Στοχαστική προσομοίωση και εκτίμηση ακραίων γεγονότων βροχής

Α. Λαγγούσης, Στοχαστική προσομοίωση και εκτίμηση ακραίων γεγονότων βροχής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούνιος 2010.

[doc_id=1052]

[Ελληνικά]

PDF Συμπληρωματικό υλικό: