Διάφορες εργασίες

174 έγγραφα.

Διάφορα δημοσιεύματα

 1. Demetris Koutsoyiannis – Short curriculum vitae, 2023.

  [Δημήτρης Κουτσογιάννης – Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα]

  [doc_id=2388]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ρ. Ιωαννίδης, Η επίδραση των ανεμογεννητριών στο τοπίο, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2368]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Η σκοπιμότητα των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2367]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Για τις εργασίες στην ενότητα Ιστορία του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Σπουδών, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2366]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Το χρήμα στο πλέγμα νερού-ενέργειας και τροφίμων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2365]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Η υποκειμενικότητα του χρήματος, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2364]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Το χρήμα στην ιστορία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2363]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος των τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2362]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος της ενέργειας στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2361]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του νερού στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2360]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος του πλέγματος νερού-ενέργειας και τροφίμων στην κοινωνική ευημερία, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2359]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Υπερπληθυσμός και περιβαλλοντικός ντετερμινισμός, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2358]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, και Γ.-Φ. Σαργέντης, Το βίωμα στον χρόνο ως εμπειρία, 2023.

  [doc_id=2357]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ποιες είναι οι πηγές της έρευνάς μας και γιατί έχουν σημασία;, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2023.

  [doc_id=2356]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, D. Koutsoyiannis, C. Onof, and Z. W. Kundzewicz, Causality, Climate, Etc., doi:10.13140/RG.2.2.21608.44803, Climate Etc. (Judith Curry's blog), 2023.

  [doc_id=2353]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. F. Battaglia, and D. Koutsoyiannis, Interview with Demetris Koutsoyiannis, doi:10.13140/RG.2.2.20246.93767, Newspaper La Verità, 27 October 2023.

  [Συνέντευξη με τον Δημήτρη Κουτσογιάννη]

  [doc_id=2349]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ακραίοι εκφοβισμοί (προσκεκλημένο σχόλιο), Το Βήμα της Κυριακής, doi:10.13140/RG.2.2.12161.63844, Αθήνα, 10 September 2023.

  [doc_id=2338]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο Πολιτικός Μηχανικός: Τεχνολογική αιχμή − ευημερία, Ιόνιος Σχολή, Αθήνα, 2023.

  [doc_id=2277]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δημήτρης Κουτσογιάννης – Δημιουργική λογιστική, 2022.

  [doc_id=2390]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τι να κάνουμε — για το φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας;, Εισήγηση για τη σύσκεψη της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων, doi:10.13140/RG.2.2.21132.39041, Αθήνα, 2022.

  [doc_id=2257]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Μπαλαφούτας, Φίλε Θέμη, Θυμάσαι Τότε Που..., Θεσσαλονίκη, 2022.

  [doc_id=2248]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ι. Καλαβρουζιώτης, Δ. Κουτσογιάννης, και Π. Κοτσανάς, Τεχνολογίες των αρχαίων Ελλήνων, Eco Λογικά | Ionian TV, Πάτρα, 2022.

  [doc_id=2178]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. D. Koutsoyiannis, An open letter to the Editor of Frontiers, doi:10.13140/RG.2.2.34248.39689/1, Δεκέμβριος 2021.

  [doc_id=2174]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, In memoriam: Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος (1936 -2021) – Καθηγητής και Πρύτανης ΕΜΠ, Προμηθέας, Αθήνα, 1 December 2021.

  [doc_id=2171]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Ρέκβιεμ με Κρεσέντο; – Συμπληρωματικό υλικό σε διαφάνειες, Αθήνα, 2021.

  [doc_id=2161]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Διαφάνειες για την εκπομπή του Γ. Σαχίνη στο ΚΡΗΤΗ TV – 2021-10-08, 2021.

  [doc_id=2148]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, και Ν. Μαμάσης, Συλλογή νερού σε συγκροτήματα & κατοικίες– σχεδιασμός για μικρές κλίμακες, Κτίριο 6/2021, 75–80, 2021.

  [doc_id=2131]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Β, Μαρίνος, Μ. Πανταζίδου, και Χ. Σαρόγλου, Γη, ύδωρ, χρόνος και εμείς, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2020.

  [doc_id=2070]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Cow Diploma Awarded to Demetris Koutsoyiannis, 16 April 2020.

  [doc_id=2040]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A voyage in climate, hydrology and life on a 4.5-billion-years old planet, Self-organized lecture, doi:10.13140/RG.2.2.27000.26883, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 20 July 2020.

  [Ταξίδι στο κλίμα, την υδρολογία και τη ζωή σε έναν πλανήτη ηλικίας 4.5 δισεκατομμυρίων ετών]

  [doc_id=2036]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, The political origin of the climate change agenda, Self-organized lecture, doi:10.13140/RG.2.2.10223.05283, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 14 April 2020.

  [Η πολιτική αφετηρία της ατζέντας της κλιματικής αλλαγής]

  [doc_id=2035]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. D. Koussis, and D. Koutsoyiannis, Interview with Professor Demetris Koutsoyiannis, History of Hydrology Interviews, 2019.

  [Συνέντευξη με τον καθηγητή Δημήτρη Κουτσογιάννη]

  [doc_id=2336]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. D. Koutsoyiannis, Personal knowable moments (DK-moments) for high-order characterization of coincidence in totalitarianism, Self-organized lecture, doi:10.13140/RG.2.2.23117.38885/1, Bologna, Italy, 17 December 2019.

  [doc_id=2015]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Χιωτίνης, Κλιματική αλλαγή: επιστήμη και κοινή γνώμη - Οικολογικά κινήματα και κοινωνική μηχανική, Παρουσίαση στην Ερευν. Ομάδα Ιτιά 13/6/2019, Αθήνα, 2019.

  [doc_id=1998]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοίτων του 2018, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2018.

  [doc_id=2393]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και κ.ά., Σπαράγματα από το Forum της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2018.

  [doc_id=2392]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Έκθεση πεπραγμένων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ και απολογισμός του απερχόμενου Κοσμήτορα – 2014-2018, doi:10.13140/RG.2.2.36800.99849, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2018.

  [doc_id=2084]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Climate change impacts on hydrological science: A comment on the relationship of the climacogram with Allan variance and variogram, ResearchGate, doi:10.13140/RG.2.2.11886.66884, 2018.

  [doc_id=1916]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοίτων του 2017, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=2396]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Εισαγωγική παρουσίαση του Κοσμήτορα στον εορτασμό των 130 χρόνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=2395]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Παρουσίαση του Κοσμήτορα στην εκδήλωση υποδοχής πρωτοετών φοιτητών του 2017, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=2394]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Εδώ Πολυτεχνείο… — 44 χρόνια μετά, doi:10.13140/RG.2.2.25488.30727, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1760]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Γιαννάκης, «Πολυτεχνείο» Νοέμβρης του 1973 και λίγο μετά, Αθήνα, 2017.

  [doc_id=1759]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Η επανάσταση του 1821 για την ελευθερία και τα 180 χρόνια αγώνων του Πολυτεχνείου για την παιδεία, Επίσημος εορτασμός για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 24 March 2017.

  [doc_id=1698]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην τελετή απονομής διδακτορικών διπλωμάτων των ετών 2012-14, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2016.

  [doc_id=2402]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοίτων του 2015, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2016.

  [doc_id=2401]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Dean's Address: IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2016.

  [Χαιρετισμός του Κοσμήτορα: IWA Specialized Conference on Small Water and Wastewater Systems]

  [doc_id=2400]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2016.

  [doc_id=2399]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοίτων του 2016, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2016.

  [doc_id=2398]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών: Από τους τεχνίτες του «Σχολείου των Τεχνών» στους παγκόσμιου κύρους επιστήμονες μηχανικούς, Προμηθέας, Αθήνα, 2016.

  [doc_id=2397]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Antonis Koussis, the epistemon – polites, National Observatory of Athens, doi:10.13140/RG.2.2.16757.58089, Athens, 2016.

  [Αντώνης Κούσης, ο επιστήμων – πολίτης]

  [doc_id=1654]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Tsaknias, D. Bouziotas, and D. Koutsoyiannis, Statistical comparison of observed temperature and rainfall extremes with climate model outputs in the Mediterranean region, ResearchGate, doi:10.13140/RG.2.2.11993.93281, 2016.

  [Στατιστική σύγκριση μέγιστων παρατηρημένων θερμοκρασιών και βροχοπτώσεων με εξαγόμενα κλιματικών μοντέλων στην περιοχή της Μεσογείου]

  [doc_id=1650]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοίτων του 2013, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2412]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στην ημερίδα «Απασχόληση και επαγγελματική εξέλιξη γυναικών Μηχανικών. Εμπόδια, ευκαιρίες και προκλήσεις», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2411]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στην ημερίδα «Εμφανείς & Αφανείς Ενισχύσεις Μνημείων», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2410]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τοποθέτηση του Κοσμήτορα στη σύσκεψη για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2409]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2408]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στην ημερίδα "Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά", Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2407]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σημείωμα του Κοσμήτορα: Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του χειμερινού εξάμηνου 2014-15 από τους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2406]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ομιλία του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ στην τελετή απονομής διπλωμάτων των αποφοίτων του 2014, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2405]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σημείωμα του Κοσμήτορα: Αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του εαρινού εξάμηνου 2014-15 από τους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2404]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος 2014-15, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2015.

  [doc_id=2403]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Χ. Τύραλης, Ολοκληρωμένη διαχείριση των επιφανειακών υδατικών πόρων των λεκανών απορροής ποταμών Αχελώου και Πηνειού, Μάιος 2015.

  [doc_id=1560]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Στούμπος, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της «Μάργας του Πειραιά» – Συγκριτική ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς της στις αρχαίες και σύγχρονες υπόγειες κατασκευές της περιοχής του σταθμού «Δημοτικό Θέατρο», 28 pages, 15 May 2015.

  [doc_id=1557]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Μπενίση, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Περιγραφή των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της στενής και ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά, βάσει των ερευνών για τις επεκτάσεις του Μετρό, 17 pages, 15 May 2015.

  [doc_id=1556]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Χρυσουλάκη, και Γ. Πέππας, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Ευρήματα της ανασκαφής, 40 pages, 15 May 2015.

  [doc_id=1555]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Κουτής, και Αιμ. Μπεντερμάχερ–Γερούσης, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Τα συστήματα ύδρευσης, 55 pages, 15 May 2015.

  [doc_id=1554]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Πέππας, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Το Ιπποδάμειο σύστημα και η μορφή των οικιών, 14 pages, 15 May 2015.

  [doc_id=1553]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Χρυσουλάκη, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Παρουσίαση των ανασκαφών του έργου, 30 pages, 15 May 2015.

  [doc_id=1552]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Χρυσουλάκη, και Ν. Μαμάσης, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Σύνθεση προσεγγίσεων-Μελλοντική έρευνα, 14 pages, 15 May 2015.

  [doc_id=1551]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ν. Μαμάσης, Π. Δευτεραίος, Ν. Ζαρκαδούλας, και Δ. Κουτσογιάννης, Η έρευνα των αρχαίων συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά. Αναπαράσταση λειτουργίας των δεξαμενών συλλογής ομβρίων, 16 pages, doi:10.13140/RG.2.2.11392.64000, 15 May 2015.

  [doc_id=1550]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Για την κατάρρευση του γεφυριού της Πλάκας, Καθημερινή, 8 February 2015.

  [doc_id=1515]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Welcoming address of the Dean of Civil Engineering for the international conference “Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction”, School of Civil Engineering – National Technical University of Athens, Athens, 2014.

  [Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών για το διεθνές συνέδριο «Καινοτομίες στις Γέφυρες και την Αλληλεπίδραση Εδάφους-Γέφυρας»]

  [doc_id=2414]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Χαιρετισμός του Κοσμήτορα στο έκτο πανελλήνιο συνέδριο «Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών», Σχολή Πολιτικών Μηχανικών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2014.

  [doc_id=2413]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Poulos, Planetary orbits’ effect to the Northern Hemisphere climate, from solar corona formation to the Earth climate, Αύγουστος 2014.

  [doc_id=1486]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Βιβλιοπαρουσίαση: «Μετεωρολογική Περιπλάνηση - Η Ιστορία μιας Πεταλούδας» του Θοδωρή Κολυδά, Ευγενίδειο Ίδρυμα, doi:10.13140/RG.2.2.24814.41282, Αθήνα, 16 June 2014.

  [doc_id=1462]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Christofides, Why Andreas writes suboptimal code and why this hinders scientific research, 3 pages, 11 May 2014.

  [Γιατί ο Αντρέας γράφει υποβέλτιστο κώδικα και γιατί αυτό εμποδίζει την επιστημονική έρευνα]

  [doc_id=1453]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Citation for the 2014 Tison Award, Dublin, 24 April 2014.

  [doc_id=1452]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, International Hydrology Prize – Dooge Medal 2014: Response, doi:10.13140/RG.2.2.18103.52646, Dublin, 24 April 2014.

  [Διεθνές Βραβείο Υδρολογίας – Μετάλλιο Dooge 2014: Απάντηση]

  [doc_id=1449]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. E. Rozos, S. Kozanis, and C. Makropoulos, Integrated Modelling System, BGD internal project report, 31 Ιανουαρίου 2014.

  [doc_id=1435]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Παρουσίαση στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, Αθήνα, Νοέμβριος 2013.

  [doc_id=1409]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Σ. Αλεξανδρής, “Κλιματική αλλαγή”, η χειραγώγηση μιας φυσικής αέναης διαδικασίας, Επιστημονικός διάλογος ΔΗΜΑΡ, 17/6/2013, Αθήνα, 2013.

  [doc_id=1363]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π. Δευτεραίος, Η σημερινή υφιστάμενη κατάσταση της υπόγειας κοίτης του Ιλισού, Αθήνα, 2013.

  [doc_id=1358]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, LTP: Looking Trendy—Persistently, Climate Dialogue, doi:10.13140/RG.2.2.13070.36169, 2013.

  [doc_id=1348]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. S. Kozanis, and A. Christofides, A webservice API to access free data from hydroscope and openmeteo.org projects, Athens Green Hackathon, Athens, http://athens.greenhackathon.com/, 2012.

  [doc_id=1313]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Citation for the 2012 Tison Award, IAHS 90th Anniversary, Delft, The Netherlands, 23 October 2012.

  [doc_id=1308]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Invitation to Kos 2013: Facets of Uncertainty, Hydrology and Society, 2012 EGU Leonardo Conference, Turin, 15 November 2012.

  [doc_id=1307]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Μ. Καρλαύτης, και Ε. Σαπουντζάκης, Εξελιξίριο, 2011.

  [doc_id=2391]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Review report of 'Socio-hydrology: A new science of people and water', 6 November 2011.

  [doc_id=1991]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, An introduction to R programming language, 39 pages, Νοέμβριος 2011.

  [doc_id=1230]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Tyralis, A brief introduction to Bayesian statistics, 29 pages, Νοέμβριος 2011.

  [doc_id=1229]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Crok, "Prof. Dr. Ir. Demetris Koutsoyiannis strijdt voor paradigmawisseling" (Prof. Dr. Ir. Demetris Koutsoyiannis battles for a paradigm shift--Interview), De Ingenieur, 20/21, 50–53, Amsterdam, 16 December 2011.

  [doc_id=1190]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. M. Crok, De wetten van het noodweer (The laws of the storm), NWT Magazine, 79 (5), 10–11 & 22–29, Amsterdam, Μάιος 2011.

  [doc_id=1189]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Γ. Καραβοκυρός, Πόλεμος των Άστρων - Επεισόδιο Μηδέν, ΙΤΙΑ Ποιητική Συλλογή, Αθήνα, 16 September 2011.

  [doc_id=1171]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Research funding as the enemy of innovation, Bishop Hill Blog, doi:10.13140/RG.2.2.31525.29928 , 2011.

  [Η χρηματοδότηση της έρευνας ως εχθρός της καινοτομίας]

  [doc_id=1170]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Η μεταρρύθμιση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, Αύγουστος 2011.

  [doc_id=1161]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Δεν προσέχουμε, δεν έχουμε, Ελευθεροτυπία, 28 May 2011.

  [doc_id=1149]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Vít Klemeš (1932-2010), The Reference Frame (by Luboš Motl), 5 pages, doi:10.13140/RG.2.2.10344.06404, 2011.

  [doc_id=1114]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Μ. Καρλαύτης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η κατάταξη των πανεπιστημίων, Εφημερίδα "Το Βήμα", Τελευταίο τεύχος, Α6, Αθήνα, 26 November 2010.

  [doc_id=1173]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Στοχαστική προσομοίωση και εκτίμηση ακραίων γεγονότων βροχής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούνιος 2010.

  [doc_id=1052]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Απλές μέθοδοι εκτίμησης ακραίων γεγονότων βροχής βασισμένες στην θεωρία πολυκλασματικών διαστάσεων, Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αντιπλημμυρικής προστασίας: Η πρόκληση για το μέλλον, Αθήνα, Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, 2010.

  [doc_id=1051]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Εκτίμηση επικινδυνότητας βροχοπτώσεων από τροπικούς κυκλώνες, Τμήμα Μηχ. Περ., Πολυτεχνείο Κρήτης, Ιανουάριος 2010.

  [doc_id=1050]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Τρία σχόλια για τις πρυτανικές εκλογές στο ΕΜΠ το 2010, 5 pages, Αθήνα, 1 July 2010.

  [doc_id=990]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, A brief tribute to Vit Klemeš, IAHS/STAHY Workshop--Advances in Statistical Hydrology, Taormina, Sicily, Italy, 24 May 2010.

  [Σύντομος φόρος τιμής στον Vit Klemeš]

  [doc_id=986]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Η προπαγάνδα και το ψέμα θα σώσουν τη Γη;, 2 pages, Αθήνα, 1 April 2010.

  [doc_id=965]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Αστική δημοκρατία και αυτοκρατορία της αγοράς: Δοκίμιο για κριτική και διαβούλευση, Μάρτιος 2010.

  [doc_id=938]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, Extreme rainfall intensities and long-term rainfall risk from tropical cyclones, Dep. of Civil and Env. Eng, Nicosia, Cyprus, Νοέμβριος 2009.

  [Εκτίμηση επικινδυνότητας βροχοπτώσεων από τροπικούς κυκλώνες]

  [doc_id=1049]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Εκτίμηση επικινδυνότητας βροχοπτώσεων από τροπικούς κυκλώνες, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ιούνιος 2009.

  [doc_id=1048]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, Extreme rainfall intensities and long-term rainfall risk from tropical cyclones, Risk Management Solutions, London, UK, Ιούνιος 2009.

  [doc_id=1047]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, Assessing rainfall risk from tropical cyclones, Travelers Insurance, Connecticut, USA, Απρίλιος 2009.

  [doc_id=1046]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. A. Langousis, Assessing rainfall risk from tropical cyclones, AIR Worldwide, Boston, MA, USA, Μάιος 2009.

  [Assessing rainfall risk from tropical cyclones]

  [doc_id=1045]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Κίνδυνοι μετά την κρίση, ΑΞΙΑ, 9 May 2009.

  [doc_id=1032]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Α. Τέγος, Αχελώος κι εκείνα που δεν λέγονται, 2009.

  [doc_id=937]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Beware saviors!, Climate Science (by Roger Pielke Sr.), 2 pages, doi:10.13140/RG.2.2.23765.83688, 2009.

  [Φυλαχτείτε απ' τους σωτήρες!]

  [doc_id=936]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Τέγος, Αχελώος: Το νερό ανήκει μόνο στα ψάρια;, Νέος Αγώνας Καρδίτσας, Μάρτιος 2009.

  [doc_id=935]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Ανάπτυξη και λανθασμένες επιλογές, ΤΑ ΝΕΑ, 15 July 2008.

  [doc_id=1030]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Γ. Καραβοκυρός, Προμηθέας Πυρφόρωφ (απόσπασμα), ΙΤΙΑ Ποιητική Συλλογή, Αθήνα, 15 July 2008.

  [doc_id=874]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Η ανοβρία ως ευκαιρία για γόνιμη σκέψη, Καθημερινή, 16 March 2008.

  [doc_id=855]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Λαγγούσης, Κοινωνία και περιβάλλον υπό καθεστώς ανάπτυξης, ΤΑ ΝΕΑ, 31 July 2007.

  [doc_id=1031]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ενέργεια και διαχείριση υδατικών πόρων, Energy Point, 3, Αθήνα, Αύγουστος 2007.

  [doc_id=821]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σχετικά με το πρόβλημα της διάβρωσης και πρόσχωσης στην περιοχή ανάντη του Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου, 5 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2007.

  [doc_id=817]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ακτινογραφία της κοινωνίας είναι ο Κηφισός, Καθημερινή, 36, Αθήνα, 11 March 2007.

  [doc_id=759]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Α. Ανδρεαδάκης, και Κ. Μέμος, Σχετικά με την αναθεώρηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα, 2006.

  [doc_id=1621]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Μπογιόπουλος, και Μ. Τζιμοπούλου, Αντάρτικο στην εξουσία του Μπιλ Γκέιτς: Χρήστες όλων των PC απελευθερωθείτε!, Περιοδικό Έψιλον, 784, 38–41, 22 April 2006.

  [doc_id=1578]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Α. Χριστοφίδης, και Γ. Μυλωνάκη, Τι κρύβει, τι προβλήματα δημιουργεί η συμφωνία Δημοσίου-Microsoft, Ελευθεροτυπία, 63, 13 March 2006.

  [doc_id=1577]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, What are the conditions for valid extrapolation of statistical predictions?, Niche Modeling, 2 pages, Αύγουστος 2006.

  [Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την έγκυρη παραγωγή στατιστικών προβλέψεων;]

  [doc_id=793]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Hurst, Joseph, colours and noises: The importance of names in an important natural behaviour, Niche Modeling, 10 pages, doi:10.13140/RG.2.2.23513.52320, 2006.

  [Hurst, Ιωσήφ, χρώματα και θόρυβοι: η σπουδαιότητα των ονομάτων σε μια σπουδαία φυσική συμπεριφορά]

  [doc_id=792]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Two comments on "How Red are my Proxies?" by David Ritson, Real Climate, 6 pages, doi:10.13140/RG.2.2.36778.00960, 2006.

  [Δύο σχόλια για το άρθρο "How Red are my Proxies?" του David Ritson]

  [doc_id=791]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Οι ενεργειακές διαστάσεις των έργων εκτροπής του Αχελώου, Εργοταξιακά Θέματα, 125, 35–37, Αθήνα, Νοέμβριος 2006.

  [doc_id=779]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Εμπορευματοποιημένη παιδεία και εισαγωγικές εξετάσεις: δύσκολες εκφωνήσεις και απλές λύσεις, Αθήνα, 11 July 2006.

  [doc_id=727]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Εκτροπές και παρεκτροπές, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A55, Αθήνα, 30 August 2006.

  [doc_id=726]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Comments on Maltese 'cart tracks' ('cart ruts') , Victoria BC, Canada, 2005.

  [doc_id=1068]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, A treatise on probability, improbability, impossibility, Victoria BC, Canada, 2005.

  [Πραγματεία: πιθανότητα, απιθανότητα, ανέφικτο]

  [doc_id=1064]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. D. Koutsoyiannis, Two comments on "Naturally trendy?" by Rasmus E. Benestad, Real Climate, 5 pages, Μάιος 2005.

  [Δύο σχόλια για το άρθρο "Naturally trendy?" του Rasmus E. Benestad]

  [doc_id=790]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. H. Perlman, Χ. Μακρόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Ο υδρολογικός κύκλος, 19 pages, doi:10.13140/RG.2.2.11182.92480, United States Geological Survey, 2005.

  [doc_id=660]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σενάρια τρόμου γύρω από ένα φράγμα, Εφημερίδα "Το Βήμα", A8, 12 February 2005.

  [doc_id=643]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Scaling versus Hurst, Victoria BC, Canada, 2004.

  [Ομοιοθεσία και Hurst]

  [doc_id=1063]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σχέδιο για ένα πρόγραμμα ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, Economist-Καθημερινή, 26 September 2004.

  [doc_id=634]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Το περίπλοκο υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας, Economist-Καθημερινή, 26 September 2004.

  [doc_id=633]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. C. Gardner, D. Koutsoyiannis, Z. W. Kundzewicz, and F. Watkins, IAHS and Electronic Publishing of HSJ, 5 pages, International Association of Hydrological Sciences, London, 2003.

  [Η IAHS και η ηλεκτρονική έκδοση του HSJ]

  [doc_id=656]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ατμόσφαιρα και κλίμα, Άνθρωπος και Περιβάλλον στον 21ο αιώνα, Τα κρίσιμα προβλήματα, 1, 6 pages, doi:10.13140/RG.2.2.31315.58406, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Αθήνα, 2003.

  [doc_id=587]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Για την κάλυψη του Κηφισού ποταμού, Δαίμων της Οικολογίας, 6 October 2002.

  [doc_id=545]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική επιδείνωση: Αντικειμενικές αδυναμίες αξιόπιστης πρόβλεψης και ατεκμηρίωτες καταστροφολογικές προφητείες, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 144–146, 8 July 2002.

  [doc_id=544]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Τσελέντης, Σχόλιο για τις προοπτικές ανάπτυξης των υδατικών πόρων στην Ελλάδα σε σχέση με την Κοινοτική Οδηγία-Πλαίσιο για το νερό, Υδροοικονομία, 2, 82–87, Ιούλιος 2002.

  [doc_id=543]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Για την κάλυψη του Κηφισού ποταμού, Εφημερίδα "Μαχητική του Μοσχάτου", 8 June 2002.

  [doc_id=531]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική επιδείνωση: Αντικειμενικές αδυναμίες αξιόπιστης πρόβλεψης και ατεκμηρίωτες καταστροφολογικές προφητείες, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A38–A39, 2 June 2002.

  [doc_id=528]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ. Καραβοκυρός, Α. Ευστρατιάδης, και Δ. Κουτσογιάννης, Η διαχείριση των πόρων για την ύδρευση της Αθήνας, Τα Νέα του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, 65, 4–5, Αθήνα, Οκτώβριος 2001.

  [doc_id=491]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Οι προβλέψεις του κλίματος: Τα επιστημονικά δεδομένα, η ιστορική εμπειρία και η αλήθεια, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", A10–A11, 17 September 2000.

  [doc_id=174]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, 1 μέτρηση = 1000 υπολογισμοί, Εφημερίδα "Το Βήμα της Κυριακής", Ειδικό ένθετο για το νερό, 18–20, 12 November 2000.

  [doc_id=167]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Εθνική Επιτροπή για την Καταπολέμηση της Απερήμωσης, Ελληνικό προσχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της απερήμωσης, 142 pages, Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα, 2000.

  [doc_id=162]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Keeping techniques, methods and models in perspective, Journal of Water Resources Planning and Management - ASCE, 125 (4), 181–185, Victoria BC, Canada, 1999.

  [doc_id=1074]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, The improbable probabilities of extreme floods and droughts, Victoria BC, Canada, 1997.

  [doc_id=1107]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, 'Asymmetric aging' or asymmetric reasoning?, Victoria BC, Canada, 1997.

  [doc_id=1066]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Κλιματική αλλαγή: Μύθοι και πραγματικότητα, Περιοδικό "Νέα Οικολογία", 151, 27–28, Μάιος 1997.

  [doc_id=197]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Υδατικοί πόροι, Τεχνολογία & Πληροφορική, Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 19, 403–404, Εκδοτική Αθηνών, 1997.

  [doc_id=196]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας, Περιοδικό "Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση", 48, 50–53, 1996.

  [doc_id=189]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Σχόλια σχετικά με την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Αθήνα, 1995.

  [doc_id=1622]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Π. Μαρίνος, και Μ. Μιμίκου, Υδρολογική θεώρηση της εκτροπής του Αχελώου, Περιοδικό "Πυρφόρος", 21, 29–32, Νοέμβριος 1995.

  [doc_id=195]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Δ. Χριστούλας, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, και Δ. Κουτσογιάννης, Η αντιπλημμυρική προστασία του λεκανοπεδίου της Αθήνας: Στρατηγική αντιμετώπισης, Εφημερίδα "Ποντίκι", 14–15, 24 November 1994.

  [doc_id=193]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. P. Burlando, and D. Koutsoyiannis, Precipitation measurement, modelling and forecasting - Stochastic modelling of rainfall in space and time (Conference session report), EGS Newsletter, 51, 17, 1994.

  [Μέτρηση, μοντελοποίηση και πρόγνωση της βροχόπτωσης - Στοχαστική μοντελοποίηση της βροχόπτωσης στο χώρο και το χρόνο (Έκθεση για το σχετικό τομέα του συνεδρίου)]

  [doc_id=182]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κωνσταντινίδης, Τα υδραυλικά έργα στην Ελλάδα (Σημειώσεις σειράς διαλέξεων στο ΕΜΠ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.

  [doc_id=1678]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Water storage: Source of inspiration and desperation, Chester C. Kisiel 12th memorial lecture, 1993.

  [doc_id=1079]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, Μ. Μιμίκου, Μ. Αφτιάς, Δ. Κουτσογιάννης, και Ι. Ναλμπάντης, Αξιολόγηση του προβλήματος ύδρευσης της μείζονος περιοχής Αθηνών σε σχέση με την επικρατούσα ανομβρία, Έκθεση προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, 8 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1993.

  [doc_id=502]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Ο χαρακτήρας της ξηρασίας, Περιοδικό "ΠΥΡΦΟΡΟΣ", 7, 6–7, Μάιος 1993.

  [doc_id=181]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Ειδικό ένθετο αφιέρωμα για το υδρευτικό πρόβλημα της Αθήνας, Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ, 1646, 15–52, 14 Ιανουαρίου 1991.

  [doc_id=180]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Η υποβάθμιση του χαρακτήρα των Μαθηματικών στην εκπαίδευση, Εφημερίδα "Καθημερινή", 10 December 1991.

  [doc_id=179]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Δ. Κουτσογιάννης, Παρατηρήσεις για το σχέδιο προγράμματος σπουδών των μαθημάτων κορμού (Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, 1990), Αθήνα, 1990.

  [doc_id=1620]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Θ. Ξανθόπουλος, και Δ. Κουτσογιάννης, Αξιοπιστία και ασφάλεια του υδροδοτικού συστήματος της Αθήνας, Περιοδικό "Οικονομικός Ταχυδρόμος", 47(1907), 44–48, 22 November 1990.

  [doc_id=119]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Επιτροπή Σπουδών του Συλλόγου Σπουδαστών Πολιτικών Μηχανικών, Εισήγηση για το Πρόγραμμα Σπουδών, Αθήνα, 1977.

  [doc_id=1509]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. V. Klemeš, Geophysical time series and catastrophism, Catastrophist Geology, 1(1), 43–48, 1976.

  [doc_id=1071]        Αγγλικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Κ. Αντωνόπουλος, και Δ. Στυλιανόπουλος, Υδρολογικαί παρατηρήσεις, 557 pages, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Αθήνα, 1946.

  [doc_id=629]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Γ.-Φ. Σαργέντης, Ο ρόλος της τεχνολογίας στο πλέγμα νερού, ενέργειας και τροφίμων, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  [doc_id=2440]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Π Καλοσακάς, Ιστορική εξέλιξη υπολογισμού του αριθμού π, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

  [doc_id=2370]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο

 1. Ιστορικά στοιχεία ύδρευσης Αθηνών.

  [doc_id=1110]        Ελληνικά        Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες κείμενο