Βραχυπρόθεσμη πρόγνωση βροχής με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα

A. Christofides, Short Term Rain Prediction with Artificial Neural Networks, MSc thesis, 46 pages, Manchester, Οκτώβριος 2000.

[Βραχυπρόθεσμη πρόγνωση βροχής με τεχνητά νευρωνικά δίκτυα]

[doc_id=118]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (377 KB)