Διείσδυση Φλέβας σε Αντίθετη Ροή

Ε. Καρακωστή, και Δ. Κουτσογιάννης, Διείσδυση Φλέβας σε Αντίθετη Ροή, Διπλωματική εργασία, 192 pages, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1978.

[doc_id=121]

[Ελληνικά]

Εξετάζεται θεωρητικά και πειραματικά η γεωμετρία και το πεδίο ταχυτήτων της ροής μιας φλέβας κυκλικής διατομής, που εκτοξεύεται μέσα σε μια αντίθετη, ομοιόμορφη και σταθερής ταχύτητας ροή μεγάλης έκτασης και ίσης πυκνότητας. Κυρίως ερευνήθηκαν εργαστηριακά το μήκος διείσδυσης της φλέβας μέσα στην αντίθετη ροή, και η κατανομή ταχυτήτων κατά μήκος του άξονα της φλέβας, και δευτερευόντως η εγκάρσια κατανομή ταχυτήτων. Για τις μετρήσεις ταχυτήτων χρησιμοποιήθηκαν δύο εργαστηριακές μέθοδοι, η κλασική με σωλήνες Pitot, και η κινηματογραφική. Για τις μετρήσεις μηκών χρησιμοποιήθηκε η κινηματογραφική μέθοδος. Με βάση τα αποτελέσματα της πειραματικής έρευνας καταρτίστηκαν αναλυτικές σχέσεις που περιγράφουν το μήκος διείσδυσης και την αξονική κατανομή ταχυτήτων της φλέβας.

PDF Πλήρες κείμενο (7407 KB)

Σημείωση:

Επιβλέπων: Γ. Νουτσόπουλος. Μέλη εξεταστικής επιτροπής: Θ. Ξανθόπουλος και Σ. Νικολάου.