Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών

Ι. Σπυράκος, Ν. Μαμάσης, και Δ. Κουτσογιάννης, Ανάπτυξη γεωγραφικού συστήματος υδρολογικών πληροφοριών, 1η συνάντηση Ελλήνων χρηστών του ArcInfo, Αθήνα, Marathon Data Systems, 1991.

[doc_id=113]

[Ελληνικά]

Προδιαγράφεται η μεθοδολογία της ανάπτυξης ενός συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας για τη διαχείριση υδρολογικών δεδομένων που περιέχουν πληροφορία γεωγραφικού χαρακτήρα, το οποίο θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες εκτίμησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων των τριών υδατικών διαμερισμάτων της Στερεάς Ελλάδας (Δυτικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Αττικής).

PDF Πλήρες κείμενο (119 KB)

Σχετικές εργασίες: