Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για τον πολυμεταβλητό στοχαστικό επιμερισμό μηνιαίων σε ημερήσιες υδρολογικές χρονοσειρές

Ι. Διαλυνάς, Ανάπτυξη υπολογιστικού συστήματος για τον πολυμεταβλητό στοχαστικό επιμερισμό μηνιαίων σε ημερήσιες υδρολογικές χρονοσειρές, Διπλωματική εργασία, 337 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάρτιος 2011.

[doc_id=1142]

[Ελληνικά]

Το υπολογιστικό σύστηµα Κασταλία (Koutsoyiannis, D., and A. Efstratiadis, A stochastic hydrology framework for the management of multiple reservoir systems, Geophysical Research Abstracts, Vol. 3, European Geophysical Society, 2001) χρησιµοποιεί ένα πρωτότυπο σχήµα στοχαστικής ανάλυσης πολλών µεταβλητών και δύο χρονικών επιπέδων (από την ετήσια στη µηνιαία χρονική κλίµακα), κατάλληλο αφενός για την διατήρηση των ουσιωδών στατιστικών χαρακτηριστικών των ιστορικών χρονοσειρών και αφετέρου για την αναπαραγωγή χαρακτηριστικών ιδιαιτεροτήτων των υδρολογικών ανελίξεων, όπως της εµµονής, της περιοδικότητας και της ασυµµετρίας. Αναπτύχθηκε µια επέκταση (υποσύστηµα) της Κασταλίας, όπου γίνεται εφαρµογή µιας µεθοδολογίας για την πολυµεταβλητή στοχαστική προσοµοίωση και τον επιµερισµό µηνιαίων υδρολογικών χρονοσειρών σε ηµερήσιες. Η αναβαθµισµένη έκδοση της Κασταλίας χρησιµοποιεί ένα πολυµεταβλητό σχήµα τριών επιπέδων, το οποίο διατηρεί τα παραπάνω χαρακτηριστικά ταυτόχρονα για την ετήσια, τη µηνιαία και την ηµερήσια χρονική κλίµακα. Ακόµη, το σύστηµα χειρίζεται αποτελεσµατικά δυσκολίες που οφείλονται σε ιδιαιτερότητες των ηµερήσιων υδρολογικών χρονοσειρών, όπως είναι οι µεγάλοι συντελεστές µεταβλητότητας, οι µεγάλες ασυµµετρίες και η διαλείπουσα συµπεριφορά της βροχόπτωσης (διατήρηση της πιθανότητας εµφάνισης ξηρών περιόδων). Έγινε χρήση του υπολογιστικού συστήµατος για την παραγωγή συνθετικών υδρολογικών χρονοσειρών στα πλαίσια των µοντέλων προσοµοίωσης που είναι συνιστώσες του συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων για τη διαχείριση υδροσυστηµάτων.

PDF Πλήρες κείμενο (9174 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. A. Efstratiadis, Y. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, A multivariate stochastic model for the generation of synthetic time series at multiple time scales reproducing long-term persistence, Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017, 2014.