Υδάτινες διαδρομές προς το απροσδιόριστο μέλλον της ανανεώσιμης ενέργειας (WATERGY)

D. Koutsoyiannis, WATer pathways towards the non-deterministic future of renewable enERGY (WATERGY), Athens, 2011.

[Υδάτινες διαδρομές προς το απροσδιόριστο μέλλον της ανανεώσιμης ενέργειας (WATERGY)]

[doc_id=1169]

[Αγγλικά]

Το αρχείο αποτελεί ερευνητική πρόταση που υποβλήθηκε στα πλαίσια του ERC Advanced Grant, μαζί με τις αξιολογήσεις της. Περιλαμβάνει και τις δύο εκδοχές του τμήματος Β1 της πρότασης, η οποία υποβλήθηκε δύο φορές, αρχικά το 2008 και στη συνέχεια το 2011 (το τμήμα Β2 δεν περιλαμβάνεται καθώς δεν αξιολογήθηκε).

Η αρχική (2008) εκδοχή δημοσιεύτηκε και με τη μορφή επιστημονικού άρθρου (βλ. παρακάτω σύνδεσμο).

PDF Πλήρες κείμενο:

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Σχετικές εργασίες:

Κατηγορίες: Νερό και ενέργεια