Σχετικά με τη γεωμετρία των μινωικών σωλήνων νερού

A. N. Angelakis, D. Koutsoyiannis, and P. Papanicolaou, On the geometry of the Minoan water conduits, 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 172–177, doi:10.13140/RG.2.1.4426.0083, International Water Association, 2012.

[Σχετικά με τη γεωμετρία των μινωικών σωλήνων νερού]

[doc_id=1203]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο (448 KB)

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.4426.0083

Εργασίες μας που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία:

1. D. Koutsoyiannis, and A. Patrikiou, Water control in Ancient Greek cities, A History of Water: Water and Urbanization, edited by T. Tvedt and T. Oestigaard, 130–148, I.B. Tauris, London, 2014.

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία: Δείτε τις στο Google Scholar ή στο ResearchGate

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Angelakis, A. N., A. G. Lyrintzis and S. V. Spyridakis, Urban water and wastewater technologies in Minoan Crete, Greece, Proceedings 3rd IWA Specialized Conference on Water & Wastewater Technologies in Ancient Civilizations, Istanbul, Turkey, 208-214, 2012.
2. #Αγγελάκης, Α. N., Ύδρευση και αποχέτευση στη μινωική Κρήτη: μαθήματα και παρακαταθήκες, Πρακτικά 2ου Κοινού Συνεδρίου ΕΥΕ-ΕΕΔΥΠ "Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη" (Επιμ.: Π. Χ. Γιαννόπουλος και Α. Α. Δήμας) , 509-518, Πάτρα, 2012.
3. #Angelakis , A. N., G. De Feo , P. Laureano and A. Zourou, Minoan and Etruscan water and wastewater technologies: approaches and lessons learned, e-Proceedings of IWA Congress & Exhibition, Bussan, Korea, September 16-21, 2012.
4. Angelakis , A. N., G. De Feo , P. Laureano and A. Zourou, Minoan and Etruscan hydro-technologies, Water, 5, 972-987, 10.3390/w5030972, 2013.
5. Angelakis, A.N., and S.V. Spyridakis, Major urban water and wastewater systems in Minoan Crete, Greece, Water Science and Technology: Water Supply, 13 (3), 564-573, 2013.
6. De Feo, G., G. Antoniou, H. F. Fardin, F. El-Gohary X. Y. Zheng, I. Reklaityte, D.Butler, S. Yannopoulos and A. N. Angelakis, The historical development of sewers worldwide, Sustainability, 6 (6), 3936-3974, 2014.
7. #Angelakis, A. N., E. Kavoulaki and E. G. Dialynas, Sanitation and wastewater technologies in Minoan Era, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, IWA Publishing, London, 2014.
8. #El-Gohary, F.A., Evolution of sanitation and wastewater technologies in Egypt through centuries, Evolution of Sanitation and Wastewater Technologies through the Centuries, ed. by A.N. Angelakis and J.B. Rose, 55-68, IWA Publishing, London, 2014.
9. #Mitchell, P.D., Sanitation, Latrines and Intestinal Parasites in Past Populations, Ashgate Publishing, 1-278, 2015.
10. Juuti, P.S., G.P. Antoniou, W. Dragoni, F. El-Gohary, G. De Feo, T.S. Katko, R.P. Rajala, X.Y. Zheng, R. Drusiani and A.N. Angelakis, Short global history of fountains, Water, 7 (5), 2314-2348, 10.3390/w7052314, 2015.