Η χρηματοδότηση της έρευνας ως εχθρός της καινοτομίας

D. Koutsoyiannis, Research funding as the enemy of innovation, Bishop Hill Blog, doi:10.13140/RG.2.2.31525.29928 , 2011.

[Η χρηματοδότηση της έρευνας ως εχθρός της καινοτομίας]

[doc_id=1170]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (85 KB)

Βλέπε επίσης: http://www.bishop-hill.net/blog/2011/9/16/research-funding-as-the-enemy-of-innovation.html

Σημείωση:

Επιπρόσθετος σχολιασμός σε ιστολόγιο: De staat van het klimaat.

Κατηγορίες: Σύστημα ισότιμης αξιολόγησης