Αξιοποίηση ηλιακής ακτινοβολίας σε κτήρια

Κ. Κολλάρου, Αξιοποίηση ηλιακής ακτινοβολίας σε κτήρια, Διπλωματική εργασία, 168 pages, Σεπτέμβριος 2011.

[doc_id=1165]

[Ελληνικά]

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη της μεθοδολογίας τοποθέτησης (κλίση, προσανατολισμός) ηλιακού συλλέκτη σε κτήριο λαμβάνοντας υπόψη τυχόν σκιάσεις από εμπόδια

PDF Πλήρες κείμενο (3786 KB)