Παγκόσμια διερεύνηση της πιθανοτικής κατανομής της ημερήσιας βροχής

S.M. Papalexiou, and D. Koutsoyiannis, A world-wide investigation of the probability distribution of daily rainfall, International Precipitation Conference (IPC10), Coimbra, Portugal, doi:10.13140/RG.2.2.15950.66888, 2010.

[Παγκόσμια διερεύνηση της πιθανοτικής κατανομής της ημερήσιας βροχής]

[doc_id=1003]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2256 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.15950.66888