Ύμνος στην εντροπία

D. Koutsoyiannis, A hymn to entropy (Invited talk), IUGG 2011, Melbourne, doi:10.13140/RG.2.2.36607.61601, International Union of Geodesy and Geophysics, 2011.

[Ύμνος στην εντροπία]

[doc_id=1136]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (2006 KB)

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.36607.61601

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, Physics of uncertainty, the Gibbs paradox and indistinguishable particles, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 44, 480–489, doi:10.1016/j.shpsb.2013.08.007, 2013.

Κατηγορίες: Εντροπία, Αβεβαιότητα