Πραγματεία: πιθανότητα, απιθανότητα, ανέφικτο

V. Klemeš, A treatise on probability, improbability, impossibility, Victoria BC, Canada, 2005.

[Πραγματεία: πιθανότητα, απιθανότητα, ανέφικτο]

[doc_id=1064]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (290 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό: