Προς μια προσαρμοστική διαχείριση των υδατικών πόρων: προσομοιώνοντας το πλήρες κοινωνικο-τεχνικό σύστημα μέσω υπολογιστικής νοημοσύνης

I. Koutiva, and C. Makropoulos, Towards adaptive water resources management: simulating the complete socio-technical system through computational intelligence, Proceedings of the 12th International Conference on Environmental Science and Technology, A998–A1006, Rhodes, 2011.

[Προς μια προσαρμοστική διαχείριση των υδατικών πόρων: προσομοιώνοντας το πλήρες κοινωνικο-τεχνικό σύστημα μέσω υπολογιστικής νοημοσύνης]

[doc_id=1180]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (77 KB)

Εργασίες μας στις οποίες αναφέρεται αυτή η εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, C. Makropoulos, A. Langousis, S. Baki, A. Efstratiadis, A. Christofides, G. Karavokiros, and N. Mamassis, Climate, hydrology, energy, water: recognizing uncertainty and seeking sustainability, Hydrology and Earth System Sciences, 13, 247–257, doi:10.5194/hess-13-247-2009, 2009.

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. I. Koutiva, and C. Makropoulos, Exploring the effects of alternative water demand management strategies using an agent-based model, Water, 11 (11), 2216, doi:10.3390/w11112216, 2019.