Προλεγόμενα: Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών

A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, Prolegomena: The evolution of water supply through the millennia, Evolution of Water Supply Through the Millennia, edited by A. N. Angelakis, L.W. Mays, D. Koutsoyiannis, and N. Mamassis, xxi–xxii, doi:10.13140/RG.2.1.1542.4245, IWA Publishing, 2012.

[Προλεγόμενα: Η εξέλιξη της ύδρευσης δια μέσου των χιλιετιών]

[doc_id=1221]

[Αγγλικά]

Το πλήρες κείμενο διατίθεται μόνο στο δίκτυο του ΕΜΠ λόγω νομικών περιορισμών

PDF Συμπληρωματικό υλικό:

Βλέπε επίσης: http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.1542.4245