Ποσοτική εκτίμηση υδατικών πόρων - Εκτίμηση μέσων, μέγιστων και ελάχιστων παροχών

Δ. Κουτσογιάννης, Ποσοτική εκτίμηση υδατικών πόρων - Εκτίμηση μέσων, μέγιστων και ελάχιστων παροχών, 31 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Μάιος 1989.

[doc_id=1144]

[Ελληνικά]

PDF Πλήρες κείμενο (266 KB)

Σημείωση:

Οι σημειώσεις καλύπτουν ύλη του προγράμματος επιμόρφωσης αποφοίτων θετικών και πολυτεχνικών σχολών με θέμα "Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος" (οργάνωση: Γενική γραμματεία Νέας Γενιάς / Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο).