Εισαγωγή στην εντροπία πληροφορίας

F. Lombardo, Introduction to Information Entropy, Roma Tre University, Rome, 2011.

[Εισαγωγή στην εντροπία πληροφορίας]

[doc_id=1187]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο: