Αναβάθμιση του υπολογιστικού περιβάλλοντος για την επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων

Α. Μανέτας, και Δ. Κουτσογιάννης, Αναβάθμιση του υπολογιστικού περιβάλλοντος για την επεξεργασία υδρολογικών δεδομένων, Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2, Τεύχος 11, 23 pages, Τομέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Έργων – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Νοέμβριος 1995.

[doc_id=12]

[Ελληνικά]

Η έκθεση αναφέρεται στην αναβάθμιση του υπολογιστικού περιβάλλοντος για την αρχειοθέτηση και επεξεργασία υδρομετεωρολογικών δεδομένων, και τεκμηριώνει θεωρητικά και πρακτικά μια βιβλιοθήκη προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων που αναπτύχθηκε. Συγκεκριμένα παρέχει γενική περιγραφή του νέου υπολογιστικού περιβάλλοντος και των εργασιών που απαιτήθηκαν για τη μετάβαση σε αυτό, καθώς και οδηγίες χρήσης και θεωρητική και τεχνική τεκμηρίωση ορισμένων πρόσθετων υπολογιστικών διαδικασιών που χρειάστηκε να αναπτυχθούν. Η αναβάθμιση του υπολογιστικού περιβάλλοντος αναφέρεται στη μετάβαση από το περιβάλλον DOS, στο οποίο αναπτύχθηκαν όλα τα προγράμματα της φάσης 1 του ερευνητικού έργου στο συνδυασμό των συστημάτων UNIX και WINDOWS στα οποία αναπτύχθηκαν όλα τα προγράμματα της φάσης 2 του ίδιου ερευνητικού έργου.

PDF Πλήρες κείμενο (2583 KB)

Σχετικό έργο: Εκτίμηση και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων της Στερεάς Ελλάδας - Φάση 2