Διερεύνηση μεθόδων για την ομογενοποίηση υδροκλιματικών δεδομένων

E. Steirou, and D. Koutsoyiannis, Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization, European Geosciences Union General Assembly 2012, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, Vienna, 956-1, doi:10.13140/RG.2.2.23854.31046, European Geosciences Union, 2012.

[Διερεύνηση μεθόδων για την ομογενοποίηση υδροκλιματικών δεδομένων]

[doc_id=1212]

[Αγγλικά]

PDF Πλήρες κείμενο:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23854.31046

Σχετικές εργασίες:

Σημείωση:

Η δημοσίευση έχει συζητηθεί σε ιστολόγια.

Ιστολόγια που συζήτησαν αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012

 1. Koutsoyiannis: temperature rise probably smaller than 0.8°C (De staat van het klimaat)
 2. New paper finds global warming over past century was only about half of IPCC claims (The Hockey Schtick)
 3. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (Watts Up With That?)
 4. Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization (Variable Variability)
 5. Was It Really All A Hoax? (suyts space)
 6. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (2) (siliconinvestor)
 7. Proof that Global Warming is man-made (Daily Pundit)
 8. New Paper Blames About Half Of Global Warming On Weather Station Data Homogenization (3) (Wopular)
 9. Homogenisation is the root of all evil (Bishop Hill blog)
 10. Station Homogenization as a Statistical Procedure (Climate Audit)
 11. Google Alert - "global warming" (Event Earth)
 12. New paper blames about half of global warming on weather station data homgenization | Watts Up With That? (TOM NELSON)
 13. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (4) (freak-search)
 14. Ny rapport visar grova överskattningar i temperaturdatan (klimatbluffen)
 15. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (5) (FREAG-NET)
 16. Global Warming Science Facts: Study Confirms 50% of Warming Is Fake - IPCC Failed To Account For (C3 Headlines)
 17. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization | Watts Up With That? (2) (the daily dan)
 18. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (6) (British Democracy Forum)
 19. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (7) (The American Resolution)
 20. Do you think half of the Global Warming observed so far is caused by data (Answersden)
 21. Half Of "Observed" Global Warming Caused By Data Mishandling (The Pajamahadin)
 22. New study shows that 50% of warming claimed by IPCC is fake (The Voice of Tucson)
 23. Soliti chiodi nella bara del Risglob (cont.) (Ocasapiens di ocasapiens)
 24. No catastrophic warming, no “consensus” … no worries? [updated] (Not PC. . . promoting capitalist acts between consenting adults.)
 25. Germany’s Green Energy Panic (Canada Free Press)
 26. Germany's Green Energy Panic: Government Fears Voter Anger About Electricity Prices Explosion (Climate change Dispatch)
 27. Where’s the Skepticism? (Open Mind)
 28. Global warming over past century was half of IPCC claims (The NO CARBON TAX Climate Sceptics)
 29. Smaller 20th Century Warming: Hotter Medieval Warm Period (TOM NELSON)
 30. David Whitehouse: Smaller 20th Century Warming: Hotter Medieval Warm Period (Climate Realists)
 31. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (8) (The GOLDEN RULE)
 32. Climate Clips from CCNet (no eco twaddle- or other false policy (n.e.t))
 33. Where’s the Skepticism? (2) (news.arctic.io)
 34. Proof that Global Warming is man-made (2) (before it's news)
 35. Missing News from a missing voice (ABC NEWS WATCH)
 36. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization (10) (Wott's Up With That?)
 37. David Whitehouse: Smaller 20th Century Warming: Hotter Medieval Warm Period (2) (JunkScience.com)
 38. Recent findings: Smaller 20th Century Warming: Hotter Medieval Warm Period (GREENIE WATCH)
 39. Recent findings: Smaller 20th Century Warming: Hotter Medieval Warm Period (2) (DelphiForums)
 40. New paper blames about half of global warming on weather station data homogenization | Watts Up With That? (3) (Newsvine mobile)
 41. Recent findings: Smaller 20th Century Warming: Hotter Medieval Warm Period (3) (De Groene Rekenkamer)
 42. Blog discussions, conference presentations and peer review (De staat van het klimaat)
 43. More on Koutsoyiannis and the homogenization of temperature data – plus some comments on blog review (Watts Up With That?)
 44. Smaller 20th Century Warming: Hotter Medieval Warm Period (4) (ICECAP)
 45. Mark Landsbaum: Now for some good news (The Orange County Register)
 46. adjusting the data to claim warming … (pindanpost)
 47. GLOBAL WARMING CAUSED BY BAD NEIGHBORS? (One Citizen Speaking)
 48. Weekly Climate and Energy News Roundup (Watts Up With That?)
 49. DOING The Math (The NewsTalkers)
 50. Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization? (Stoat)
 51. Investigation of methods for hydroclimatic data homogenization? [Stoat] (Dennis Flint)
 52. Weekly Climate and Energy News Roundup (2) (Watts Up With That?)
 53. Science & Environmental Policy Project – TWTW August 11, 2012 (Third Millennium Times)
 54. Update on the Latest Climate Change Science and Local Adaptation Measures (Climate Change Dispatch)
 55. A Different Take on the “Hottest Month on Record” (Debunk House)
 56. A Different Take on the “Hottest Month on Record” (2) (Watts Up With That?)
 57. Man-Caused Global Warming Myth (Strong As An Ox And Nearly As Smart)
 58. Article Inflation: Wattsupwiththat? (THINK ABOUT IT-Climate Change)
 59. Climate Skeptic Article Inflation: Wattsupwiththat? (J.C. Moore Online)

Ιστολόγια και Διαδικτυακοί τόποι με αντιδράσεις σχετικά αυτή τη δημοσίευση στη διάρκεια του Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2012

ScientificAmerican * Radio 4 Science Boards * Watts Up With That? (#1) * (#2) * (#3) * topix * Baltimore Sun talk forum * weatherzone (*1) * (*2) * (*3) * Australian Climate Madness * Otago Daily Times * Digital Spy Forums * Musings from the Chiefio * abcforums * faster louder * The Motley Fool * Climate etc. * Catallaxy Files * U.S. News on nbcnews.com * robertstavinsblog * Astromart Forums * f88me.com * Post Bulletin * The Hook * Tulsa World *

Άλλες εργασίες που αναφέρονται σ' αυτή την εργασία (αυτός ο κατάλογος μπορεί να μην είναι ενημερωμένος):

1. #Stockwell, D. R.B., Is temperature or the temperature record rising?, Australian Environment Foundation Conference, Sydney, Australia, 2012.
2. Fleming, S. W., A non-uniqueness problem in the identification of power-law spectral scaling for hydroclimatic time series, Hydrological Sciences Journal, 59 (1), 73–84, 2014.

Κατηγορίες: Κλίμα και στοχαστική, Εργασίες που συζητήθηκαν σε ιστολόγια, Εργασίες φοιτητών