Επισκόπηση υφιστάμενων πλαισίων προσομοίωσης της συχνότητας πλημμυρών στην Ελλάδα

A. Loukas, A. Efstratiadis, and L. Vasiliades, Review of existing simulation based flood-frequency frameworks in Greece, EU COST Action ES0901: European Procedures for Flood Frequency Estimation (FloodFreq) - 3rd Management Committee Meeting, Prague, 2010.

[Επισκόπηση υφιστάμενων πλαισίων προσομοίωσης της συχνότητας πλημμυρών στην Ελλάδα]

[doc_id=1060]

[Αγγλικά]

Επιχειρείται η επισκόπηση των μοντέλων πλημμυρών που έχουν αναπτυχθεί στο ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τόσο για προσομοίωση επεισοδίου όσο και για συνεχή προσομοίωση, και δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής τους.

PDF Πλήρες κείμενο (869 KB)

Κατηγορίες: Πλημμύρες