsouni, T. Iliopoulou, G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Chardavellas, D. Dimitrakopoulou, N. Mamassis, C. Contoes, and D. Koutsoyiannis, Proposed methodology for urban flood-risk assessment at river-basin level: the case study of the Pikrodafni river basin in Athens, Greece, Global Flood Partnership 2022 Annual Meeting, Leeds, UK, Σεπτέμβριος 2022.

  [doc_id=2237]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

Δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 1. Α. Ευστρατιάδης, Ο κύκλος του αστικού νερού και το ζήτημα της βιωσιμότητας: από τα μεγάλης εμβέλειας έργα υποδομής ως τις μικρές τοπικές επεμβάσεις, ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ – Το νερό ως κοινωνικό αγαθό, Σεράφειο, Κοινωνία των Πολιτών Δήμου Αθηναίων, 2024.

  [doc_id=2450]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ο Νείλος και τα δώρα του στην υδρολογία και την κλιματολογία απ' την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Σειρά Ομιλιών 'Επίκαιρα Θέματα', Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.32656.99844, Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 2023.

  [doc_id=2355]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, P. Defteraios, N. D. Lagaros, and N. Mamassis, Values and costs in history, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2332]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, R. Ioannidis, E. Frangedaki, P. Dimitriadis, T. Iliopoulou, D. Koutsoyiannis, and N. D. Lagaros, Wildfires, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2331]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and Wealth_1, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2330]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2329]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, Τhe feasibility of energy projects, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2328]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Φραγγεδάκη, 3D printing. Προοπτικές και ο ρόλος του μηχανικού, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2327]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τι είναι και τι θέλει η «κλιματική κρίση», Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2326]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. T. Iliopoulou, and D. Koutsoyiannis, A cool look at rainfall climatic changes in Greece and worldwide, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2325]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ρ. Ιωαννίδης, Χωρικός και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για την ένταξη των έργων υποδομής στο τοπίο, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2321]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, Wildfires. Case study: The fire in Euboea 2021, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2320]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. G.-F. Sargentis, Feasibility of the RE infrastructures: The role of beauty, Stuff we don't mention in the normal course of studies, Rovies, National Technical University of Athens (NTUA), 2023.

  [doc_id=2319]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2318]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Υπερπληθυσμός και περιβαλλοντικός ντετερμινισμός, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2317]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Δημητριάδης, και Σ. Σιγούρου, Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Β: Η σημαντικότητα της διερεύνησης πεδίου στην εκτίμηση του πλημμυρικού ρίσκου, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2316]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Δημητριάδης, και Σ. Σιγούρου, Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Α: Ανάλυση της αβεβαιότητας στην εκτίμηση του πλημμυρικού ρίσκου (φυσικής διεργασίας και μοντέλου πλημμύρας), Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2315]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Σιγούρου, Αντιμετώπιση και διαχείριση φυσικών καταστροφών με έμφαση στις πλημμύρες. Μέρος Γ: Μεθοδολογία εκτίμησης πλημμυρικού κινδύνου - τεχνολογίες έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης - μέτρα αντιμετώπισης, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2314]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Η επικοινωνία της “κλιματικής αλλαγής”, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2313]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Η επίδραση της “κλιματικής αλλαγής” στο ενεργειακό μίγμα, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2312]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Κλίμα-Κλιματική αλλαγή: Βασικές έννοιες, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2311]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Εισαγωγή στο πλέγμα νερού-ενέργειας-τροφίμων, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2310]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Χιωτίνης, «Τεχνητή νοημοσύνη»: Φόβοι, προοπτικές, και ο ρόλος του μηχανικού, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2309]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, Γλώσσα και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, Παραλειπόμενα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ροβιές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), 2023.

  [doc_id=2308]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Αρχαία ελληνική επιστημονική πρόοδος και νεότερες επιστημονικές οπισθοδρομήσεις, Σειρά διαλέξεων: «Το νερό από την αρχαιότητα ως σήμερα», Θεσσαλονίκη, doi:10.13140/RG.2.2.25322.18887/1, Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, 2023.

  [doc_id=2288]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Η επίδραση της “κλιματικής αλλαγής” στο ενεργειακό μίγμα, Εκδήλωση/συζήτηση: κλιματική κρίση ή η κρίση ως τεχνική διακυβέρνησης;, Αθήνα, 2023.

  [doc_id=2286]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Η επικοινωνία της “κλιματικής αλλαγής”, Εκδήλωση/συζήτηση: κλιματική κρίση ή η κρίση ως τεχνική διακυβέρνησης;, Αθήνα, 2023.

  [doc_id=2285]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τι είναι και τι θέλει η «κλιματική κρίση», Εκδήλωση/συζήτηση: κλιματική κρίση ή η κρίση ως τεχνική διακυβέρνησης;, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.12296.90881, 2023.

  [doc_id=2284]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Do hydrological data support the climate crisis doctrine? (Invited), MDPI World Water Day Webinar 2023: Accelerating Change, Europe/China, doi:10.13140/RG.2.2.10198.11843, 2023.

  [doc_id=2278]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, T. Iliopoulou, A. Koukouvinos, N. Malamos, N. Mamassis, P. Dimitriadis, N Tepetidis, and D. Markantonis, Extreme rainfall modelling for engineering design: a new methodology and its application over the Greek territory (invited), Risk Management: Extremes of Flood and Drought, Europe/China, UNESCO, 2023.

  [doc_id=2270]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Αναζητώντας την κλιματική κρίση στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τη Γη, Επιστήμη και Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας για την Αντιμετώπιση των Πλημμυρών, Ηράκλειο Κρήτης, doi:10.13140/RG.2.2.16885.24804, ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης, 2023.

  [doc_id=2267]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, From Thales to Aristotle and Heron of Alexandria: The development of hydrology in the Greek antiquity and its relevance to modern times (invited), 2nd International Seminar on Water Culture, Dujiangyan City, Sichuan province, Beijing, China, doi:10.13140/RG.2.2.21971.25126, China Institute of Water Resources and Hydropower Research, 2022.

  [doc_id=2261]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Stochastics of Hydroclimatic Extremes - Βιβλιοπαρουσίαση, Βιβλιοπαρουσίαση Κάλλιπος, 2022.

  [doc_id=2233]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Revisiting causality using stochastics, Scientific Conference in honour of the Prof. Em. Gerasimos A. Athanassoulis, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.13055.28327, National Technical University of Athens, 2022.

  [doc_id=2216]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τσούνη, Σ. Σιγούρου, Β. Παγάνα, Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Π. Δημητριάδης, Θ. Ηλιοπούλου, Γ.-Φ. Σαργέντης, Ρ. Ιωαννίδης, Δ. Δημητρακοπούλου, Ε. Χαρδαβέλλας, Σ. Βαβουλογιάννης, και Β. Κυριακούλη, Εκτίμηση κινδύνου πλημμύρας στο ρέμα Πικροδάφνης, Παρουσίαση αποτελεσμάτων της Α’ Φάσης της Προγραμματικής Σύμβασης Περιφέρειας Αττικής-Ε.Α.Α, Αθήνα, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, 2022.

  [doc_id=2190]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Αναζητώντας τις αιτίες της «κλιματικής κρίσης», Κλιματική μεταβολή και πρωτογενής τομέας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.24681.77920/2, Γεωτεχνική Ενωτική Κίνηση, Αθήνα, 2022.

  [doc_id=2176]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The perpetual change in climate and the technology-augmented human ability of adaptation (Invited), Water 3rd Webinar | Climate Change and Water Resources: Evidence, Impacts, Adaptation, doi:10.13140/RG.2.2.22354.27849, 2021.

  [doc_id=2139]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Contribution to the Panel Session: Advancing New Methods for the Treatment of Climate Change and Extreme Events (Invited), 2021 World Environmental & Water Resources Congress, Virtual Online, doi:10.13140/RG.2.2.31716.71046, American Society of Civil Engineers, 2021.

  [doc_id=2129]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Ancient climate and the modern myth of climate crisis, From the Myths of Hercules to the reality of climate change, doi:10.13140/RG.2.2.35277.87520, UNESCO, International Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR), Thessaloniki, 2020.

  [doc_id=2076]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Climate of the past and present, and its hydrological relevance, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2020), doi:10.13140/RG.2.2.20826.77761, Russian Academy of Sciences, Moscow, 2020.

  [doc_id=2065]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Advances in stochastics of hydroclimatic extremes, Giornata di studio in memoria di Baldassare Bacchi, Brescia, Italy, doi:10.13140/RG.2.2.30655.05282/1, Universita Degli Studi di Brescia, 2019.

  [doc_id=2010]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Stochastic simulation of time irreversible processes, Invited Lecture, Rome, Università di Roma "La Sapienza", 2019.

  [doc_id=1986]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, Θ. Ηλιοπούλου, Σ. Αντωνιάδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Εθνικού Υδρομετρικού Δικτύου, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.

  [doc_id=1973]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net): Εξέλιξη εργασιών, προκλήσεις & προοπτικές, Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Δεύτερη συνάντηση φορέων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2019.

  [doc_id=1972]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. A. Efstratiadis, Dams and their environmental impacts in Greece: insights, problems and challenges, Adaptive Management of Barriers in European Rivers (AMBER) River conservation actions – Greece AMBER National Workshop, Ministry of Environment & Energy, doi:10.13140/RG.2.2.22475.44323, Athens, 2019.

  [Φράγματα στην Ελλάδα και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις: εμβάθυνση, προβλήματα και προοπτικές]

  [doc_id=1951]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Π. Δευτεραίος, Η εξέλιξη της επιστήμης και τεχνολογίας νερού στην αρχαία Αθήνα, Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα, Χανιά, doi:10.13140/RG.2.2.31867.16167, Πολυτεχνείο Κρήτης, 2019.

  [doc_id=1941]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η τραγωδία της υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα της κρίσης, Ημερίδα Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών (ΕΘΕΜ), Αθήνα, 2019.

  [doc_id=1931]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Αντιπλημμυρικά έργα ή έλεγχοι χρήσεων γης για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρών;, Διαχείριση φυσικών καταστροφών: Προτεραιότητες, δικαιώματα, ευθύνες, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2019.

  [doc_id=1929]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Climate change impacts on hydrological science: How the climate change agenda has lowered the scientific level of hydrology, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2018), doi:10.13140/RG.2.2.11110.06727, Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, 2018.

  [doc_id=1901]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Modelling extreme rainfall in the era of climate change concerns: Towards a consistent stochastic methodology, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2018), doi:10.13140/RG.2.2.22015.25766, Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 2018.

  [doc_id=1897]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Δίκτυο Ανοιχτής Πληροφορίας Υδροσυστημάτων (OpenHi.net), Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας Θαλασσών και Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS) - Πρώτη συνάντηση φορέων, Ανάβυσσος, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 2018.

  [doc_id=1872]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Για το βιβλίο του Θ. Ξανθόπουλου: «Ρέκβιεμ με Κρεσέντο», Παρουσίαση του βιβλίου «Ρέκβιεμ με κρεσέντο;Homo Sapiens, ο τελευταίος του γένους των ανθρώπων», Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.12794.41927, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

  [doc_id=1778]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Παρουσίαση του βιβλίου: Evolution of Water Supply Through the Millennia, Διαχρονική εξέλιξη Τεχνολογιών Διαχείρισης Νερού και Αποβλήτων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, Πάτρα, Πάτρα, 2017.

  [doc_id=1762]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, Hydrologists against the terrifying uncertainty: Is the beast invincible?, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2017), Moscow State University, Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, 2017.

  [Οι υδρολόγοι απέναντι στην τρομακτική αβεβαιότητα: Είναι το τέρας ανίκητο;]

  [doc_id=1756]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, Water resources management in practice: From sophisticated simulations to simple decisions, School for Young Scientists “Modelling and forecasting of river flows and managing hydrological risks: Towards a new generation of methods” (2017), Moscow State University, Russian Academy of Sciences, Lomonosov Moscow State University, 2017.

  [Η διαχείριση των υδατικών πόρων στην πράξη: Από τις εξειδικευμένες προσομοιώσεις στις απλές αποφάσεις]

  [doc_id=1755]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. K. Ρίσβα, Δ. Νικολόπουλος, Α. Ευστρατιάδης, και Ι. Ναλμπάντης, Ένα φειδωλό μοντέλο για την πρόβλεψη των χαμηλών ροών σε Mεσογειακά υδατορεύματα, 5ο Πσνελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, ΑΘήνα, 2017.

  [doc_id=1752]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Η συμβολή των Συστημάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας στον υδρολογικό σχεδιασμό, 5ο Πσνελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ, ΑΘήνα, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1748]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Saving the world from climate threats vs. dispelling climate myths and fears, Invited Seminar, Lunz am See, Austria, doi:10.13140/RG.2.2.34278.42565, WasserCluster Lunz – Biologische Station GmbH, 2017.

  [Σωτηρία του κόσμου από τις κλιματικές απειλές ή εξάλειψη των μύθων και των φόβων για το κλίμα;]

  [doc_id=1706]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Περιβάλλον, Νερό, Ενέργεια και αναζήτηση του Ορθού Λόγου, Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, Λάρισα, doi:10.13140/RG.2.2.36732.13443, ΔΕΥΑ Λάρισας, 2016.

  [doc_id=1619]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ο. Δασκάλου, Α. Κουκουβίνος, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογία βέλτιστης χωροθέτησης & διαστασιολόγησης ΑΠΕ με χρήση λογισμικού ArcGIS 10.3: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ArcGIS, Crowne Plaza, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2016.

  [doc_id=1616]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Α. Κουκουβίνος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η ποσοτική διάσταση της ΟΠΥ 2000/60, Η Οδηγία 2000/60 και η Προστασία των Εσωτερικών Υδάτων: Έρευνα και Προοπτικές, Αθήνα, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ειδική Γραματεία Υδάτων – Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 2015.

  [doc_id=1541]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Λυκούδης, και Γ. Καραβοκυρός, Το δίκτυο δεδομένων «Δευκαλίων», Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

  [doc_id=1471]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Δ. Κούσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προκλήσεις και προοπτικές του ερευνητικού προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ , Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

  [doc_id=1470]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Το ερευνητικό έργο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ: Ελληνικό και διεθνές πλαίσιο, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, doi:10.13140/RG.2.2.34539.95521, 2014.

  [doc_id=1469]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Κουκουβίνος, Προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο υδρολογίας πλημμυρών, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

  [doc_id=1468]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Δ. Κούσης, και Α. Ευστρατιάδης, Μοντέλα υδρολογικής προσομοίωσης και πρόγνωσης, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

  [doc_id=1467]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Προσαρμογή περιοχικών υδρολογικών σχέσεων στις Ελληνικές λεκάνες, Ημερίδα Ερευνητικού Προγράμματος ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ «Εκτίμηση πλημμυρικών ροών στην Ελλάδα σε συνθήκες υδροκλιματικής μεταβλητότητας: Ανάπτυξη φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων», Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 2014.

  [doc_id=1466]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τέγος, Α. Ευστρατιάδης, Α. Βαρβέρης, Ν. Μαμάσης, Α. Κουκουβίνος, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση και υλοποίηση περιορισμών οικολογικής παροχής σε μεγάλα Υ/Η έργα: Η περίπτωση του Αχελώου, Η οικολογική παροχή των ποταμών και η σημασία της ορθής εκτίμησής της, Κτήριο "Κωστής Παλαμάς" Πανεπιστημίου Αθηνών, 2014.

  [doc_id=1455]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Προοπτικές συνδυασμένης διαχείρισης νερού και ενέργειας στην περιοχή της Θεσσαλίας, Φορέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων: Μια απαραίτητη εκσυγχρονιστική πρωτοβουλία αλλά και αναγκαία προϋπόθεση για την διαφύλαξη της οικολογικής ισορροπίας, Λάρισα, 21 pages, doi:10.13140/RG.2.2.15760.61442, ΤΕΕ/Τμήμα ΚΔ Θεσσαλίας, 2014.

  [doc_id=1434]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εξερεύνηση της αρχαιοελληνικής υδραυλικής τεχνολογίας με την χρήση διαδικτυακής βάσης δεδομένων, Υδροτεχνολογίες στην Αρχαία Ελλάδα, επιμέλεια Ε. Γ. Κολοκυθά, Θεσσαλονίκη, 21 pages, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2013.

  [doc_id=1342]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. D. Koussis, S. Lykoudis, A. Efstratiadis, A. Koukouvinos, N. Mamassis, D. Koutsoyiannis, A. Peppas, and A. Maheras, Estimating flood flows in ungauged Greek basins under hydroclimatic variability (Deukalion project) - Development of physically-established conceptual-probabilistic framework and computational tools, Climate and Environmental Change in the Mediterranean Region, Pylos, Navarino Environmental Observatory, 2012.

  [Εκτιμώντας τις πλημμυρικές ροές σε μη εξοπλισμένες Ελληνικές λεκάνες υπό καθεστώς υδροκλιματικής μεταβλητότητας (ερευνητικό έργο Δευκαλίων) – Ανάπτυξη ενός φυσικά εδραιωμένου εννοιολογικού-πιθανοτικού πλαισίου και υπολογιστικών εργαλείων]

  [doc_id=1292]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Re-establishing the link of hydrology with engineering, Invited lecture at the National Institute of Agronomy of Tunis (INAT), Tunis, Tunisia, doi:10.13140/RG.2.2.32862.23361, 2012.

  [Αποκατάσταση της σύνδεσης της υδρολογίας με την τεχνολογία]

  [doc_id=1288]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Water control in the Greek cities (solicited), Water systems and urbanization in Africa and beyond, Uppsala, Sweden, doi:10.13140/RG.2.2.36217.67680, 2012.

  [Ρυθμίσεις για το νερό στις Ελληνικές πόλεις (Προσκεκλημένη ομιλία)]

  [doc_id=1195]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Το κλίμα αλλάζει … εδώ και 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια, Το κλίμα της γης: αλλάζει ή το αλλάζουμε;, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.24054.19524, Σύλλογος αποφοίτων Massachusetts Institute of Technology, Σύλλογος αποφοίτων University of Michigan, Αθήνα, 2011.

  [doc_id=1181]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Uncertainty estimation in hydrology: Incorporating physical knowledge in stochastic modeling of uncertain systems, Invited Seminar at the University of Uppsala, Uppsala, doi:10.13140/RG.2.2.25731.91684, 2011.

  [Εκτίμηση της αβεβαιότητας στην υδρολογία: Ενσωμάτωση της φυσικής γνώσης στη στοχαστική μοντελοποίηση αβέβαιων συστημάτων]

  [doc_id=1156]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική αβεβαιότητα και διαχείριση υδατικών πόρων - από την επιστήμη στην μαντική (και τούμπαλιν…), 23η τακτική συνέλευση της ΕΔΕΥΑ, Λάρισα, Λάρισα, 2011.

  [doc_id=1155]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, and D. Koutsoyiannis, God and the arrogant species: Contrasting nature's intrinsic uncertainty with our climate simulating supercomputers, 104th Annual Conference & Exhibition, Orlando, Florida, Air & Waste Management Association, 2011.

  [doc_id=1153]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Κοζάνης, Γεωχωρικά συστήματα με Python - Πως να κάνετε μία εφαρμογή γραμμένη σε Django γεωγραφική χρησιμοποιώντας GeoDjango, Συνάντηση Ελλήνων Προγραμματιστών Python, Αθήνα, http://lanyrd.com/2011/pygr-june/, 2011.

  [doc_id=1151]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, Models in practice: Experience from the water supply system of Athens, Invited lecture, Tokyo, Tokyo Metropolitan University, 2010.

  [Μοντέλα στην πράξη: Εμπειρία από το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας]

  [doc_id=1095]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Loukas, A. Efstratiadis, and L. Vasiliades, Review of existing simulation based flood-frequency frameworks in Greece, EU COST Action ES0901: European Procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq) - 3rd Management Committee Meeting, Prague, 2010.

  [Επισκόπηση υφιστάμενων πλαισίων προσομοίωσης της συχνότητας πλημμυρών στην Ελλάδα]

  [doc_id=1060]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, L. Vasiliades, and A. Loukas, Review of existing statistical methods for flood frequency estimation in Greece, EU COST Action ES0901: European Procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq) - 3rd Management Committee Meeting, Prague, 2010.

  [Επισκόπηση υφιστάμενων στατιστικών μεθόδων για την εκτίμηση της συχνότητας πλημμυρών στην Ελλάδα]

  [doc_id=1059]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Zarris, Analysis of the environmental flow requirement incorporating the effective discharge concept, Proceedings of the 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, Athens, 1125–1130, International Association of Hydraulic Research, National Technical University of Athens, 2010.

  [Ανάλυση της απαίτησης περιβαλλοντικής ροής με ενσωμάτωση της έννοιας της αποτελεσματικής παροχής]

  [doc_id=992]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Στρατηγική αντιμετώπισης των πλημμυρών: Σύγχρονο τεχνολογικό πλαίσιο, Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας: Η πρόκληση για το μέλλον, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.27671.78242, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Αθήνα, 2010.

  [doc_id=972]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Υδροσκόπιο: Από το χθες στο αύριο, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.19283.17447, Αθήνα, 2010.

  [doc_id=971]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Ε. Τηλιγάδας, Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Σαλαχώρης, Γ. Καραβοκυρός, Σ. Μίχας, Κ. Νουτσόπουλος, Α. Χριστοφίδης, Σ. Κοζάνης, Α. Ευστρατιάδης, Ε. Ρόζος, και Λ. Μπενσασσών, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής, Μετεωρολογικής και Γεωγραφικής Πληροφορίας, Προς μια ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων υδατικών προβλημάτων: Aξιοποιώντας την Πληροφορία και την Πληροφορική για την Πληροφόρηση, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα, 2010.

  [doc_id=968]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Hurst-Kolmogorov dynamics and uncertainty, Workshop on Nonstationarity, Hydrologic Frequency Analysis, and Water Management, Boulder, Colorado, USA, doi:10.13140/RG.2.2.36060.39045, International Center for Integrated Water Resources Management, US Army Corps of Engineers, United States Geological Survey, US Department of the Interior - Bureau of Reclamation, National Oceanic and Atmospheric Administration, US Environmental Protection Agency, Colorado State University, 2010.

  [Δυναμική Hurst-Kolmogorov και αβεβαιότητα]

  [doc_id=944]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ο Κηφισός ως ποταμός, 2η Επιστημονική Διημερίδα για τον Κηφισό, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.17186.02245, Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του Κηφισού και των Παραχειμάρρων του, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009.

  [doc_id=941]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Safiolea, A. Efstratiadis, S. Kozanis, I. Liagouris, and C. Papathanasiou, Integrated modelling of a River-Reservoir system using OpenMI, OpenMI-LIFE Pinios Workshop, Volos, 2009.

  [Ολοκληρωμένη μοντελοποίηση ενός συστήματος ποταμού-ταμιευτήρα με χρήση του Open-MI]

  [doc_id=920]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Makropoulos, E. Safiolea, A. Efstratiadis, E. Oikonomidou, and V. Kaffes, Multi-reservoir management with OpenMI, OpenMI-LIFE Pinios Workshop, Volos, 2009.

  [Διαχείριση πολλαπλών ταμιευτήρων με το OpenMI]

  [doc_id=919]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Α. Τέγος, Υδρομετεωρολογικά ζητήματα στην αρχαία ελληνική επιστήμη και φιλοσοφία, Η Οικο-νομία του Νερού, επιμέλεια Η. Ευθυμιόπουλος και Μ. Μοδινός, Ύδρα, doi:10.13140/RG.2.2.25574.63040, Ελληνικά Γράμματα, 2009.

  [doc_id=916]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Μακρόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση του αστικού νερού, Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Η Πράσινη Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Λειτουργίας των Πόλεων, Αθήνα, Ecocity, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, 2009.

  [doc_id=911]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Entropy as an explanatory concept and modelling tool in hydrology, Invited lecture, Rome, doi:10.13140/RG.2.2.31902.13124, Università di Roma "La Sapienza", 2008.

  [Η εντροπία ως ερμηνευτική έννοια και ως εργαλείο μοντελοποίησης στην υδρολογία]

  [doc_id=879]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Climate change as a scapegoat in water science, technology and management, EUREAU Workshop on Climate Changes Impact on Water Resources with Emphasis on Potable Water, Chania, doi:10.13140/RG.2.2.35519.71843, European Association of Water and Wastewater Services, Hellenic Union of Water and Wastewater Enterprises, 2008.

  [Η κλιματική αλλαγή ως αποδιοπομπαίος τράγος στην επιστήμη, τεχνολογία και διαχείριση του νερού]

  [doc_id=865]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός στην Ελλάδα - Αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης, O ρόλος της επιστήμης στην πορεία ανασυγκρότησης της πυρόπληκτης περιοχής, Καλαμάτα, doi:10.13140/RG.2.2.12991.71844, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2008.

  [doc_id=859]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Ενέργεια, νερό και γεωργία: Προοπτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στο Νομό Καρδίτσας, Διαχείριση Υδατικών Πόρων στο Νομό Καρδίτσας, Ημερίδα της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ), Καρδίτσα, doi:10.13140/RG.2.2.33124.37760, 2008.

  [doc_id=843]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Safiolea, I. Liagouris, A. Efstratiadis, and S. Kozanis, Impact of climate change scenarios on the reliability of a reservoir, 2nd OpenMI-Life and Association Workshops On Integrated Modelling for Integrated Water Management, CEH, Wallingford, UK, 2007.

  [Επιπτώσεις σεναρίων κλιματικής αλλαγής στην αξιοπιστία ταμιευτήρα]

  [doc_id=842]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Efstratiadis, S. Kozanis, I. Liagouris, and E. Safiolea, Migration of a reservoir management model (RMM-NTUA), 1st OpenMI Life Workshop, Aquafin, Aartselaar, Belgium, 2007.

  [Ενσωμάτωση ενός μοντέλου διαχείρισης ταμιευτήρα (RMM-NTUA)]

  [doc_id=834]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Δ. Κουτσογιάννης, και Ν. Μαμάσης, Βελτιστοποίηση της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο "Περιβάλλον - Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων", Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, European Council of Civil Engineers, 2007.

  [doc_id=818]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Προς ένα εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, Γνωμοδοτική Επιτροπή Υδάτων, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.36479.82089, 2007.

  [doc_id=783]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Kozanis, and A. Efstratiadis, Zygos: A basin processes simulation model, 21st European Conference for ESRI Users, Athens, Greece, 2006.

  [Ζυγός: Ένα μοντέλο προσομοίωσης των διεργασιών λεκάνης απορροής]

  [doc_id=754]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, Ρ. Μαυροδήμου, Α. Κουκουβίνος, και Ν. Μαμάσης, Το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Ελλάδας (προσκεκλημένη ομιλία), Διεθνές Συνέδριο: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Φάληρο, doi:10.13140/RG.2.2.30398.08005, CoPraNet, Μεσόγειος SOS, 2006.

  [doc_id=741]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, και Δ. Κουτσογιάννης, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας 2006, Αθήνα, 2006.

  [doc_id=721]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The underestimation of probability of extreme rainfall and flood by prevailing statistical methodologies and how to avoid it, EU COST Action C22: Urban Flood Management, 2nd meeting, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.25469.77286, University of Athens, 2006.

  [Η υπεκτίμηση της πιθανότητας ακραίων βροχοπτώσεων και πλημμυρών από τις επικρατούσες στατιστικές μεθοδολογίες και πως θα την αποφύγουμε]

  [doc_id=719]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, and D. Koutsoyiannis, Managing water supply resources in karstic environment (temperate climate), UNESCO Workshop - Integrated Urban Water Management in Temperate Climates, Belgrade, doi:10.13140/RG.2.2.28756.40329/1, 2006.

  [Διαχείριση υδρευτικών πόρων σε καρστικό περιβάλλον (εύκρατο κλίμα)]

  [doc_id=718]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A new stochastic hydrological framework inspired by the Athens water resource system, Invited lecture, Bologna, doi:10.13140/RG.2.2.28546.68809, University of Bologna, 2006.

  [Νέο πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας εμπνευσμένο από το σύστημα υδατικών πόρων της Αθήνας]

  [doc_id=715]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Z. W. Kundzewicz, and D. Koutsoyiannis, The peer review system revisited, Hydrology Journal Editors Meeting, Vienna, doi:10.13140/RG.2.2.32180.65920, Advances in Water Resources, Hydrological Processes, Hydrological Sciences Journal, Hydrology and Earth System Sciences, Journal of Hydrology, Journal of River Basin Management, Nordic Hydrology, Water Resources Research, 2006.

  [Επαναθεώρηση του συστήματος ισότιμης αξιολόγησης]

  [doc_id=713]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Στρατηγικές και αλγόριθμοι πολυκριτηριακής βαθμονόμησης σύνθετων υδρολογικών μοντέλων, Κύκλος παρουσιάσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων ΤΥΠΥΘΕ, Αθήνα, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2006.

  [doc_id=705]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή, Η ύδρευση της Καρδίτσας - Προβλήματα και προοπτικές, Καρδίτσα, doi:10.13140/RG.2.2.28825.21602, Δήμος Καρδίτσας, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καρδίτσας, 2006.

  [doc_id=703]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A new stochastic hydrologic framework inspired by the Athens water resource system, Invited lecture, Durham, N. Carolina, doi:10.13140/RG.2.2.28546.68809, School of Engineering, Duke University, 2006.

  [Νέο πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας εμπνευσμένο από το σύστημα υδατικών πόρων της Αθήνας]

  [doc_id=700]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A new stochastic hydrologic framework inspired by the Athens water resource system, Invited lecture, Atlanta, doi:10.13140/RG.2.2.28546.68809, School of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology, 2006.

  [Νέο πλαίσιο στοχαστικής υδρολογίας εμπνευσμένο από το σύστημα υδατικών πόρων της Αθήνας]

  [doc_id=699]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The management of the Athens water resource system: Methodology and implementation, Invited lecture, Atlanta, doi:10.13140/RG.2.2.11209.13928, Georgia Water Resources Institute, 2006.

  [Η διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας: Μεθοδολογία και εφαρμογή]

  [doc_id=698]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Η. Βασιλόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Νέες μορφές συλλογής και αποχέτευσης ακαθάρτων, Διαχείριση υγρών αποβλήτων με αποκεντρωμένα συστήματα επεξεργασίας, Νεοχώρι Καρδίτσας, doi:10.13140/RG.2.2.31341.79846, Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, Δήμος Καρδίτσας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2005.

  [doc_id=1353]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The management of the Athens water resource system: Methodological issues, Invited lecture, San Diego, doi:10.13140/RG.2.2.12886.86089, Hydrologic Research Center, 2005.

  [Η διαχείριση του συστήματος υδατικών πόρων της Αθήνας: Μεθοδολογικά ζητήματα]

  [doc_id=691]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, και Ν. Μαμάσης, ΟΔΥΣΣΕΥΣ: Πληροφοριακό σύστημα για την προσομοίωση και διαχείριση υδροσυστημάτων, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.14145.15203, Marathon Data Systems, 2005.

  [doc_id=690]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ρόζος, ΔΙΨΟΣ: Μοντέλο εκτίμησης υδατικών αναγκών, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

  [doc_id=689]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ: Μοντέλο προσομοίωσης και βέλτιστης διαχείρισης συστημάτων υδατικών πόρων, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

  [doc_id=688]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Κοζάνης, ΥΔΡΟΓΝΩΜΩΝ: Υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης και επεξεργασίας υδρολογικών δεδομένων, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

  [doc_id=687]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Νουτσόπουλος, Μοντέλα ποιότητας, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

  [doc_id=686]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ: Μοντέλο γεω-υδρολογικής προσομοίωσης λεκάνης απορροής, 15η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.) ArcInfo - ArcView - ArcIMS, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2005.

  [doc_id=685]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ευστρατιάδης, Μη γραμμικές μέθοδοι σε πολυκριτηριακά προβλήματα υδατικών πόρων, Δίκτυο "Υδρομέδων" - 1η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων, Πάτρα, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2005.

  [doc_id=666]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Some thoughts about stochastic hydrologic modelling inspired by the Canadian wilderness, Seminar 17/6/2005, Athens, Department of Water Resources, Hydraulic and Maritime Engineering – National Technical University of Athens, 2005.

  [Σκέψεις για τη στοχαστική υδρολογική μοντελοποίηση εμπνευσμένες από τους αγριότοπους του Καναδά]

  [doc_id=664]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Η κλιματική αβεβαιότητα, το φαινόμενο Ιωσήφ και η διαχείριση των υδατικών πόρων, Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21ο αιώνα - Τα κρίσιμα προβλήματα - Ατμόσφαιρα και κλίμα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.22533.76008, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, 2005.

  [doc_id=662]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ζαλαχώρη, και Α. Ανδρεαδάκης, Παρασιτικές Εισροές σε Δίκτυα Ακαθάρτων, Συμπόσιο για τη Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Θήβα, doi:10.13140/RG.2.2.18339.45607, 2005.

  [doc_id=658]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Η βεβαιότητα της κλιματικής αλλαγής και η κλιματική αβεβαιότητα από την οπτική της υδρολογίας και της διαχείρισης των υδατικών πόρων, Προσκεκλημένη διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, doi:10.13140/RG.2.2.31761.22888, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2004.

  [doc_id=659]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μεθοδολογική προσέγγιση για τις όμβριες καμπύλες της Αθήνας, Αντιπλημμυρική προστασία Αττικής, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.21694.89926, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 2004.

  [doc_id=625]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Ευστρατιάδης, Το υπολογιστικό σύστημα Υδρονομέας και η εφαρμογή του στην μελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου, Διαχείριση υδατικών πόρων με έμφαση στην Ήπειρο, Ιωάννινα, doi:10.13140/RG.2.2.35116.67205, Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, 2003.

  [doc_id=593]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μαθηματικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων, Ημερίδα Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (Παρ. Άρτας), Άρτα, doi:10.13140/RG.2.2.16320.94722, 2003.

  [doc_id=576]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Πασπαλλής, και Δ. Κουτσογιάννης, Γεωμορφομετρικά χαρακτηριστικά των υδρολογικών λεκανών της Ελλάδας, 12η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Marathon Data Systems, Αθήνα, 2002.

  [doc_id=582]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Ζαρρής, Ε. Λυκούδη, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση των αποθέσεων φερτών υλικών σε υδροηλεκτρικούς ταμιευτήρες, Ημερίδα για την παρουσίαση των ερευνητικών προγραμμάτων της ΔΕΗ/ΔΑΥΕ, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.10239.20649, Διεύθυνση Ανάπτυξης Υδροηλεκτρικών Έργων – Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, 2002.

  [doc_id=548]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ευστρατιάδης, και Α. Κουκουβίνος, Υδρολογική διερεύνηση της διαχείρισης της λίμνης Πλαστήρα, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου "Διερεύνηση των δυνατοτήτων διαχείρισης και προστασίας της ποιότητας της Λίμνης Πλαστήρα", doi:10.13140/RG.2.2.16950.09286, Δήμος Καρδίτσας, Καρδίτσα, 2002.

  [doc_id=510]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων στη διαχείριση υδατικών πόρων: Η περίπτωση του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Νερό και Περιβάλλον, 2η Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.27016.42248, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2001.

  [doc_id=285]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογική θεώρηση της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού έργου Πλαστήρα, Διημερίδα για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στη λίμνη Πλαστήρα, Νεοχώρι Καρδίτσας, doi:10.13140/RG.2.2.28694.14408, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Καρδίτσας, 2001.

  [doc_id=84]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Τεύχος Ομιλιών, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, 220 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, Αθήνα, 2000.

  [doc_id=1158]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κουτσογιάννης, Δ., και Χ. Κοκκώσης (επιμέλεια), Πρακτικά, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

  [doc_id=830]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Σ. Πολιτάκη, Εξέλιξη της ζήτησης στην Αθήνα, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

  [doc_id=393]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Διαχείριση αστικών υδατικών συστημάτων: Επισημάνσεις - προβληματισμοί - απόψεις, Νερό και Περιβάλλον, Ημερίδα της ΕΥΔΑΠ για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.24499.84006, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

  [doc_id=89]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Ξανθάκης, και Δ. Κουτσογιάννης, Σχέδιο διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας για την προσεχή πενταετία, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.19886.10562, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

  [doc_id=88]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Κοκκώσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Ημερίδα με θέμα Νερό για την πόλη: Στρατηγικός σχεδιασμός, διαχείριση της ζήτησης και έλεγχος των διαρροών στα δίκτυα, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.33307.87843, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 2000.

  [doc_id=87]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Μαντούδη, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μοντέλο ισοζυγίου υδρολογικής λεκάνης με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 10η συνάντηση Ελλήνων χρηστών ArcInfo - ArcView, Αθήνα, Marathon Data Systems, 2000.

  [doc_id=86]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ν. Μαμάσης, και Ε. Αραπάκη, Η λειψυδρία στη Αιθιοπία: Μια πρώτη προσέγγιση, Εκδήλωση αλληλεγγύης προς την Αιθιοπία, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.23556.12165, Επιτροπή Αλληλεγγύης για την Ξηρασία στην Αιθιοπία "ΕΛΛΑΣ - ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2000", Γενικό Προξενείο της Αιθιοπίας στην Ελλάδα, 2000.

  [doc_id=85]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The Athens water resource system: A modern management perspective, Invited lecture, London, doi:10.13140/RG.2.2.29008.71685, Imperial College, London, 1999.

  [Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας: Μια σύγχρονη προοπτική διαχείρισης]

  [doc_id=90]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Επισκόπηση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας, Ημερίδα για την παρουσίαση του ερευνητικού έργου Εκτίμηση και διαχείριση των υδατικών πόρων της Στερεάς Ελλάδας, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, 1998.

  [doc_id=91]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Εμπειρίες από την εκπόνηση του σχεδίου προγράμματος διαχείρισης των υδατικών πόρων, Ημερίδα για το Σχέδιο Προγράμματος Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων της Χώρας, Αθήνα, Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Κέντρο Ερευνών και Προγραμματισμού, 1997.

  [doc_id=93]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ε. Ρόζος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Εποπτεία και διερεύνηση των γεωτρήσεων της περιοχής Υλίκης με τη βοήθεια συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 7η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1997.

  [doc_id=92]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Τσακαλίας, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης Σπερχειού, Σπερχειός 2000+, Πρακτικά ημερίδας, Λαμία, 89–98, doi:10.13140/RG.2.2.15334.63047, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.

  [doc_id=98]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Μελέτη της γεωγραφικής κατανομής υδρομετεωρολογικών μεταβλητών με χρήση συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.

  [doc_id=97]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Χατζηχρήστος, Δ. Κουτσογιάννης, και Α. Κουκουβίνος, Διερεύνηση του σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης ομβρίων με σύστημα γεωγραφικής πληροφορίας, 5η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1995.

  [doc_id=96]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Το πρόβλημα των πλημμυρών της Αθήνας: Στρατηγική αντιμετώπισης, Αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.35719.60320, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 1995.

  [doc_id=95]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Γ. Τσακαλίας, Α. Χριστοφίδης, Α. Μανέτας, Α. Σακελλαρίου, Ρ. Μαυροδήμου, Ν. Παπακώστας, Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Ημέρες Έρευνας και Τεχνολογίας '95, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1995.

  [doc_id=94]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Statistics and probability: Wrong remedies for a confused hydrologic modeller, Statistics for the Environment, 2, 345–366, Wiley, 1994.

  [doc_id=1077]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, N. Mamassis, and E. Foufoula-Georgiou, Rainfall modelling, Workshop for the presentation of the research project A comprehensive forecasting system for flood risk mitigation and control, Bologna, Italy, University of Bologna, 1994.

  [Κατασκευή μοντέλων βροχόπτωσης]

  [doc_id=102]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας, Διημερίδα της ΓΓΕΤ για το πρόγραμμα STRIDE HELLAS, Αθήνα, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1994.

  [doc_id=101]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, Ν. Μαμάσης, Δ. Κουτσογιάννης, Ε. Μπαλτάς, Μ. Αφτιάς, Μ. Μιμίκου, και Θ. Ξανθόπουλος, Υδρολογικά χαρακτηριστικά της λειψυδρίας, Πρακτικά της ημερίδας: Το υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας, Αθήνα, 13–28, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.

  [doc_id=100]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Οργάνωση και τεχνικά χαρακτηριστικά, Επιστημονική ημερίδα για την παρουσίαση ερευνητικού έργου ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ, Αθήνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1994.

  [doc_id=99]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Probability of extreme hydrometeorological events - a different approach, Extreme Hydrological Events: Precipitation, Floods and Droughts, IAHSPubI.no. 213, Yokohama, Japan, 167–176, 1993.

  [doc_id=1106]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Τολίκας, Δ. Κουτσογιάννης, και Θ. Ξανθόπουλος, ΥΔΡΟΣΚΟΠΙΟ: Ένα σύστημα πληροφοριών για τη μελέτη των υδροκλιματικών φαινομένων στην Ελλάδα, Πρακτικά του 8ου Σεμιναρίου για την προστασία του περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 36–44, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe Θεσσαλονίκης, 1993.

  [doc_id=107]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, Some results on rainfall modelling - Univariate versus multivariate stochastic modelling of rainfall, 5th Meeting of AFORISM, Cork, Ireland, University College Cork, 1993.

  [Αποτελέσματα της μοντελοποίησης της βροχής - Μονομεταβλητή και πολυμεταβλητή στοχαστική μοντελοποίηση της βροχής]

  [doc_id=104]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. N. Mamassis, and D. Koutsoyiannis, An attempt for stochastic forecasting of rainfall, 4th Meeting of AFORISM, Grenoble, Institut National Polytechnique de Grenoble, 1993.

  [Προσπάθεια στοχαστικής πρόγνωσης της βροχόπτωσης]

  [doc_id=103]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Ύδρευση της Αθήνας, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 1992.

  [doc_id=111]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Ι. Ναλμπάντης, και Δ. Κουτσογιάννης, Διερεύνηση των υδρολογικών χαρακτηριστικών των λεκανών Μόρνου και Βοιωτικού Κηφισού-Υλίκης, Ύδρευση της Αθήνας, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών, Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 1992.

  [doc_id=110]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Σπυράκος, Ι. Σταματάκη, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάλυση γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 2η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1992.

  [doc_id=109]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ι. Ναλμπάντης, και Ν. Μαμάσης, Εκτίμηση του κινδύνου ανεπάρκειας του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας σε συνθήκες έμμονης ξηρασίας, Πιθανότητα εμμένουσας ξηρασίας και υδροδότηση της Πρωτεύουσας, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.13244.03207, Εταιρία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, 1992.

  [doc_id=108]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and G. Tsakalias, A disaggregation model for storm hyetographs, 3rd Meeting of AFORISM, Athens, doi:10.13140/RG.2.2.28343.52649, National Technical University of Athens, 1992.

  [Μοντέλο επιμερισμού υετογραφήματος καταιγίδας]

  [doc_id=106]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, and E. Foufoula-Georgiou, A scaling model of storm hyetograph, 2nd Meeting of AFORISM, Lausanne, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 1992.

  [Μοντέλο ομοιοθεσίας υετογραφήματος καταιγίδας]

  [doc_id=105]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Ι. Σπυράκος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 1η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1991.

  [doc_id=113]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Μελέτη-πιλότος για τη διαχείριση των λεκανών Λούρου και Αράχθου: Αξιολόγηση μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων, Διαχείριση υδατικών πόρων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αθήνα, doi:10.13140/RG.2.2.35893.27360, Υπουργείο Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, 1991.

  [doc_id=112]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Drought prediction: A Hydrological perspective, Planning for Drought. Toward a Reduction of Societal Vulnerability, 81–94, Westview Press, Boulder, 1987.

  [doc_id=1078]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Climatic change and the planning of water systems, Canadian Society for Civil Engineering, Ottawa, Ontario, Ottawa, Ontario, 1983.

  [doc_id=1072]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Empirical and causal models in hydrology, Studies in Geophysics, Washington, D.C., 1982.

  [doc_id=1075]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Stochastic models of rainfall-runoff relationship, Statistical Analysis of Rainfall and Runoff, Mississippi State, Mississippi, U.S.A., Mississippi, U.S.A., 1982.

  [doc_id=1073]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Storage reservoir reliability and the Hurst phenomenon, Congress of International Association for Hydraulic Research, Cagliari, Italy, 1979.

  [doc_id=1076]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, How much time does it take to write tests? A case study, EuroPython, Dublin, Ιούλιος 2022.

  [doc_id=2223]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τσιτούρας, Α. Χριστοφίδης, Τ. Σμυρνής, Α. Πέππας, Ρ. Λημναίου, Ε. Ευαγγέλου, Μ. Τζιουβαλέκας, Χ. Πετσούλας, Γ. Καραβοκυρός, και Χ. Τσαντήλας, ChemicalSE: Διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης μεγάλου όγκου γεωγραφικής πληροφορίας και δεδομένων με αποκλειστική χρήση ελεύθερου λογισμικού, 4ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μάιος 2022.

  [doc_id=2195]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Λ. Τσιρογιάννης, Ν. Μαλάμος, Π. Μπαρούχας, Π. Μπαλτζώη, Κ. Φωτιά, Γ. Τενέδιος, Δ. Γιώτης, Δ. Κατέρης, Ε. Τσουμάνη, Σ. Χήρας, και Α. Χριστοφίδης, Αξιολόγηση εφαρμογής του συλλογικού συστήματος υποστήριξης αποφάσεων άρδευσης IRMA_SYS για την καλλιέργεια ακτινιδίου, 28o Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 465–468, Οκτώβριος 2017.

  [doc_id=2013]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Πτυχές της υδροηλεκτρικής παραγωγής, Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων, Βουλή των Ελλήνων, Μάιος 2016.

  [doc_id=1881]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Υδρολογική θεώρηση του υδροσυστήματος Αχελώου-Θεσσαλίας, Ο αναπτυξιακός ρόλος των έργων της έκτροπης του Άνω ρου του Αχελώου, Καρδίτσα, 14 March 2010.

  [doc_id=969]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Ο υδρολογικός κύκλος, Διημερίδα αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα νερού, Άγιος Νικόλαος, ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου, 23 March 2009.

  [doc_id=909]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο