Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης όμβριων καμπυλών

D. Veneziano, C. Lepore, A. Langousis, and P. Furcolo, Comparison of IDF estimation methods, International Precipitation Conference (IPC09), Paris, Universite Paris Est, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, 2007.

[Σύγκριση μεθόδων εκτίμησης όμβριων καμπυλών]

[doc_id=1014]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (515 KB)