Είναι εφικτός στόχος η κατασκευή ντετερμινιστικών υδρολογικών μοντέλων; Ενσωματώνοντας τη φυσική γνώση στα στοχαστικά μοντέλα αβέβαιων συστημάτων

A. Montanari, and D. Koutsoyiannis, Is deterministic physically-based hydrological modeling a feasible target? Incorporating physical knowledge in stochastic modeling of uncertain systems, American Geophysical Union, Fall Meeting 2010, San Francisco, USA, doi:10.13140/RG.2.2.18886.68164, American Geophysical Union, 2010.

[Είναι εφικτός στόχος η κατασκευή ντετερμινιστικών υδρολογικών μοντέλων; Ενσωματώνοντας τη φυσική γνώση στα στοχαστικά μοντέλα αβέβαιων συστημάτων]

[doc_id=1100]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (454 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.18886.68164