Υδρολογική μελέτη

Α. Ευστρατιάδης, Υδρολογική μελέτη, Υδρολογική μελέτη περιοχής χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού, Ανάδοχος: Λαζαρίδης και Συνεργάτες ΑΤΕΜ, Ιούνιος 2010.

[doc_id=1103]

[Ελληνικά]

Σχετικό έργο: Υδρολογική μελέτη περιοχής χιονοδρομικού κέντρου Παρνασσού