Η κριση των υδατικών πόρων στον Αραβικό κόσμο

Η. Αντρά, Η κριση των υδατικών πόρων στον Αραβικό κόσμο, Διπλωματική εργασία, 180 pages, Ιούνιος 2010.

[doc_id=1062]

[Ελληνικά]

Η πλειοψηφία των περιοχών του αραβικού κόσμου υποφέρουν από τη σπανιότητα του νερού, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκονται στις ξηρές και ημι-ξηρές περιοχές της γης. Μαζί με την αύξηση του πληθυσμού στον αραβικό κόσμο, το πρόβλημα της σπανιότητας επιδεινώνεται ως λογικό αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης του νερού για την κάλυψη των αναγκών των νοικοκυριών, της βιομηχανίας και της γεωργίας. Ο τίτλος της παρούσας διπλωματικής, «Η κρίση των υδάτων στον αραβικό κόσμο», προκαλεί ένα αρχικό ερώτημα σχετικά με την έννοια του όρου «κρίση» που αναφέρεται στον τίτλο, γεγονός που απαιτεί μια σαφή απάντηση για το ερώτημα αυτό ως σημείο έναρξης για την παρουσίαση ιστορικών, γεωγραφικών και υδρολογικών προσεγγίσεων καθώς και των προσεγγίσεων που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο στα πλαίσια αυτού του κεφαλαίου.

PDF Πλήρες κείμενο (13084 KB)